Koritniki

V tiskani in spletni reviji Mladina je bil 19. maja 2023 objavljen članek avtorja Boruta Mekina z naslovom Koritniki. Ker članek vsebuje zavajajoče informacije, ki mečejo slabo luč na družbo SDH in sistem korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, podajamo spodnje pojasnilo. Ob tem ne želimo komentirati siceršnjega nespoštljivega konteksta za SDH in vse menedžerje družb s kapitalsko naložbo države.

V zvezi z uskladitvijo prejemkov uprave je SDH namreč že v ponedeljek, 15. maja, vse medije, med njimi tudi Mladino, obvestil, da je uprava SDH nadzornemu svetu podala pobudo za preklic uskladitve višine plač z veljavnostjo za nazaj, torej od 1. aprila 2023 (informacijo o uskladitvi plač je SDH že 1. aprila objavil na svojem spletnem mestu). Podala je razloge za preklic, nadzorni svet pa je pobudo sprejel. Kljub temu je Mladina pet dni po obvestilu SDH v članku objavila neresnične informacije, da sta vodilna menedžerja SDH kar sama sebi krepko zvišala prejemke, čeprav je za to pristojen nadzorni svet in ne uprava, kar je avtorju članka nedvomno poznano. Celo več, avtor kasneje v članku sam navede, da je prihodke v skladu z njegovimi pristojnostmi v resnici zvišal nadzorni svet družbe in s tem prizna, da je uvodoma navajal zavajajoče informacije.

Prav tako je zavajajoča trditev, da SDH povečuje dohodke in bonitete vsem z državo povezanim menedžerjem. Članek navaja, da je SDH na isti dan, ko je nadzorni svet SDH zvišal plače upravi, sprejel še dokument z nazivom Priporočila in pričakovanja SDH, »ki pa ga je spretno zamolčal« in o tem ni poročal javnosti. Glede na to, da je SDH informacijo o prenovi treh ključnih aktov, med njimi omenjenega, skupaj s celotnimi vsebinami objavil na svojem spletnem mestu na dan sprejetja, 4. maja, in o tem obvestil vse medije, med njimi tudi Mladino, je trditev o zamolčanju informacije neresnična in nekorektna. Vsak zainteresirani novinar je lahko iz objavljenih dokumentov razbral in vedel, da je trditev o povečanju dohodkov in bonitet menedžerjev bodisi napačno razumljena ali izmišljena. Članek namreč predstavlja zvišanje prejemkov in bonitet »veliki množici menedžerjev« kot izvršeno dejstvo, čeprav akt v resnici predstavlja zgolj okvir, torej najvišje dopustne zneske prejemkov menedžerjev, ob izpolnjevanju vnaprej določenih pogojev, upoštevajoč zakonodajo in vsa druga priporočila SDH. Zato je računanje, kakšne plače, sejnine in druge bonitete naj bi na podlagi sprejetih sprememb avtomatično imele vodilne strukture v podjetjih s kapitalsko naložbo države, v nadaljevanju članka manipulacija.

Sicer za boljše razumevanje tematike prejemkov pojasnjujemo, da SDH nenehno spremlja, posodablja in izboljšuje prakso korporativnega upravljanja, pri čemer se problematike loteva sistemsko, tako da ustrezno naslavlja vse družbe s kapitalsko naložbo države ob upoštevanju razlik med njimi. Z aktom Priporočila in pričakovanja je SDH v delu, ki se nanaša na prejemke organov nadzora, prvič po 12-ih letih (od leta 2011) prilagodil zgornje meje prejemkov (slednji niso bili usklajeni niti z inflacijo), na ta način pa omogočil pridobivanje kompetentnih strokovnih kadrov na vodstvene funkcije ter ustrezno odmeno za prevzemanje vse zahtevnejših nalog in odgovornosti.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.