Javno pismo

 |  Mladina 33  |  Pisma bralcev

Proti zviševanju dobičkov na račun poplav, za dodatno obdavčitev dobičkov bank!

Sindikalne centrale izražamo veliko priznanje civilni zaščiti, gasilkam in gasilcem, vojski, policiji, reševalcem, humanitarnim in drugim nevladnim organizacijam ter vsem ključnim delom javnega sektorja, ki so s svojim delovanjem pripomogli k takojšnjemu odzivu in reševanju ljudi, živali in premoženja.

Zahvaljujemo se svojemu članstvu ter prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki neutrudno prispevajo k čimprejšnji pomoči in obnovi območij, ki so jih prizadele julijske ujme. Slovenija je pokazala, da je solidarnost resnično naša temeljna vrednota.

Zdaj se začenja čas obnove uničenih domov, javnih objektov in infrastrukture. Zato sindikalne centrale skupaj pozivamo delodajalska združenja, s katerimi (poleg vlade) sestavljamo Ekonomsko-socialni svet, da pozovejo svoje člane (delodajalce), naj v času obnove ne dvigujejo cen blaga in storitev.

Še zlasti to velja za ponudnike hrane in pijače, gradbenega materiala, pohištva in bele tehnike ter za izvajalce vseh oblik gradbenih, inštalaterskih, mizarskih in drugih storitev, ki bodo prepotrebne v času, ki sledi. Prepričani smo tudi, da bi se lahko pri marsikaterem podjetju marže tudi znižale. S tem pa bi se lahko znižala tudi cena blaga ali storitve. Zdaj ni čas za “vojno dobičkarstvo”, zdaj je čas, da solidarnost pokažejo tudi delodajalci.

V trenutnih razmerah, ki jih poleg naravnih nesreč krojita tudi visoka inflacija in z njo povezana draginja, banke beležijo enormne dobičke. Zlasti nesprejemljivi so tisti dobički, ki nastajajo na račun kontinuiranega dvigovanja obrestnih mer za posojila in hkratni stagnaciji obrestnih mer na depozite, ki so daleč pod stopnjo inflacije. Nekatere

evropske države (npr. Italija) so že uvedle dodatne obdavčitve t. i. izrednih dobičkov bank. Zato sindikalne centrale pozivamo Vlado Republike Slovenije k uvedbi dodatnega davka na tovrstne dobičke bank v Sloveniji ter proučitvi možnosti za odpis oziroma moratorij na odplačevanje posojil ob nespremenjenih obrestnih merah za tiste, ki so jih poplave najhuje prizadele.

Hkrati sindikalne centrale pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije nadaljevala s pripravo in sprejemanjem interventnih ukrepov za pomoč ljudem, v katero bo enakopravno vključevala tudi sindikate, pri čemer bomo tvorno sodelovali.

— Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič; Konfederacija sindikatov javnega sektorja, predsednik Branimir Štrukelj; Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM, predsednik Jakob Počivavšek; Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak; Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Petar Majcen; Slovenska zveza Sindikatov – Alternativa, predsednik Zdenko Lorber; Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik Albert Pavlič

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.