Beletrina, Petrol in Knaufinsulation, najaktivnejši državljani

Spoštovani,

tednik Mladina je v svoji 37. številki pod naslovom Beletrina, Petrol in Knaufinsulation, najaktivnejši državljani, avtorice Monike Weiss, razkrila in pojasnila nekatere podrobnosti javnega razpisa Ministrstva za javno upravo, katerega vsebina je bila globalno opredeljena kot kakovostno življenje, dolgotrajna oskrba in dostojno delo, dostopno javno zdravstvo, nizko ogljično gospodarstvo, trajnostno upravljanje naravnih virov, medijski prostor in kultura. Pri tem me pogled na celotni razpis spominja na Župančičevo pesem iz otroških dni, ki govori o Cicibanu Cicifuju, katerega vlogo je v danem primeru prevzela delovna skupina na MJU, ki je pripravila in odločala o razpisu. Kot najpomembnejša ugotovitev Cicibana, ki »teče v zeleni dan«, se kaže v zeleni prihodnosti s tesno povezavo s CER Partnerstvo za trajnost gospodarstva. Čeprav Slovenija in Evropska skupnost namenjata znatna sredstva za področje trajnostnega razvoja, je v navedenem razpisu temu področju dan poseben poudarek. Ob tem pa je spregledano in z minimalnim posluhom obravnavano področje sistemskega javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in v tem okviru tudi ranljivih skupin, ki so potisnjene ob stran.

Čeprav je bil razpis široko zasnovan, se je izkazalo, da je bil natančno fokusiran, saj je določal, da mora prijavitelj zbrati vsaj 60 točk, ter v isti sapi navedel še dodatni pogoj, da se sredstva namenijo za sofinanciranje predlaganih vlog z najvišjim številom točk. S tem je Ciciban postavil kriterije neenakosti, saj je s tem protežiral določene skupine prijaviteljev. Želja po doseganju cilja, nameniti sredstva določenim skupinam, nekaterim pa dodeliti drobtine, se odraža tudi v navedbi pravnega varstva, kjer je dopusten le upravni spor.

Na razpis MJU se je prijavilo tudi društvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo (društvo PB), ki ima status nevladne humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu, njihovi člani pa predstavljajo ranljivo skupino ljudi, ki se razlikujejo po starosti, spolu, regionalnosti, vrsti nevrološke bolezni, izobrazbi itd. V Sloveniji predstavlja ta skupina 10.500 bolnikov. Po podatkih WHO se število invalidnih oseb in število smrti pri bolnikih s PB povečuje hitreje kot pri kateri koli drugi nevrološki bolezni. Zato si društvo prizadeva za sistematično urejen zdravstveni sistem, ki ga predlaga Svetovna zdravstvena organizacija in zagotavlja degresivno rast, hkrati pa dosega velike finančne prihranke v zdravstvu. V okviru aktivnosti, ki bi jih izvajali s pomočjo sredstev iz tega razpisa, bi imeli v rokah strokovne podlage, s katerimi bi argumentirano soustvarjali pripravo in sprejemanje zakonodajnih dokumentov. Ne nazadnje je bil načrtovan in prijavljen pilotni projekt obvladovanja ene od bolezni, ki bi se prenesel v vsa organizacijska jedra ZOPS.

Vsak organizacijski segment civilne družbe pomembno vpliva na razvoj demokratičnih procesov, zato je smiselno in s stališča demokratičnih vrednot zavezujoče vzpodbujati te procese na vseh področjih. Nikomur ne odrekam pravice do prijave in tudi dodeljena sredstva za pripravljene programe. Najbolje ocenjeni so pač imeli na voljo ustrezno podporo. Vendar pa sem mnenja, da smo v državni administraciji in politiki že davno izgubili kompas, ki bi nas usmerjal k logičnim razmišljanjem in nepristranostim. Povzemam, da so člani CER prejemniki najvišjega zneska iz tega razpisa. Vendar se vsiljuje vprašanje dela in odločitev Cicibanov, ki so vodili ta projekt in umestili na najvišje mesto zavod, katerega ustanovitelji so družba Petrol d.d., SLOVENIJALES, d.o.o. in KNAUF INSULATION, d.o.o., poleg teh pa še preko 100 eminentnih družb članic, ki lahko namenjajo znatna sredstva v oblikovanje zelene filozofije.

Poznano mi je delovanje nekaterih prijaviteljev, ki so prejemniki sredstev in zahvala jim gre za njihova prizadevanja utrjevanja civilne pobude v naši družbi. Hkrati pa sem mnenja, da gre za sredstva, ki bi jih po doseženem prvem kriteriju lahko namenili razvoju in rasti kvalitete življenja državljanov in ne le dobičku.

Po odzivih sodeč je evidentno, da se je ob vodenju tega razpisa pojavljalo več slabosti, zato navedeni javni razpis krepitve aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij pušča grenak priokus in po »vsej dobravi odmeva Cicifuj, Cicifuj, fej in fuj!« 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.