Monika Weiss

 |  Politika

Razširitve ni predlagala razpisna komisija, ampak ministrica Sanja Ajanović Hovnik

Zapisniki razpisne komisije ne potrjujejo petkovih izjav uslužbenca ministrstva za javno upravo Luke Vidmarja v obrambo ministrice Sanje Ajanović Hovnik

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 6. seje razpisne komisije, ki smo ga pridobili na Mladini (v celoti je na voljo na tej spletni povezavi)
© Ministrstvo za javno upravo

V četrtek in petek so bila v medijih razkrita dejstva, ki odpirajo resna vprašanja o vlogi ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik pri razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij - zlasti njen vpliv na julijsko spremembo razpisa ter izbor prejemnikov. Na razkritja se je v petek popoldne z izjavo odzval predsednik razpisne komisije Luka Vidmar, sicer vodja Sektorja za nevladne organizacije pod aktualno ministrico. Vidmar je zavrnil namigovanja o vplivu »vodstva ministrstva« na sam potek razpisa in prebral iz lista: »Razpis je bil 27. julija spremenjen na pobudo komisije. Naslednji dan je bila sprememba objavljena v Uradnem listu. Predhodno je bilo na sejah Komisije večkrat izpostavljeno, da je potrebno razpis spremeniti zaradi premajhnega števila vlog na nekaterih sklopih in prevelikega števila vlog na drugih sklopih.« Teh navedb Vidmarja v obrambo ministrice pa v nobeni točki ne potrjujejo zapisniki razpisne komisije, ki smo jih pridobili na Mladini (v celoti ga lahko v obliki datoteke pdf preberete na tem spletnem mestu). 

Sanja Ajanović Hovnik je ena najtesnejših zaupnic predsednika vlade Roberta Goloba. Je soustanoviteljica Gibanja Svoboda in soavtorica njenega programa ter koalicijske pogodbe. Leta 2008, še brez diplome fakultete za upravo, se zaposli v službah državnega zbora, njen karierni vzpon pa se zares začne leta 2012 z ustanovitvijo Pozitivne Slovenije, ko se pridruži Alenki Bratušek. Med letoma 2015 in 2018 je sekretarka njene poslanske skupine, tedaj, ob ustanavljanju Pozitivne Slovenije, pa spozna tudi Roberta Goloba, s katerim po lastnih besedah splete tesne, prijateljske vezi. Danes je kot ministrica za javno upravo odgovorna za eno najtežjih reform: reformo plačnega sistema v javnem sektorju, kar vključuje tudi ureditev plačnih razmerij v zdravstvu.

Sanja Ajanović Hovnik je ena najtesnejših zaupnic predsednika vlade Roberta Goloba. Je soustanoviteljica Gibanja Svoboda in soavtorica njenega programa ter koalicijske pogodbe. Danes je ministrica za javno upravo.
© Borut Krajnc

Sprememba omenjenega razpisa je pomembna zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker je bila narejena konec julija, ko je bil razpis ne le že zaprt, ampak ko so bile vloge že ocenjene in so bili narejeni seznami prejemnikov. In drugič; ker so bili s spremembo ostanki denarja iz vseh razpisnih sklopov usmerjeni le v en sklop, to je v sklop E2, s tem pa je prvi dodatni prejemnik denarja postal zavod IPES - Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, katerega direktorica in soustanoviteljica je Kaja Primorac, donedavna ministričina poslovna partnerica (veže ju podjetje Smart center). Natančneje: IPES je z omenjeno spremembo razpisa dobil odobrenih 300.000 evrov, ki jih brez take spremembe razpisa ne bi dobil. Razkrili smo sicer že, da je spremembo razpisnih pravil podpisala sama ministrica Ajanović Hovnik in da ima dokument datum 26. julija – a v petek je Vidmar kot predsednik razpisne komisije zatrdil, da naj bi za spremembo iz 27. julija dejansko stala komisija. Na sejah komisija naj bi bilo, če povzamemo, pred spremembo večkrat izpostavljeno, da je treba razpis spremeniti tako, kot je bil spremenjen.

V zapisnikih sej razpisne komisije ni ne duha ne sluha o razpravah komisije o potrebnih spremembah razpisa, kaj šele predlogov sprememb razpisa, ki jih zdaj v obrambo ministrice javno omenja njen uslužbenec Luka Vidmar.

Vidmarju v petek ni bilo mogoče postaviti vprašanj, saj je izjavo o razpisu, s katerim naj bi bilo vse v najlepšem redu, pred novinarji le prebral; na novinarska vprašanja pa preprosto ni želel odgovarjati.

A na Mladini smo njegove trditve preverili, saj smo na podlagi zahtevka po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) od ministrstva dobili zapisnike razpisne komisije. Če omenjena trditev Vidmarja drži, bi torej v zapisnikih sej razpisne komisije pred 26. julijem zagotovo kdaj pisalo, da so člani komisije na seji razpravljali o spremembi razpisnih pravil, oziroma bi bil zapisan sklep komisije, da predlaga spremembo pravil. Nemogoče bi namreč bilo, da bi komisija dala pobudo za spremembo razpisa, kot trdi Vidmar, o tej »pobudi« pa ne bi bilo nič v zapisnikih. Nenazadnje so ravno uradni zapisniki ključni dokument o odločitvah komisije.

Kaj piše v zapisnikih?

Torej kaj o spremembah razpisa piše v zapisnikih? Nič, če strnemo. Pregledali smo zapisnike, ki smo jih od ministrstva za javno upravo dobili na podlagi zahtevka po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Gre za zapisnike sedmih sej, na katerih se je razpisna oziroma »strokovna komisija« za omenjen razpis sestala med 6. marem in 28. julijem letos; razpis je bil sicer odprt od 24. marca do 15. maja.

Komisija je bila 13-članska, na prvih dveh sejah ji je predsedovala Polona Šega iz ministrstva za javno upravo, na tretji seji komisije 19. maja,ki je bila prva po zaprtju razpisa, pa je predsedovanje prevzel novinec v komisiji Luka Vidmar, ki je kot kader ministrice (namesto Šege) prevzel tudi vodenje sektorja za nevladne organizacije. Poleg Vidmarja in Polone Šega so bili v komisiji še Urška Kavčič, Špela Turk, Mojca Žerovec, Božidar Malneršič, Marjan Cukrov in Vanja Jereb - vsi iz ministrstva za javno upravo, potem pa še Marko Maver iz ministrstva za naravne vire, Tomaž Peršolja iz notranjega ministrstva, Jasmina Karba iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Petra Kovačec iz ministrstva za digitalno preobrazbo in Tin Kampl iz ministrstva za pravosodje.

Za razčiščevanje vloge razpisne komisije pri spremembi razpisa so pomembne seje od zaprtja razpisa, to je 15. maja, do 26. julija, ko je ministrica podpisala spremembo razpisa.

V tem času so potekale štiri seje, v nadaljevanju pa povzemamo zapisnike. Na prvi seji od štirih, 19. maja, je bila edina točka dnenega reda Odpiranje vlog. V zapisniku je zlistan sezam vseh 76 prispelih vlog, in zapisan sklep, da je 62 vlog popolnih, da komisija pripravi pozive k dopolnitvi 12 vlog, ki so bile pravočasne, pravilne, a formalno nepopolne, ter da predlaga zavrženje dveh nepravilnih vlog. Slaba dva tedna kasneje, 31. maja, je bila naslednja seja, z dvema točkama dnevnega reda. Pod prvo točko »Preverjanje izpolnjevanja pogojev« je komisija sklenila, da se 62 popolnih vlog strokovno pregleda in oceni, pri 12 vlogah, kjer so bili prijavitelji 26. maja pozvani k dopolnitvi, pa počaka na iztek roka za dopolnitev. Pod drugo točko »Razno« ni bilo razprave; seja se je končala v eni uri.

Na naslednji seji 20. julija so imeli že ocenjene vloge in seznam prejemnikov. Pod prvo točko je predsednik komisije Vidmar povedal, da je bilo po dopolnitvah popolnih 74 vlog, da jih je komisija ocenila in da predlog prejemnikov sredstev obsega skupaj 41 upravičencev. V zapisniku so bili vsi zlistani v tabeli po posameznih vsebinskih sklopih, od A1 do E2. V sklopu E2 je bilo nanizanih pet predlaganih prejemnikov, ki bi jim bilo skupaj dodeljenih predvidenih 1,5 milijona evrov: Beletrina (299.955 evrov), Danes je nov dan (299.924 evrov) , CER Partnerstvo (299.967 evrov) , PIC-Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (300.000 evrov) ter Študentska svetovalnica ŠOU Ljubljana (299.990 evrov). V zapisniku je bil pod prvo točko naveden sklep: »Nekatere vloge pri sklopih A2, D2 in E2 se ponovno pregleda, nato se skliče nova seja strokovne komisije.« Pod točko »2. Razno« spet ni bilo razprave. Ta nova seja je bila že naslednji dan, 21. julija, z eno samo točko dnevnega reda: »Potrditev predloga prejemnikov sredstev za sofinanciranje«. Zapisnik navaja, da so bile skladno s sklepom komisije 20. julija nekatere vloge pri sklopih A2, D2 in E2 ponovno pregledane in ocenjene, a da – in to je ključno – »predlog prejemnikov kljub temu ostaja nespremenjen in obsega skupno 41 upravičencev«. Torej tudi pri sklopu E2 je predlagan seznam enak: Beletrina (299.955 evrov), Danes je nov dan (299.924 evrov) , CER Partnerstvo (299.967 evrov) , PIC-Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (300.000 evrov) ter Študentska svetovalnica ŠOU Ljubljana (299.990 evrov). Za potrditev sklepa je glasovalo 11 članov komisije (Luka Vidmar, Tin Kampl, Marjan Cukrov, Tomaž Peršolja, Marko Maver, Božidar Malneršič, Petra Kovačec, Špela Turk, Urška Kavčič, Vanja Jereb, Polonca Šega), vzdržala se je le Mojca Žerovec, izhaja iz zapisnika, ki vsebuje le naslednji sklep: »Komisija je na podlagi 11 glasov ZA potrdila predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje.«

Ne duha ne sluha torej ni bilo o debati, o predlogih ali celo o formalnih sklepih komisije glede sprememb razpisa! Niti v tem zapisniku zadnje seje pred spremembo razpisa, ki jo je nekaj dni kasneje podpisala ministrica, ni niti stavka, ki bi nakazoval, da se je komurkoli med člani zdelo potrebno karkoli spremeniti ali da bi komisija kot komulativni organ glede spremembe razpisa sprejela kakršenkoli formalni sklep!

Komisije je 21. julija letos, po dodatnem pregledu vlog iz določenih sklopov, dokončno potrdila 41 prejemnikov denarja. Nobene spremembe razpisa ni predlagala. Pet dni kasneje je ministrica predpisala spremembo razpisa.

No, natanko pet dni kasneje, 26. julija, je datiran dokument, pod katerim je podpisana sama ministrica in nosi naslov: Sprememba Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju. S spremembo je ministrica spremenila pravilo razpisa tako, da se preostali denar iztega kroga ne razpiše v naslednjem razpisnem roku, ampak takoj usmeri v sklop E2 in razdeli. Prvi prejemnik v sklopu E2, ki je s to spremembo dobil denar, konkretno 300.000 evrov, je bil zavod IPES ministričine prijateljice Kaje Primorac, ki pred spremembo ni bil na seznamu (petih) prejemnikov, saj je bil šesti po ocenah.

Po tej spremembi se je razpisna komisija sestala še enkrat, seja je potekala »dopisno (preko spleta)«, glasovanje je bilo odprto dva dni, 27. in 28. julija, izhaja iz zapisnika. Edina točka seje je bila: »Potrditev novega razširjenega predloga prejemnikov sredstev za sofinanciranje«. Namesto 41 je bilo zdaj na seznamu 48 upravičencev – prejemnikov, razširil pa se je le seznam v sklopu E2, kjer jih je namesto pet po novem dvanajst upravičencev, tudi IPES. Iz zapisnika je razvidno, da se je seja končala takoj 28. julija, ko je večina, torej sedem od 13 članov glasovalo za (Luka Vidmar, Marjan Cukrov, Vanja Jereb, Božidar Malneršič, Polonca Šega, Tin Kampl in Tomaž Peršolja). Šest preostalih članov pa je bilo odsotnih oziroma na seji ni sodelovalo.

Torej iz uradnih zapisnikov seji nikakor in v nobeni točki ne izhaja, da bi komisija ob obravnavi prijav in končni razdelitvi denarja kadarkoli razpravljala o spremembi razpisa, kaj šele formalno predlagala spremembo, kot jo je pripravila ministrica 26. julija. Tega v zapisnikih, katerih edini namen je povzetek vsebine sej, ni in zato je neprepričljivo, da zdaj predsednik komisije javno zatrjuje, kako je sprememba razpisa izšla iz komisije – in ne ministrice.

»Po dogovoru z vodstvom ministrstva«

Da petkove trditve Vidmarja niso skladne z dogajanjem, potrjujejo tudi sklic zadnje seje komisije. Vidmar je člane komisije 27. julija popoldne povabil na dopisno sejo, v kateri da naj se izjasnijo o novemu predlogu razdelitve, torej predlogu, da se nerazdeljeni denar namesto v naslednjem krogu razpisa razdeli takoj in dodeli dodatnih prijaviteljem le v sklopu E2. Namesto 41 prejemnikov bi tako denar dobilo 48 prejemnikov, kot smo že pisali. Vidmar je v vabilu članom komisije izrecno zapisal, da je bila taka sprememba razpisa pripravljena »po dogovoru z vodstvom MJU«. Torej z ministrico, ki je sicer sama že dan prej, 26. julija, podpisala dokument o spremembi razpisa.

ZAPISNIK LAHKO V CELOTI PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (PDF) >>

POJASNILO

V omenjenem prispevku ni z ničemer utemeljeno, da izjava mag. Luke Vidmarja z dne 29. 9. 2023, kjer je podal stališča kot predsednik komisije, ne drži.

Kot smo že pojasnili, je bilo na sejah Komisije večkrat izpostavljeno, da je potrebno razpis spremeniti iz razloga premajhnega števila vlog na nekaterih sklopih in prevelikega števila vlog na drugih sklopih.

Vse razprave, ki so potekale na sejah komisije, v zapisnikih komisije niso povzete, kar pa ne pomeni, da teh razprav na sejah komisije ni bilo. Takšne razprave so potekale na več sejah.

Razpis je bil spremenjen na pobudo predsednika Komisije. Predlog za spremembo razpisa je mag. Vidmar podal generalni direktorici pristojnega direktorata, ki ga je napotila, da preveri zakonitost morebitne spremembe razpisa s pravno službo Ministrstva za javno upravo (MJU).

Po prejetem pozitivnem odzivu pravne službe MJU z dne 25. 7. 2023, iz katerega izhaja, da sprememba razpisov ni neobičajna praksa in se dogaja tudi na drugih resorjih, je Sektor za nevladne organizacije pripravil spremembo razpisa in dokument predložil v potrditev vodstvu MJU dne 26. 7. 2023.

Dne 27. 7. 2023 je bila sprememba potrjena s strani vodstva MJU. Iz tega razloga je v vabilu na dopisno sejo z dne 28. 7. 2023 navedeno, da je bila sprememba razpisa pripravljena po dogovoru z vodstvom MJU in ne brez njegove vednosti, kar bi bilo sporno.

Dne 28. 7. 2023 je bila sprememba razpisa objavljena v Ur. l. RS. Sprememba razpisa presega pristojnosti komisije in jo lahko potrdi zgolj vodstvo MJU.

Dodatno pojasnjujemo, da vodstvo MJU ni bilo seznanjeno s predlogom prejemnikov sredstev pred glasovanjem o tem predlogu na seji Komisije. To velja za obe glasovanji, torej 21. 7. in 28. 7. 2023.

Pozdrav,

Katja Mihelj Nagode,
vodja Službe za odnose z javnostmi,
Ministrstvo za javno upravo

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.