Peticija: Ukinimo vojsko!

Podpisniki peticije menimo, da je treba Slovensko vojsko temeljito preoblikovati.

/media/www/slike.old/mladina/il_vojska.jpg

© Tomaž Lavrič

Predlagamo prekvalifikacijo vojaškega osebja po načelih mirovne in socialne politike, del vojakov bi prekvalificirali v socialne delavce, ki skrbijo za starostnike, del pa v civilno zaščito.
Predlagamo preusmeritev finančnih sredstev.
Predlagamo odprodajo pretežnega dela oborožitve.
Predlagamo, da se prazne vojašnice spremenijo v varovana stanovanja in v domove za ostarele, v negovalne bolnišnice, v stanovanja za mlade družine, v mladinske centre ali kakšne druge socialne institucije.
Pozivamo k širšemu družbenemu premisleku o tem vprašanju.
Razmišljanje temelji na mnenju, da ima Slovenija izjemen geostrateški položaj in varnostno ni ogrožena. Zato bi lahko razpustila vojsko, kakršno ima, vendar se ji v izhodišču ne bi bilo treba odpovedati zavezam, ki jih je dala Natu in mednarodni skupnosti. Izstop iz Nata kljub temu ni izključen.
Slovenija mora izpeljati korenite razvojne spremembe, če želi postati dežela blaginje. Lotiti bi se morala premisleka o sedanjih in prihodnjih socialnih in demografskih gibanjih v slovenski družbi. Za to je med drugim nujno tudi oblikovanje politike, ki bo učinkovito poskrbela za pripadnike starejše generacije, vendar tako, da bo z dajatvami in s skrbjo razbremenila mlade. Sredstva in kadre, ki so danes namenjeni za vojsko, bi lahko gospodarneje izkoristili v te namene.
Kaj pravijo podatki o sestavi in stroških Slovenske vojske danes?
V sestavi Slovenske vojske je 9305 vojakov, med njimi jih je 7593 v stalni sestavi vojske in 1712 rezervistov. V Sloveniji je 19 vojašnic. V letu 2009 so sredstva za področje obrambe znašala 552 milijonov evrov. To je okrog 1,55 odstotkov letnega bruto domačega proizvoda, kar je za tri desetine odstotne točke več kot v obdobju vstopanja v Nato.
Predlagamo torej:
1. ob razpustitvi vojske bi 2000 nekdanjih vojakov postalo gardistov, ki bi jih prerazporedili v (sedanji) sistem civilne zaščite in ki bi bili usposobljeni za posredovanje pri naravnih nesrečah. Obdržali bi t. i. »lahko orožje« in morda premično topništvo, ob kakršnikoli zunanji nevarnosti pa bi skupaj s policijo organizirali splošni ljudski odpor;
2. približno 500 nekdanjih vojakov bi bilo izurjenih za mirovne misije, kar bi bilo skladno z zavezami Natu. Podobno je ravnala Islandija;
3. 5000 preostalih vojakov bi lahko prekvalificirali in vključili v sestavo novega socialnega sistema, ki bi temeljil na skrbi za posameznika. Možnosti je več: delovali bi lahko v skrbi za starejše in onemogle, skrbeli za dejavno življenje starejših in mlajših in podobno;
4. v Sloveniji je devet velikih in devet manjših vojašnic na velikih zazidljivih površinah, ki jih je mogoče tudi razširiti. Večina izmed njih bi se lahko preoblikovala v »Družbene centre za starejše«, naselja varovanih stanovanj, za namene mladinskih centrov. Gre za velike projekte, nova naselja, nova delovna mesta;
5. večino vojaške opreme bi prodali, razmišljati pa bi kazalo tudi o smiselnosti članstva Slovenije v Natu. Namen predloga je preusmeritev denarja v socialne projekte in ne zmanjšanje proračunskih sredstev.
V našem predlogu ne gre za popolno demilitarizacijo države, saj bi za varnost in obrambo skrbele posebej izurjene enote »gardistov« in policistov. Petsto vojakov bi se udeleževalo mirovnih operacij, če bi te imele mandat Združenih narodov in bi udeležbo potrdil slovenski parlament. Omenjena sestava pa bi bila odgovorna tudi za organizacijo in koordinacijo »splošnega upora« ljudstva ob morebitnem napadu na Slovenijo.
Lastna vojska je bila zgodovinsko gledano pomembna sestavina nacionalnih držav. Tudi slovenske. A ker je Slovenija danes dejavna članica mednarodne skupnosti, tudi vojaške zveze, takšne vojske in vojaškega aparata ne potrebuje več. Suverenost, vpliv in ugled države ne temeljijo več na velikosti vojaških sil. Slovenija mora svojo suverenost graditi na politiki miru in ne na politiki vojne.

Podpisniki
(po abecednem vrstnem redu):

Uredništvo Mladine
in
Jan Cvitkovič
Dr. Zdenka Čebašek Travnik
Dr. Andrej Fištravec
Jurij Gustinčič
Matjaž Hanžek
Dr. Spomenka Hribar
Jadranka Juras
Dr. Bogomir Kovač
Jani Kovačič
Dr. Lev Kreft
Feri Lainšček
Tanja Lesničar - Pučko
Janko Lorenci
Dr. Jože Mencinger
Dr. Vlado Miheljak
Maja Novak
Tone Pavček
Dr. Dušan Plut
Zoran Predin
Dr. Božo Repe
Polona Vetrih
Dr. Jože Vogrinc
Goran Vojnović
Dr. Vesna Vuk Godina


Peticijo Ukinimo vojsko lahko podpišete na spletni strani Mladine (www.mladina.si) ali pa svoj podpis (ime, priimek in mesto prebivališča) pošljete na naslov uredništva (Mladina, Dunajska 51, SI-1001 Ljubljana).

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.