Nova stanovanja...

... in novi lastniki zemljišč

Stanovanjska soseska Stožice

Stanovanjska soseska Stožice
© Marko Jamnik

Sedanje povpraševanje po nepremičninah - to se bo po napovedih strokovnjakov še povečalo - poskušajo investitorji izkoristiti tako, da skušajo narediti čim več stanovanj na čim manjšem prostoru in si s tem zagotoviti dodatne dobičke. Nič drugače ni v nastajajočem naselju BS 4/2 Stožice.

Pred začetkom gradnje so se prostorskoureditveni pogoji za to območje zelo spreminjali: pred letom 1994 so tam lahko gradili le centralno-poslovne prostore, takratna občina Bežigrad je to spremenila in dovolila poleg gradnje tovrstnih prostorov tudi gradnjo stanovanjskih objektov, ki so lahko imeli do tri nadstropja. Očitno pa to ni bilo dovolj, saj so mestni svetniki leta 1996 odlok spremenili in povečali dovoljeno število nadstropij na pet. S tem so bili očitno zadovoljni investitorji in prodajalci zemljišč.

Zanimivo, da je med prodajalci zemljišča tudi Karel Pollak, zaposlen na mestni upravi, in sicer na oddelku za urbanizem, torej oddelku, ki je povečano izrabo strokovno utemeljil. Slišati je, da je za tako pripravljeno zemljišče dobil približno milijon nemških mark, vendar sam o številkah noče govoriti, povedal pa je, da je na oddelku pristojen za povsem druge zadeve. Tako so investitorji iz lokacije iztisnili največ, ne glede na mestne interese.

Koliko je vredna sprememba, s katero je bila dovoljena za nekaj nadstropij višja gradnja, povedo cene, saj stane kvadratni meter stanovanjske površine, po investitorjevem ceniku, od 274.000 do 325.000 tolarjev, odvisno od velikosti stanovanja. Soinvestitor soseske je ZIL Inženiring, 50-odstotni lastnik družbe REZ inženiring, ki je investitor. Za to družbo smo že nekajkrat zasledili, da je bila v sporu z lokalnimi interesi. Pri gradnji garažne hiše Kozolec so njenim predstavnikom okoliški prebivalci zelo zamerili, da niso uredili notranjosti dvorišča tako, kot so bili obljubili, težave so bile s spremenjenim sistemom prezračevanja, veliko nesoglasij je bilo tudi glede načrtov za gradnjo drugega dela garažne hiše. V Kamniku je dvignila veliko prahu gradnja soseske Mali grad. Krajani so se pritoževali nad tem, da so bili prvi idejni načrti, narisani v ptičji perspektivi, zavajajoči. Pri gradnji Malega gradu je ZIL Inženiring prišel v spor z MIT Inženiringom, takratnim partnerjem. Razšli naj bi se bili, ker je investitor ZIL Inženiring, čeprav so bili sprejeti načrti MIT Inženiringa, začel izvajati dela po spremenjenih načrtih. Težava se je pojavila še pri gradnji garažne hiše Ilirija, kjer je načrtovan garažni objekt, ki bo sprejel več kot tisoč avtomobilov. Vlogo investitorja je spet prevzel ZIL Inženiring. Zanimivo, da je direktor ZIL Inženiringa Nestor Mankoč hkrati direktor Plavalnega kluba Ilirija. Na take načrte so se burno odzvali arhitekti in ustavnemu sodišču predložili pobudo za presojo zakonitosti odloka o prostorskoureditvenih pogojih za to območje. Pri investitorjih so nam povedali, da je vsaka zadeva specifična, pogostost konfliktov pa razlagajo s tem, da so veliko inženirsko podjetje, zato so pogosto v zobeh ljudi, vendar so večino zadev že rešili sporazumno, nekaj pa jih še rešujejo po sodni poti.