Kaznovani študentski politiki

Lov na čarovnice ali kako se je ŠOU rešil starega bremena

Kot piše v zapisniku Nadzornega senata Študentske organizacije univerze v prestolnici (NS): "v izogib dodatnemu padcu javnega ugleda ŠOU ter v interesu čim prejšnjega zaključka in razjasnitve dosjeja Poljanšek" ter dosjeja Juvan in Strah, je NS sklenil eno poravnavo in dve denarni kazni.

Matej Poljanšek, ki so ga so obravnavali kot nekdanjega predsednika uprave ŠOU, je privolil v poravnavo v skupni višini 729.650 sit. Znesek poravnave je po neuradnih izjavah poznavalcev največji v zgodovini obstoja Študentske organizacije v Ljubljani. Po izplačilu prvega obroka odškodnine je NS ustavil postopke in se zavezal, da obremenjujoče dokumentacije - ki se navezuje na nenamensko in nesmotrno porabo študentskih sredstev, kršitev aktov ŠOU, prekoračitev pooblastil pri podpisu naročilnice, izplačilo honorarjev, neizpolnjevanje pogodbenih določil druge stranke, odtujitev dokumentov in neracionalno porabo sredstev ŠOU pri sodelovanju z University College of London - ne bo predal pristojnim državnim organom. (Očitno so se s tem zavestno odločili, da bodo še naprej država v državi).

Poljanšek je celoten postopek označil kot "lov na čarovnice", stanje na ŠOU pa za katastrofalno: "Člani NS so hkrati tožniki, sodniki in razsodniki. Prepričani so bili o moji krivdi, še preden so začeli z obravnavo, na katero niso povabili dveh mojih prič, poleg tega mi tudi niso dali razumnega časa za pripravo k postopku." Kot je izjavil predsednik NS Marjan Domjan je zaradi zamude pri predložitvi novih oprostilnih dokazov v zvezi z namestitvijo znaka om na brucmapo s 27. februarjem Mateju Poljanšku začela veljati štirinajstmesečna prepoved dela na ŠOU. Poljanšek pravi, da je "sklep o prepovedi dela politično naravnan. Saj je prišel po mojem odstopu zaradi civilnega služenja vojaškega roka. Z njim so želeli dodatno očrniti moje ime ob zaključku mojega mandata na ŠOU".

Tomu Juvanu, predsedniku Študentskega zbora (ŠZ) v študijskem letu 99/00, je NS zaradi pomanjkljivosti pri vodenju evidence ŠZ načeloma dodelil kazen 90.000 sit. Vendar so kazen po Juvanovi pritožbi zmanjšali na 50.000 sit. Juvan je objektivno odgovornost, ki se navezuje na izgubljene posnetke rednih sej ŠZ, sprejel. "Za kasete s posnetki je vladalo veliko zanimanje (tudi med predstavniki medijev), zato smo jih večkrat posojali. Zgodilo se je, da nekaterih nismo dobili nazaj," je pojasnil Juvan, ki kljub temu, da se je odločil za obročno odplačilo kazni, meni, "da je ta neutemeljena, sploh pa previsoka".

Najmanjšo kazen - 5.000 sit - je dobil sedanji predsednik Študentskega zbora Robi Strah, ki je pomotoma objavil napačno verzijo Pravilnika NS, ki jo je ŠZ skupaj z napako potrdil. Kljub temu da se Strah ne strinja s določeno kaznijo (saj je bila napaka po njegovem hitro popravljena in ni pustila škodljivih posledic), aktivnosti NS (sestavu katerega je s koncem februarja potekel mandat) ocenjuje kot dobre in učinkovite: "Upam, da bo tudi v prihodnje na ŠOU v Ljubljani pihal demokratični in za študente ugoden veter."