Nakup podjetja brez denarja

Komunaprojekt kupila SGP Konstruktor s Konstruktorjevim denarjem

Čas tranzicije je počasi za nami. Nesramno so obogateli predvsem lastniki pidov, medtem ko so lastniki certifikatov ostali večinoma praznih rok. Tako je čas tranzicije spremenil enega največjih gradbenih podjetij, SGP Konstruktor iz Maribora, v eno najbolj revnih podjetij. Kljub njegovem slabem stanju pa se vseeno najdejo kupci, ki imajo vizijo. Ravno te dni je skoraj propadlega bivšega giganta, ki je v svojih zlatih časih imel tudi po 4000 zaposlenih, kupil Prevent, ki sestavlja močno gradbeno podjetje na Štajerskem. Bolj kot ta nakup pa je zanimiv potek dokapitalizacije tega podjetja, ki se je zgodila leta 2001. Natančneje, 28. septembra.2001 je v. d. direktorja SGP Konstruktor Marjan Bastič podpisal pogodbo o kratkoročnem posojilu s hčerinskim podjetjem Konstruktorjem Gratransom, d. o. o., s katero je mati posodila svoji hčeri 55 milijonov tolarjev. Še isti dan je bila sklenjena pogodba o kratkoročnem posojilu med Konstruktorjem Gratransom in Elektro iz Maribora v višini 55 milijonov tolarjev. Elektra pa je še isti dan sklenila pogodbo o kratkoročnem posojilu z Komunaprojektom, seveda v višini 55 milijonov tolarjev. Direktor Komunaprojekta pa je že omenjeni Marjan Bastič, ki je tudi njegov 17,9-odstotni lastnik. Denar pa ni ostal dolgo pri njih, saj so še isti dan dokapitalizirali SGP Konstruktor v višini 55 milijonov tolarjev in tako postali 22,4-odstotni lastniki SGP Konstruktorja. Malo nenavaden nakup, saj je pravzaprav Komunaprojekt kupila Konstruktor za Konstruktorjev denar.

Povprašali smo predsednika nadzornega sveta Simona Černetiča, kako so v nadzornem svetu videli vse te posojilne pogodbe, ta pa nam je le povedal, da s tem niso bili seznanjeni. Direktor Elektre Vladko Vlasak nam sploh ni hotel odgovarjati na naša vprašanja. Tudi današnji generalni direktor SGP Konstruktor Uroš Fonovič nam ni znal povedati nič konkretnega o nenavadnem potovanju 55 milijonov tolarjev. Edini, ki nam je nekaj lahko povedal, je bil Marjan Bastič: "Vse te ovinke smo storili samo zaradi neke higiene, ker sem bil direktor v obeh podjetjih. Ta denar smo mi že dali, ko smo jim zmanjševali blagovni kredit na objektu Forum, ki so ga gradili za nas. V pogodbi je bilo določeno, da bodo del dobili plačano šele čez tri leta. Ker pa niso imeli za plače, material in podobno, smo jim dajali denar, da so preživeli, in jim tako zmanjševali blagovni kredit." Zanimiv je tudi izvor denarja, saj je bil SGP Konstruktor v prisilni poravnavi. Takrat so namreč prodali del nepotrebnega premoženja in tako poplačali del upnikov. Med upniki je bilo tudi hčerinsko podjetje Konstruktor Gratrans, podjetje v mirovanju. S tem ko so jim poplačali del dolgovanja, so zmanjšali del dolgov. Ker pa je bilo podjetje v mirovanju, tega denarja ni potrebovalo takoj, tako da ga je lahko posodilo. Čeprav je prodala svoj delež, pa Komunaprojekt do danes še ni vrnil vsega denarja. Menda so dolžni še 30 milijonov tolarjev. Svoj delež v SGP Konstruktorju pa so Preventu prodali za 5,5 milijona tolarjev. Ni pa se bati izgube, saj so skupaj s Konstruktorjem na Konstruktorjevem zemljišču zgradili naselje Mali Stražun, kjer si oba partnerja obetata dobiček v višini 140 milijonov tolarjev, kar pomeni, da Komunaprojket pričakuje dobiček v višini 70 milijonov tolarjev.