Otroci in azbest

Na vrtcu bodo salonitke še vsaj štiri leta

Salonitke na vrtcu

Salonitke na vrtcu
© Matej Leskovšek

Azbest naj bi bil še vedno v več kot 100.000 stavbah, hišah ali poslopjih v Sloveniji. Preseneča, da so z včasih popularno salonitko še zmeraj prekriti tudi otroški vrtci. Eden takih otroških vrtcev je tudi vrtec Mladi Rod - Kostanjčkov vrtec na Peričevi v Ljubljani. Poleg tega so te salonitne plošče že v zelo slabem stanju. Glede na to, da so suhe azbestne plošče zelo nevarne, ker se sproža na milijone azbestnih vlaken, so v veliki nevarnosti tako otroci, ki obiskujejo vrtec in se igrajo na igrišču, kot vsi ostali, ki imajo v neposredni bližini vrtca kakšne opravke. Azbestoza je namreč neozdravljiva bolezen.

Povprašali smo na Mestni občini v Ljubljani, kaj bodo storili, glede na to, da je MOL ustanoviteljica ljubljanskih javnih vrtcev in da so pristojni za vzdrževanje objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Francka Trobec, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport MU MOL, nam je povedala: "Hiše so različne starosti, tudi do 47 let, in so bile v večini primerov krite s salonitno kritino. Vsako leto v skladu s proračunskimi možnostmi predvidimo zamenjavo salonitnih streh po stavbah ljubljanskih javnih vrtcev. Ker so za to potrebna visoka finančna sredstva, jih vsako leto zamenjamo le na treh do petih stavbah. V dolgoročnem načrtu razvojnih programov do leta 2008 je predvidena zamenjava kritine še na preostalih 15 stavbah, ki imajo salonitno kritino."

Kot so nam še povedali, so v osnutku proračuna MOL za leto 2005 predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in začetek sanacije vrtca Mladi Rod, enota na Peričevi ulici. Sanacija vrtca naj bi po ocenah strokovne službe potekala do leta 2008, saj je treba obnoviti sanitarije in igralnice, zamenjati okna in salonitno streho. Ocena potrebnih sredstev za celotno sanacijo vrtca je 121 milijonov SIT.