Urša Matos

22. 8. 2004  |  Mladina 33

Hotel brez zvezdic

Grand hotel Palace obratuje mimo zakona

Grand hotel Palace

Grand hotel Palace
© Arhiv Mladine

Eden najbolj mondenih hotelov v središču Portoroža je Grand hotel Palace, saj ima uradno kar pet zvezdic. Toda ko smo se pretekli teden sprehajali po obali, smo opazili, da na hotelskem pročelju še vedno ni razobešena tabla s kategorizacijo. Upravna enota Piran namreč ne more izdati odločbe o kategorizaciji, saj hotel še vedno nima pravnomočnega uporabnega dovoljenja za vse svoje prostore. Tako mu manjka pravnomočno uporabno dovoljenje za atrij, kavarno in še nekatere javne dele objekta. Kako je to mogoče, če pa hotel obratuje že 34 let?

Znano je, da je bil hotel pred letošnjo poletno sezono dograjen in prenovljen. Družba Hoteli Palace, pod katero spada hotel, je v prenovo vložila 2,8 milijarde tolarjev. Ker so želeli investicijo čim prej povrniti, so hotel za goste odprli takoj po koncu gradbenih del, torej še pred zadnjim tehničnim pregledom prostorov in pred pridobitvijo zadnjega uporabnega dovoljenja. S tem pa so zavestno kršili zakon o graditvi objektov, saj ta v 5. členu določa, da je "pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, uporabno dovoljenje". Zakonsko določilo seveda ni napisano zaradi lepšega, ampak z razlogom. Uporabno dovoljenje dokazuje, da so dela potekala v skladu z gradbenim dovoljenjem in da je zadoščeno vsem predpisom o varnosti objekta, na primer požarnim zahtevam. Brez tega hotel ne sme obratovati, saj je lahko za goste in zaposlene nevaren. Generalni direktor Grand hotela Palace Edvard Lesnik se sicer izgovarja, češ da so izpolnjeni vsi formalni pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja in da naj bi jim ga upravna enota izdala v nekaj dneh. Ob tem pa pozabi povedati, da dovoljenje postane pravnomočno šele petnajsti dan po izdaji in da torej vsaj hotelskega atrija in kavarne do konca avgusta ne bi smeli uporabljati. Če bi tržna inšpekcija korektno opravljala svoj nadzor, bi morala hotel zapečatiti do pridobitve vseh papirjev, kršitelje pa kaznovati z denarno kaznijo, ki po zakonu znaša najmanj milijon tolarjev.