Parkirna RTV-varnost

Prepoved parkiranja zaradi varnostne politike EU

Nevarna politika parkiranja

Nevarna politika parkiranja
© Matej Leskovšek

V naši javni TV-hiši se zadnji čas veliko ukvarjajo z varnostjo. Potem ko je generalni direktor policije lastnoročno preveril prisluškovalno paranojo šefa nacionalke, je varnostna služba RTV SLO te dni spet presenetila, ko je svojim delavcem sporočila, da bo začela dosledno upoštevati prepoved parkiranja zasebnih osebnih vozil na Čufarjevi ulici ter dvoriščih RTV.

Utemeljitev zahteve televizijskih varnostnikov je povsem razumljiva v tistem delu, ko se sklicujejo na urejanje mirujočega prometa na funkcionalnih površinah RTV in na pritožbe vodstva bližnje Osnovne šole Toneta Čufarja. Nerazumljiva in smešna pa je prepoved parkiranja v tistem delu, ko TV-varnostniki pravijo, da je prepoved "v skladu z varnostno politiko, ki velja v EU". Potem ko smo zaradi varnostne politike ZDA izgubili parkirišča v okolici ameriške ambasade, se je nad ljubljanska parkirne prostore očitno spravila še varnostna politika EU.