Oderuško računovodstvo

Sumljivo visoki stroški vodenja evidence študentov na visoki šoli za zdravstvo

Visoka šola za zdravstvo

Visoka šola za zdravstvo
© Igor Škafar

"Vsaka šola nekaj stane. Ampak toliko kot Visoka šola za zdravstvo pa malokatera." Tako pravi študentka VŠZ v Ljubljani, ki je zaradi njene želje ne bomo imenovali. Gre za absolventko, ki je že izkoristila obe možnosti za podaljšanje absolventskega statusa (vsakič za šest mesecev) in je tako letos ostala brez njega. Izguba statusa jo je stala 25.000 tolarjev. Šola ji je namreč na njen naslov poslala položnico in sklep, v katerem v obrazložitvi piše: "Za opravljanje manjkajočih obveznosti se dogovorite v referatu šole. Stroški sklepa o nadaljevanju študija v višini 25.000 SIT izhajajo iz veljavnega cenika za študijsko leto določenem na podlagi Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu in sprejetim na seji Upravnega odbora Visoke šole za zdravstvo."

Misleč, da gre za pomoto, se je študentka obrnila na vodstvo šole. Tam pa za njeno negodovanje niso imeli veliko posluha. Iz referata so jo napotili v tajništvo, od tam pa v računovodstvo, kjer so študentko podučili, da plačilo omenjenega zneska ni jalova investicija, saj ima v sklopu odobritve nadaljevanja študija na voljo brezplačno opravljanje treh izpitov. Toda njene izpitne obveznosti so že v celoti opravljene, manjka ji le še diplomska naloga, kar ne pomeni nadaljevanja študija. Na to so ji v računovodstvu odvrnili, da je znesek 25.000 SIT v bistvu strošek vodenja evidence. Predsednica komisije za študijske zadeve na VŠZ dr. Silvestra Hoyer pa v tem ne vidi nič spornega: "Vodenje evidence ne pomeni, da je ona v nekem seznamu. To pomeni, da je bilo treba njeno kompletno dokumentacijo pregledati in njene opravljene obveznosti primerjati z obstoječimi študijskimi programi ter ugotoviti, kaj ji manjka, kakšni so njeni pogoji, da lahko zaključi. To ni nek seznam, to je konkretno delo za vsakega študenta posebej."

Gre za sumljivo obrazložitev. V ceniku na spletni strani Visoke šole za zdravstvo sicer piše, da sklep o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija stane 25.000 SIT, vendar je v istem ceniku obenem zapisano, da strošek vodenja evidence opravljanja obveznosti za osebe brez statusa znaša 15.000 SIT. Poleg tega študentje ob plačilu ne uživajo nobenih privilegijev in jih na primer letna članarina šolske knjižnice stane nesramnih 3.500 sit. Absolventka torej ne ve, kaj plačuje in zakaj.

Sekretarka na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Vanda Rode dodaja: "Diploma je del študijskega programa, do opravila katere je upravičen vsak študent, tudi tisti brez statusa. Tem študentom ni mogoče zaračunavati evidenčnih stroškov, saj ti niso navedeni v ceniku Univerze v Ljubljani in tako niso zakonsko utemeljeni. Opravljanje diplome prav tako ne pomeni nadaljevanja, ampak zaključek študija"