Vanja Pirc

22. 1. 2005  |  Mladina 3

Krivična imuniteta

Žena Adolfa Zupana terja odškodnino od državnega sveta

Adolf Zupan

Adolf Zupan
© Denis Sarkić

Naši poslanci in državni svetniki so redkokdaj tako solidarni kot takrat, ko morajo kateremu izmed svojih kolegov podeliti imuniteto - torej nedotakljivost pred zakonom, ki jim jo omogoča ustava. Problematično pri tem pa je, da svetniki in poslanci instituta imunitete očitno ne razumejo najbolje. Ali pa ga namerno zlorabljajo. Imuniteto bi smeli namreč podeljevati zgolj tistim kolegom, ki bi jim pregon onemogočil delo v parlamentu ali državnemu svetu. Kako je potem mogoče, da so imuniteto podelili tudi poslancu Zmagu Jelinčiču, ki se je s tem izmuznil plačilu kazni, čeprav je z napačno parkiranega avtomobila snel lisice in se mirno odpeljal? In kako je mogoče, da so imuniteto podelili državnemu svetniku Adolfu Zupanu, sicer nekdanjemu prvemu možu Telekoma Slovenije, danes pa direktorju Zavarovalnice Tilia, ki ga je novomeško okrožno sodišče spoznalo za krivega ponarejanja listin in bi moral zato plačati 450.000 SIT kazni? Zupan naj bi namreč ponaredil podpis svoje zdaj že bivše žene Veronike Zupan in s pomočjo ponaredka prodal njene delnice, vredne 3,5 milijona SIT. Po razsodbi se je sicer pritožil na višje sodišče, ker pa so mu kolegi medtem skoraj soglasno (proti je glasoval le Jože Mencinger) podelili imuniteto, se je postopek tam seveda ustavil. Že februarja pa bo zastaral.

Za nadaljevanje zgodbe pa je zdaj poskrbela ogorčena Zupanova nekdanja žena. Na državni svet je namreč naslovila pismo, v katerem je svetnike obvestila, da se je postopek na novomeškem sodišču "zaradi Zupanovega ugleda in položaja" že tako vlekel in je sodišče "sodbo izdalo šele po nadzorstveni pritožbi", državni svetniki pa so s solidarnostjo, ki so jo po razsodbi izkazali Zupanu, oškodovali državo, pa tudi njo, saj iz sklepa državnega sveta "ni razvidno, kdo bo povrnil moje stroške, niti ostale stroške, kot so izostanek od dela in podobno". Te stroške (gre za najmanj 507.701 SIT) bi moral namreč, če bi obveljala sodba prvostopenjskega sodišča, plačati Zupan. Ker pa bo postopek najverjetneje zastaral, je Veronika Zupan zdaj svetnikom predlagala, naj "člani državnega sveta, ki so glasovali, da se Zupanu podeli imuniteta, zberejo navedeno vsoto in mi navedeni znesek namesto Zupana vrnejo oziroma se ugotovi osebna odgovornost predlagatelja tega sklepa". Kako je državni svet odgovoril na njen predlog, nam prejšnji teden ni uspelo izvedeti, saj nam odgovora niso želeli razkriti pred vročitvijo Zupanovi. Je pa težko verjeti, da bi svetniki izkazali solidarnost tudi nekdanji ženi svojega kolega.

Zadnje čase smo bili sicer priča številnim pobudam iz vrst ZLSD, LDS in Aktivne Slovenije, da je treba zlorabe imunitete preprečiti s spremembo ustave in omejitvijo imunitete na zgolj besede, izrečene na parlamentarnih sejah in zasedanjih. Minuli teden pa je svoje stališče do tega vročega vprašanja končno sporočila tudi vladajoča SDS. Zavzemala se bo za nasprotno - za to, da bi bili poslanci zavarovani za čisto vse, kar počnejo pri opravljanju svoje funkcije.