Slovaška z morjem = Slovenija

Avstrijci ne poznajo svojih sosednjih držav

Slovenija ali Slovaška

Slovenija ali Slovaška
© Matej Leskovšek

Od avstrijske avto-moto zveze OEAMTC bi pričakovali vsaj poznavanje dežel, ki mejijo na njeno domovino. Na naslovnici njene brošure z napotki in informacijami za potovanje po Sloveniji z letnico 2004/2005 pripadata obris države ter zastava (in grb v njej) Slovaški. Pri izbiranju naslovnice pa jih ni zmotila obmorska slika Pirana - ali pa niso seznanjeni z dejstvom, da Slovaška nima morja.

Resda na zadnji strani opozarjajo, da ne sprejemajo odgovornosti za objavljene informacije, toda pred naslednjo izdajo bi bilo morda primerno zamenjati slovaške simbole s slovenskimi - za avstrijski svetovni nazor, seveda. Sicer pa bi jim morda pomagalo že to, če ne bi tako grobo prepovedali našega jezika na Koroškem.