Festival Ljubljana tudi prevoznik

Koliko nas bo dejansko stala vzpenjača?

Darko Brlek

Darko Brlek
© Denis Sarkić

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na zadnji seji začel razpravo o sprejemu odloka o podelitvi koncesije za gradnjo in pravico do obratovanja zgrajene žičniške naprave. Po predlogu sodeč in glede na odločnost, da vzpenjačo zgradijo, bo mestna večina sprejela tudi ta odlok, s katerim bodo podelili koncesijo sami sebi oziroma Festivalu Ljubljana: "Ker se v konkretnem primeru občina pojavlja v dvojni vlogi (koncedent in koncesionar), nastopi neobičajna situacija, ki je v tem, da MOL sama sebi izstavi Odlok o koncesiji, čemur sledi pogodba oz. enostranska izjava volje, izdana v obliki notarskega zapisa, kot akt Odloka," nam je razložil Velko Franko, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Ko gradnja vzpenjače še ni bila povsem gotova, so nam trdili, da bodo z lahkoto našli koncesionarja za upravljanje z vzpenjačo. Zdaj pa o zanimanju zasebnega kapitala ni ne duha ne sluha, čeprav nas prepričujejo, da bo vzpenjača na Ljubljanski grad zelo donosna zadeva.

Dokaz, da je z gradnjo vzpenjače vse v najboljšem redu, je odločitev mestnega sveta: "Rezervacija proračunskih sredstev za izvedbo in zaključek izgradnje projekta se je s prejemom proračuna za leto 2005 pokazala kot smiselna in gospodarno utemeljena, kar obratno pomeni, da je s sprejemom proračuna razprava o smiselnosti izvedbe izgradnje tirne vzpenjače kontraproduktivna," je še povedal načelnik Franko. Zanimivo, da naj bi se Festival Ljubljana tako poleg kulturnega programa in upravljanja z ljubljanskim gradom ukvarjal tudi s prevozom potnikov. Pravzaprav bo imel Darko Brlek pod nadzorom cel grajski hrib in ljubljanski grad. Poleg tega pa naj bi v odloku o koncesiji pisalo, da bi morebitno izgubo, ki bi jo pridelala vzpenjača, poravnala Mestna občina Ljubljana.

Mimogrede še povejmo, da še vedno ni jasno, koliko nas bo celotna gradnja stala. Z Oddelka za gospodarjenje z zemljišči so nam sporočili le to, koliko denarja so že vračunali v projekt: "Za izvedbo projekta panoramskega dvigala na Ljubljanski grad je bilo v obdobju od leta 2000 do 04.05.2005 porabljenih 339 mio SIT. V proračunu MOL za leto 2005 je za gradnjo panoramskega dvigala zagotovljenih 450 mio SIT, nadaljnjih 525,5 mio SIT pa načrtujemo v proračunu za leto 2006." Skupaj torej milijardo in 314,5 milijona tolarjev. Glede na to, da je številka vsak mesec večja, lahko samo ugibamo, koliko nas bo dejansko stal projekt mestnih veleumov.