Virantov luksuz za javno upravo

Protest razočaranega župana

Lenarški župan Ivan Vogrin velja za zelo svojeglavega župana in njegova stališča so pogosto samosvoja. Kot njegov politični boter se najpogosteje omenja lenarški poslanec Janez Kramberger (SLS), ta teden pa je s svojim pozivom presenetil ministra za javno upravo, Gregorja Viranta, čigar ministrstvo je izdalo razpis za 237 vozil po posameznih sklopih za javno upravo.

"Spominjam se namreč vaših še nedavnih obljub, da boste kadrovsko omejili državno upravo, racionalizirali njeno delovanje ter na tak način omejili porabo davkoplačevalskih sredstev in s tem pospešili gospodarski razvoj države," navaja razočarani župan. "Z vašo odločitvijo se ne strinjam oziroma ji odločno nasprotujem," je deklarativen Vogrin.

Župan namreč v lastnem okolju ugotavlja, da so službena vozila slabo in neracionalno izkoriščena. Prav njegova občina je nedavno prodala eno izmed vozil. "Dejanskih potreb ni niti za eno vozilo, saj se večina upravnih opravil opravlja v pisarnah in ne na terenu," utemeljuje. Stvarne potrebe za delo na terenu pa ocenjuje tako: "Navedenih dejavnosti ni toliko, prav tako pa se ne odvijajo vse na isti dan in ob isti uri, da bi morali upravni organi posedovati več službenih vozil."

Vogrin je prepričan, da bi z organizacijo in racionalizacijo "poslovanja organov državne uprave" število vozil lahko zmanjšali, ne pa povečali, ter Viranta opomnil, da je čas, da od predvolilnih obljub preide k dejanjem: "Pozivam vas, da spoštujete obljube iz predvolilnega časa ter racionalno in skromno porabljate davkoplačevalski denar." Na Virantovem ministrstvu že dober teden pripravljajo odgovor Vogrinu, ki ga do zaključka redakcije še nismo prejeli.