Maščevanje generalnemu direktorju policije

Potočnik postavil na laž ministra Mateja in ostal brez značke

Bojan Potočnik

Bojan Potočnik
© Igor Škafar

Janez Janša skrbi, da so na vseh položajih njegovi ljudje. Na mesto ministra za notranje zadeve je pripeljal izkušenega vojaka Dragutina Mateja. Očitno so se zmotili le pri imenovanju generalnega direktorja policije, ko so izbrali dr. Bojana Potočnika. Kot se je izkazalo, si Potočnik ni dal toliko ukazovati, kot so to od njega pričakovali. Najbolj znan je vsekakor "primer Ribičič", ko je minister Mate mimo generalnega direktorja policije ukazoval policistom, čeprav mu to zakonodaja ni omogočala. Kljub vsem opozorilom takratnega generalnega direktorja policije, da zadeva Ribičič še ni dovolj zrela za javnost, pa se vladajoči režim ni pustil motiti. Poskrbeli so, da je zadeva prišla v javnost, saj dokazov za zakonito ukrepanje očitno sploh nimajo. Potočnik si je s to potezo podpisal odpoved ali bolj natančno, njegovo vedejevstvo se je kmalu končalo. Na mesto generalnega direktorja policije so pripeljali Jožeta Romška, ki se je dobro seznanil z vojaško disciplino in brezpogojnimi ukazi na ministrstvu za obrambo. Čeprav je Potočnik po prenehanju funkcije v. d. generalnega direktorja odšel v pokoj, ga Janšev režim ne pusti pri miru.

Kot večina upokojenih policistov je tudi Potočnik zaprosil, da za spomin obdrži značko iz službene izkaznice, na kateri je njegova osebna številka. "12. člen Pravilnika o službeni izkaznici policistov določa, da policistu, ki se je upokojil, lahko generalni direktor policije na njegovo prošnjo dovoli, da zadrži značko iz službene izkaznice. Na leto prejmemo v povprečju 100 vlog nekdanjih zaposlenih, ki so se upokojili kot policisti in želijo zadržati značko iz službene izkaznice," nam je povedala tiskovna predstavnica policije Nuška Tavčar. Vprašali smo tudi, koliko prošenj je ugodno rešenih: "Po podatkih, s katerim razpolagamo, je bilo ugodeno vsem upokojenim policistom, ki so dali prošnje," nam je še povedala Tavčarjeva. Očitno pa je, da predstavnica za stike z javnostmi ne razpolaga s pravimi podatki. Bojan Potočnik je namreč prav tako zaprosil, da se mu dovoli obdržati značka iz službene izkaznice. Dobil pa je naslednji odgovor: "V zvezi z Vašo prošnjo za zadržanje značke iz službene izkaznice, Vam sporočamo, da vaši prošnji ni bilo ugodeno, zato Vas prosimo, da značko vrnete Uradu za organizacijo in kadre, Oddelek za dokumentacijo." Potočnik pa pravi: "Seveda bi v primeru negativne rešitve pričakoval bolj konkreten dokument, ki bi izkazoval razlog zavrnitve, ali pa saj dopuščal možnost pritožbe. Vsled omenjenega gre za očitno diskriminatorno dejanje, ki v dosedanji praksi nima primere." Očitno Janša in njegovi fantje ne pozabijo, da se nekdo ne strinja z njihovimi metodami.