Minister Šturm ob 215 tisoč

Napako pravosodnega ministra bo kril proračun

Lovro Šturm

Lovro Šturm
© Matej Leskovšek

Notarska služba sodi med bolj imenitne službe. Po eni strani zagotavlja ugled, po drugi strani pa kljub zniževanju notarskih tarif prinaša spodobne dohodke. Zato se ob objavi prostih notarskih mest vedno razvname huda bitka. Tudi v Murski Soboti se je zgodila.

Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je pred letom dni na položaj notarke v Murski Soboti imenoval Marijo Ternar, sicer sodnico okrajnega sodišča v Lendavi. Druga kandidatka, mag. Alenka Ratnik, pa se je na ministrovo odločitev pritožila. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je minister dr. Šturm zmotno razumel predpise. Zato je vrhovno sodišče ministrovo odločitev odpravilo, tožena stranka pa je dolžna povrniti tudi stroške upravnega spora, ki znašajo 250 tisoč SIT.

Kje ga je minister polomil? Zakon o notariatu, ki je veljal lani, je ob splošnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati kandidat za notarski položaj, določal, da mora imeti minister ob izbiri notarja pred očmi zlasti "dosedanje strokovno delo" ter "dodatno strokovno usposobljenost in dodatna znanja". Minister pa je besedilo zakona interpretiral po svoje. Prednost je dal kandidatki, ki ima daljši pravniški delovni staž. Za dodatno strokovno usposobljenost pa je štel tudi udeležbo kandidatke na sodniških šolah, aktivno znanje nemškega ter pasivno znanje angleškega in madžarskega jezika.

Vrhovno sodišče pa je zakonodajo razumelo drugače od ministra. Vrhovno sodišče namreč ugotavlja, da mora minister ob ocenjevanju konkurenčnih kandidatov upoštevati dosedanje strokovno delo ter dodatno strokovno usposobljenost, ki izkazuje boljšo usposobljenost kandidatov za notarsko delo, ne pa za katerokoli pravniško delo. Ob ocenjevanju konkurenčnih kandidatov je minister tudi v preteklosti tehtal prav specifična znanja, povezana z notarskim delom.

Ker je vrhovno sodišče razsodilo, da je minister ob izbiri kandidatk za notarsko mesto v Murski Soboti naredil napako, je vrhovno sodišče sklenilo, da je tožena stranka dolžna povrniti stroške upravnega spora v višini 250 tisoč SIT.

Na ministrstvo za pravosodje smo naslovili vprašanje, ali bo stroške upravnega spora poravnal minister osebno ali pa bodo stroški bremenili proračun. Na ministrstvu so nam odgovorili, da je v sodbi kot tožena stranka naveden minister za pravosodje RS, torej nosilec funkcije ministra in predstojnik organa. Zatorej bo stroške poravnal proračun.

Minister za pravosodje dr. Šturm je medtem že izdal odločbo, s katero je na notarski položaj v Murski Soboti postavil Alenko Ratnik.