Gregor Cerar

31. 10. 2006  |  Mladina 44

Le domovini pripadna vlada

Kljub različnim izvorom noben član slovenske vlade nima dvojnega državljanstva

Evropska unija priporoča, da naj bi se državljani članic izogibali dvojnemu državljanstvu. Dvojni državljani naj bi tako ali tako postali vsi državljani članic EU, saj naj bi bili v skladu z za zdaj še nesprejeto evropsko ustavo državljani matične države in EU. Sedanja slovenska vlada je bolj patriotsko domačijsko naravnana kot njihovi predhodniki, pa čeprav so nekateri ministri rojeni v tujih državah, recimo v Belgiji (Karel Erjavec), na Hrvaškem (Dragutin Mate) ali po so bili vrsto let državljani republike Argentine (Andrej Bajuk) ...

Slovensko vlado smo vprašali, ali obstajajo kakšni zadržki, če bi imel kakšen član vlade dvojno državljanstvo. "Slovenska zakonodaja ne preprečuje, da bi imeli ministri in državni sekretarji dvojno državljanstvo. Kot vsem drugim, gredo tudi njim enake pravice in svoboščine, ki jim omogočajo, da lahko posegajo po najvišjih funkcijah v državi. Bistveno je le, da imajo slovensko državljanstvo, lahko pa zraven še kakšno drugo. Pri tem pa velja poudariti, da Zakon o državljanstvu RS določa, da se oseba, ki ima poleg slovenskega državljanstva tudi tuje, na ozemlju RS nanj ne more sklicevati, ampak se mora podrejati slovenski jurisdikciji," so nam obrazložili vladni piarovci. Nihče od ministrov ali državnih sekretarjev sedanje vlade pa nima dvojnega državljanstva.

Finančni minister Andrej Bajuk je pred leti javno obelodanil, da se je odpovedal dvojnemu državljanstvu. Bolj dvomljiv pa je status, kakršnega ima recimo pravosodni minister dr. Lovro Šturm, ki je znan pripadnik Suverenega malteškega viteškega reda. Kljub temu da gre za organizacijo, ki spominja na nekakšne katoliške prostozidarje, pa se ima Malteški viteški red še vedno za suvereno državo. Čeprav skoraj nima ozemlja, razen dveh vil v Rimu, kjer se srečuje vlada in kjer prebiva veliki mojster. Kljub temu ima Malteški viteški red status opazovalca v Združenih narodih, približno enak status, kot ga imajo Palestinci, ki tudi nimajo uradno priznane države. Malteški vitezi pa so celo na boljšem, saj imajo diplomatske odnose s kar 96 državami, s Slovenijo recimo od leta 1992.