Vanja Pirc

31. 10. 2006  |  Mladina 44

Je potrjevanje učbenikov sploh še potrebno?

Ali šolsko ministrstvo zavaja ali krši lastne predpise?

Milan Zver

Milan Zver
© Matej Leskovšek

Katere učbenike in delovne zvezke lahko uporabljajo učitelji pri pouku? V nekaterih državah lahko učitelj izbere katerekoli učbenike in delovne zvezke, ki so na trgu. Ponekod pa najbolj kakovostne učbenike in delovne zvezke določi država. Takšen sistem smo imeli do nedavna tudi v Sloveniji. Zdaj pa imamo nekakšno nerazumljivo mešanico obeh sistemov.

Novi pravilnik o potrjevanju učbenikov, ki je začel veljati poleti, je namreč določil, da bo država po novem potrjevala le še učbenike, ne pa tudi ostalih učil. Delovne zvezke, delovne učbenike ali atlase bodo torej učitelji po novem izbirali na trgu po lastni presoji.

Šolski založniki, strokovnjaki za didaktiko in številni učitelji so bili ob tej novosti zgroženi. Ne le zato, ker so učbeniki in delovni zvezki vedno zasnovani v paketu in jih je nesmiselno obravnavati različno. Zmotil jih je tudi del zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je določil, da se lahko v šolah po novem uporabljajo "le učbeniki, ki jih potrdi pristojni strokovni svet". Učitelji so doslej razumeli, da bi lahko poslej uporabljajo le potrjene učbenike - nepotrjena gradiva pa le, če poleg njih uporabljajo tudi potrjen učbenik. Če pa bi pri pouku uporabljali samo nepotrjena gradiva, recimo samo delovni zvezek ali delovni učbenik, bi jim grozila kazen inšpektorja za šolstvo ...

Pravila so torej jasna. Ali pač ne? Sredi junija je namreč Peter Debeljak, vodja kabineta šolskega ministra Milana Zvera, predsedniku Evropskega združenja šolskih založnikov Prebnu Spathu napisal drugačno razlago zakona: "Najprej bi radi poudarili, da ni nič predpisano. Učitelji lahko uporabljajo učbenike in delovne zvezke ali samo učbenike ali delovne zvezke, vendar če uporabljajo učbenike, morajo biti ti potrjeni." Po tem tolmačenju lahko torej učitelji pri pouku uporabljajo tudi samo nepotrjeno gradivo, pa jih inšpektor po novem ne bo preganjal. Ali torej ministrstvo ne pozna lastnih zakonov? Ali je ministrstvo zavedlo uglednega evropskega strokovnjaka? Na ministrstvu trdijo, da zakon sicer res dovoljuje le uporabo potrjenih učbenikov, a ker obenem drugih gradiv sploh ne omenja, zanje pač "ni potrebna predhodna potrditev". Zato lahko učitelji po novem ta gradiva pri pouku očitno res uporabljajo brez zadržkov. Zakaj ni potem ministrstvo preprosto ukinilo tudi potrjevanja učbenikov?