Bo vlada res ...

... razpustila svoj grosupeljski občinski svet?

Janez Lesjak

Janez Lesjak
© Borut Peterlin

Kot je znano, se izmed dvajsetih občin le še v občini Grosuplje že več kot štiri leta upirajo vzpostavitvi instituta romskega svetnika. Da morajo imeti romskega svetnika, je leta 2002 odločil državni zbor in po pritožbah nekaterih občin je to z ustavno odločbo potrdilo tudi ustavno sodišče.

V občinskih svetih ostalih devetnajstih občin že sedijo predstavniki romske skupnosti, v Grosupljem pa občinski svet vztrajno zavrača pozive vlade, strokovne javnosti in tudi predloge župana Janeza Lesjaka o odpravi nezakonitega in protiustavnega stanja. Prav zato so teden dni pred lanskimi lokalnimi volitvami z vlade zagrozili, da bodo državnemu zboru predlagali razpustitev grosupeljskega občinskega sveta. Iz Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so takrat sporočili: "Prav to bo služba za lokalno samoupravo vladi predlagala v primeru, da tudi novoizvoljeni občinski svet občine Grosuplje ne bo ravnal v skladu z zakonom in odločbo ustavnega sodišča."

Nova oblast bo torej razpustila občinski svet zaradi kršenja romskih pravic? Treba je pač vedeti, da z razpustitvijo občinskega sveta zaradi neupoštevanja instituta romskega svetnika grozi vlada, ki sicer romska vprašanja rešuje po domače. Ista politična opcija, ki je s preselitvijo Romov zakrivila eno najhujših kršitev človekovih pravic v širšem evropskem prostoru in to podkrepila še z rušenji romskih naselij, bo razpustila občinski svet zaradi neupoštevanja ustavne odločbe o romskem svetniku? Malo verjetno tudi glede na sestavo občinskega sveta, v katerem ima sedaj SDS 10 svetnikov, skupaj z NSi in SLS pa ugodno večino s 14 svetniki, preostalih 10 svetnikov predstavlja LDS in SD. Proti romskemu svetniku pa v Grosupljem ni le desna večina, pač pa tudi večina leve manjšine. Med občani je pač mera nezaupanja in sovraštva do Romov še posebej visoka in stranka, ki vsaj na lokalni ravni zagovarja romske pravice, ne more pričakovati uspeha na lokalnih volitvah.

Tudi sicer je možnost tovrstne intervencije namreč obstajala ves čas, še dodatno pa v zadnjem letu dni, saj je državni zbor v novi sestavi spremenil zakon o lokalni samoupravi tako, da sedaj lahko razpušča občinske svete.

Seveda, če novi občinski svet odpravi protiustavno stanje, tudi ne bo več razlogov za njegovo razpustitev, prvo priložnost bodo imeli že konec meseca, a to vendarle ni prav verjetno.