V puščico le papirnati evri

Evrski kovanci breme za suhljato mežnar'co

Evro poziv

Evro poziv

Kljub temu da je rimskokatoliška cerkev na Slovenskem na račun velikodušnosti Janševe vlade pred novim letom dodatno obogatela za 8,1 milijona evrov, pa dušni pastirji pod Alpami še niso povsem zadovoljni s finančno bilanco največjega veleposestnika v državi. V prvi številki župnijskega glasila V navezi, ki oznanja novice župnij Šmartna pri Litiji in Javorje, so farani namreč prejeli obvestilo o spremembah cen maš zaradi uvedbe evra. "Z uvedbo evra je dar za mašo med tednom 17 €, za pogrebno, poročno, nedeljsko ter za mašo na podružnicah 20 €, " je zapisal župnik in nekdanji sodelavec verskega programa nacionalne televizije Marjan Lampret, ki je novemu ceniku dodal še navodilo za farane: "Ko smo že pri evrih, naj zapišem modro opazko enega od naših župljanov. Svetoval mi je, naj vas, farane, ki ob nedeljah prihajate k maši, prijazno povabim, da v puščico dajete papirnate evre (po svojih zmožnostih seveda), saj bo sicer puščica z obilico kovancev pretežko breme za našo suhljato mežnar'co ..."

Na našo prošnjo za utemeljitev zgornjega apela župnik Lampret ni bil pretirano zgovoren, dejal je, da gre pri vsem skupaj le za šalo. Naj na koncu navedemo še eno Lampretovo priporočilo iz iste številke župnijskega glasila, kjer "vsem zaročencem, ki se nameravajo letos cerkveno poročiti, svetujemo polletno zaročno dobo".