Gregor Cerar

30. 1. 2007  |  Mladina 4

Počitniška oaza ali narodni park

Ekologi se bojijo, da bo Triglavski narodni park postal raj za vikendaše

Nesprejeti Zakon o Triglavskem narodnem parku (TNP) je deležen številnih polemik in skrbi ekologov glede tega, kaj bo vlada storila z najbolj zaščitenim naravnim območjem v Sloveniji. Z zakonodajo o TNP so se ukvarjali tudi prejšnji oblastniki, vendar niso prišli daleč. Med drugim so jim očitali, da naj bi poskušali zakonsko dovoliti pozidavo bregov ob Bohinjskem jezeru. Tokrat novi zakon pripravlja ministrstvo za okolje in prostor, svoje nasprotovanje pa so javno izrazili pri Gorenjskem ekološkem združenju. "Zakon o TNP, ki ga pripravlja MOP pod vodstvom ge. Inge Turk, predvideva bolj liberalno politiko v varovanih varstvenih območjih, zdaj je to robno območje, predvsem kjer živijo ljudje, bo po njenih besedah poskrbel, da bo tam mogoč razvoj," so zapisali v izjavi za javnost gorenjski ekologi. "S tem zakonom o TNP, ki ga pripravlja MOP, je predvideno, da ožje območje TNP odpade ali se zmanjša na minimum. Povedano v enem stavku: MOP bo preko zakona spremenil TNP iz nacionalnega parka v nekakšen krajinski park, kjer bo dovoljeno skoraj vse."

Z novim zakonom naj bi olajšali tudi gradnjo infrastrukture za morebitne kupce nepremičnin v TNP. Nobena skrivnost ni, da se za bivanje v enem najbolj ohranjenih delov Alp zanimajo tudi tujci, predvsem Italijani in Britanci, ki so recimo za svoje medije že pripovedovali, kako dobre nepremičninske naložbe so sklenili v okolici Bohinja. Gorenjski ekologi pa kot dokaz navajajo britanski nepremičninski oglas na spletu, kjer so nekdanjo drvarnico v neposredni bližini Vodnikovega doma na Velem polju, gre za zasebni objekt, prodajali kar za 90.000 €.

Na MOP glede zaskrbljenosti ekologov za usodo TNP pravijo, da je predlog zakona v fazi nastajanja osnutka, tako da še ni nič dorečenega. Glede prodaje nepremičnin znotraj parka pa pravijo, da v TNP velja enak pravni režim pri prodaji zemljišč kot v vseh drugih zavarovanih območjih. Prodaja zemljišč je vezana na določbe naravovarstvenega zakona o zakoniti predkupni pravici države in obveznosti pridobitve soglasja upravne enote pri pravnih poslih. Lastnik barake na Velem polju je očitno imel obe soglasji ali pa jo je prodajal na črno.