Prežljeva noče študentski družin

Bivanje v novih študentskih domovih le, če se odpoveš otroku

Ksenija Preželj, direktorica v študentski sobi

Ksenija Preželj, direktorica v študentski sobi
© Matej Leskovšek

Ključ študentskega doma Litostroj, ki od lanskega poletja še ni v uporabi zaradi sporov med ministrstvom za visoko šolstvo ter družbo Gradis, je po enem letu dobil pravega lastnika, in sicer Študentske domove v Ljubljani. Direktorica domov Ksenija Preželj je že 13. oktobra 2004 v Delu obljubila 12 novih postelj za študentske družine v treh domovih; na Poljanah, Kardeljevi ploščadi in v Litostroju. Vendar pa v nobenem od teh blokov še danes ni niti ena študentska družina ...

Ko smo Ksenijo Preželj povprašali, zakaj danih obljub ne drži, je odgovorila, da še niso prejeli nobene vloge družine za vselitev (v dom Litostroj), in nadaljevala: "Prejeli smo vlogo dveh študentov, ki sedaj bivata v Rožni dolini kot mlada družina, v novem bloku pa bi rada najela dve garsonjeri in tam bivala z otrokom. Dve garsonjeri pa nista stanovanje za mlado družino." Vendar vloga družine Šoštarič ni omenjala dveh garsonjer, temveč samo dve sobi v istem apartmaju. Odgovor na vlogo za vselitev je vseboval tudi vprašanje, ali se odpovedujeta otroku, ker to ni bila sprejemljiva opcija, je bila družina gladko zavrnjena.

Direktoričino sklicevanje na nezanimanje družin pa je sicer popolnoma brezpredmetno - 14. člen Domskega reda namreč daje študentu pravico do selitve v drug dom ali sobo večkrat letno. O svojih (neizpolnjenih) obljubah Prežljeva še pravi, da "so se nanašale na izgradnjo namenskih stanovanj za družine, česar pa investitor ni upošteval in ni naredil. Naredil je samo stanovanja za invalide, za družine pa ne". Naj še dodamo, da naj bi bile po informacijah izvršilnega direktorja Gradisa Uroša Ogrina omenjena stanovanja zgrajena. Tudi domovi v Rožni dolini prvotno tudi niso bili namenjeni študentskim družinam, pa so jih vseeno priredili.