Katja Buda

15. 2. 2007  |  Mladina 6

Okleščeni proračun ŠOU

Zavodi še najbolj prikrajšani

Kljub temu da veliki Študentski organizaciji Slovenije še ni uspelo pripraviti za vpogled niti predloga proračuna za prihajajoče leto, se je njena največja podružnica Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) potrudila in na svoji spletni strani objavila proračun za leto 2007. Na voljo imajo nekaj manj sredstev v kot lani. ŠOU v Ljubljani bo v tem letu razpolagal s 5.084.239 evrov, kar je okoli 200.000 manj kot leta 2006.

Primerjali smo razporeditev sredstev v prejšnjem in letošnjem letu ter ugotovili, da so se kljub zmanjšanju sredstev odhodki študentskih organov za to leto celo zvišali.

Vendar predvsem njim, drugim pa ne. ŠOU bo namreč namenil interesnim dejavnostim, med katere spadajo tudi zavodi, kot so K6/4, Radio Študent, ŠOU hostel, Študentski servis, ŠOU Šport, klub K4, Študentska založba in ŠOLT, manj sredstev, kot jih je lani. Medtem ko je enemu od študentskih organov - predsedstvu, namenjeno okoli 40 tisoč evrov več kot lani, so interesne dejavnosti prikrajšane za slabih 200 tisočakov ... Na področju interesnih dejavnosti, ki je še najbolj v stiku z ljubljanskimi študenti, bodo morali tako letos bolj pazljivo ravnati z dodeljenim denarjem.

ŠOU pa namerava privarčevati pri t. i. skupnih službah, ki vključujejo bruto plače zaposlenih in izobraževanje delavcev, vzdrževanje in materialne stroške, računovodske storitve ter financiranje poslanskih klubov, saj jim v letu 2007 namenja okrog 100 tisoč evrov manj kot lani.