Inštitut dr. Jožeta Pučnika

Za razvoj demokratične misli

Idejni vodja vladajoče SDS dr. Jože Pučnik je dobil tudi svoj inštitut. V letu 2006 je bil kot zasebni zavod ustanovljen Inštitut dr. Jožeta Pučnika, ki ga kot direktorica vodi Nataša Šuštar. Sveta zavoda vodi predsednik sveta Mihael Brejc, člani sveta pa so Drago Jančar, Tone Kuntner, Matej Makarovič, Gorazd Pučnik, Aleksander Zorn in minister Milan Zver. Predsednik upravnega odbora je Igor Marinšek, člani pa so Matej Avbelj, Vera Ban, Robert Strah in še en minister Žiga Turk. Inštitut naj bi bil ustanovljen z namenom združevanja izobražencev, znanstvenikov, umetnikov, politikov in strokovnjakov z različnih področij s ciljem dvigovanja politične kulture v Sloveniji. S svojo dejavnostjo želi IJP spodbujati in podpirati svobodno izmenjavo mnenj do ključnih vprašanj v sodobni družbi, ki so pomembna za razvoj demokratične misli. Da bi dosegel te cilje, se IJP ukvarja z organizacijo javnih razprav in drugih oblik izmenjave mnenj, posredovanjem domačih in mednarodnih ekspertiz k žgočim političnim in družbenim vprašanjem, podporo kulturni in znanstveni ustvarjalnosti, izobraževanjem državljanov, ki se ukvarjajo z javnim delovanjem, političnim dialogom različno mislečih o družbeno relevantnih temah na javnih prireditvah, v medijih in publikacijah ter mednarodnimi povezavami in izmenjavami.

Letos so že organizirali simpozij "Kultura in politika", s katerega nameravajo izdati zbornik z razpravami s simpozija. Pripravili bodo še predavanje britanskega profesorja dr. Anthonyja Gleesa o evropski varnostni in obrambni politiki in okrogli mizi v Ljubljani in Novem mestu v počastitev 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe. Za vse te aktivnosti pa je potreben denar. "Kot zasebni zavod se bomo financirali z izvajanjem svoje dejavnosti. Z različnimi projekti nameravamo kandidirati za sredstva na nacionalnih in evropskih javnih razpisih. Letos bomo od države prejeli 4000 evrov, ki nam jih je namenil Urad vlade za komuniciranje na razpisu sofinanciranja informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2007 za pripravo dveh okroglih miz v počastitev 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe," nam je povedal strokovni vodja Matej Jančar.