Lovski fevdalizem na pohodu

Peticija proti noveli zakona o divjadi in lovstvu

V državi, kjer vlada nima posluha za tiste, ki ne delujejo in ne mislijo, kot si želi ona, se kot ena redkih možnosti pritiska na oblast vedno pogosteje uporabljajo peticije. Tako smo zdaj dobili še peticijo proti noveli zakona o divjadi in lovstvu. Organizatorji, Ekološki forum LDS, pravijo, da gre pri noveli za vračanje v fevdalizem. Zanimivo, da vlada že skoraj tri leta ne izvaja veljavnega zakona o divjadi in lovstvu. Ne brez razloga. Če bi upoštevala zakone svoje države, bi morala podeliti 20-letne koncesije za trajno gospodarjenje z lovišči. Zakaj pa vlada noče izvajati veljavnega zakona, je postalo jasno, ko je predlagala novelo zakona o divjadi in lovstvu, ki je že v zakonodajnem postopku v državnem zboru.

Podpisniki peticije pravijo: „Vlada z omenjenim amandmajem odpravlja dosedanjo dokazljivo učinkovito naravovarstveno organiziranost lovstva in ob letošnji 100. obletnici Lovske zveze Slovenije posredno ukinja prostovoljno organizacijo, ki združuje 22.000 ljudi.“ Najspornejše pri tem je, da vladajoča koalicija pri koncesijah za lovišča daje absolutno prednostno pravico lastnikom zemljišč. Vlada torej kot glavno merilo za pridobitev koncesije (lovne pravice) uvaja lastništvo zemljišča. „Podpisani smo mnenja, da bi moralo biti ključno merilo pri izbiri koncesionarja izpolnjevanje strokovnih, kadrovskih in materialnih pogojev, ki zagotavljajo uresničevanje javnega interesa pri trajnostnem gospodarjenju z divjadjo, in ne lastništvo zemljišča. Zato pozivamo Vlado RS, da končno začne spoštovati veljavni zakon o divjadi in lovstvu in umakne predloge, ki v to državo uvajajo elemente nekakšnega fevdalizma: kdor je lastnik zemlje, ta dobi tudi lovno pravico,“ so še napisali podpisniki peticije.

Povejmo tudi, da se zdaj z lovstvom ukvarjajo državna lovišča in lovske družine, te pa so neprofitne naravovarstvene organizacije. Kaj pa pomenijo zasebna lovišča, so temeljito občutili Hrvati in tudi Avstrijci, ki imajo že po nekaj letih težave, saj so skoraj povsem razredčili divjad. Verjetno ni treba biti posebej daljnoviden za ugotovitev, da bo v loviščih v zasebni lasti prevladal interes kapitala oziroma trofejni lov, ki prinaša velike dobičke.