Neža Mrevlje

26. 10. 2007  |  Mladina 42

Višja plača direktorja kinoteke

Davkoplačevalci mu sedaj plačujemo 3440,25 evra na mesec

Staš Ravter

Staš Ravter
© Igor Škafar

Vlada je na seji 11. oktobra sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Sprememb se lahko veseli tudi direktor Slovenske kinoteke Staš Ravter, saj je po novem zaradi "uspešnega" dela prerazporejen iz 50. v 53. plačni razred. Ravter bo kmalu namesto 3058,38 evra vsak mesec dobival 3440,25 evra bruto. In zakaj sploh povišanje? Utemeljitev spremembe, zapisana v sporočilu za javnost po vladni seji, je povzetek razlage predlagatelja, ministrstva za kulturo, ki se glasi, da je razporeditev direktorja Slovenske kinoteke v višji plačni razred posledica sprememb okoliščin, na podlagi katerih se presojajo merila za določitev osnovne plače direktorju Slovenske kinoteke, "saj se je obseg dela javnega zavoda bistveno povečal in razširil na raziskovalno-založniško dejavnost". Temu je dodana primerjava, da so direktorji nekaterih javnih zavodov, kot so Filmski studio Viba film, Filmski sklad, Muzej novejše zgodovine, Moderna galerija, prav tako uvrščeni v 53. plačni razred, po obsegu dejavnosti in javnem pomenu pa so na isti ravni kot Slovenska kinoteka. Vendar je zanimivo, da ministrstvo v času, ko se je, po trditvah naših virov, obseg dejavnosti Slovenske kinoteke bistveno zmanjšal in zožil, direktorovanju v tej ustanovi priznava vso čast in slavo.

Kinoteko je v zadnjem času zapustilo že veliko sodelavk in sodelavcev. Zanimivo je tudi, da je raziskovalno-založniški oddelek v zdajšnji obliki nastal že leta 1996. Z ustanovitvijo tega oddelka je Slovenska kinoteka združila založništvo Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja in Dvorane Kinoteke Ljubljana in s tem uveljavila založništvo kot eno svojih temeljnih dejavnosti. V sklopu kinotečnega založništva so od nastanka oddelka izhajale približno tri do štiri knjige na leto. In čeprav je bilo založništvo pomembna dejavnost Slovenske kinoteke, je ravno v času Ravterjevega direktorovanja ta oddelek doživel kadrovsko sesutje. Raziskovalno-založniški oddelek je zapustila vodja in še nekateri sodelavci in sodelavke. Dejavnost pa je večinoma prevzelo zunanje podjetje. Najverjetneje si je s to razširitvijo direktor Slovenske kinoteke prislužil višjo plačo?!