Antonio Vidali

26. 10. 2007  |  Mladina 42

Klokočovnik proti zdravljenju narkomanov?

Terapevtska skupnost deluje brez občinskih dovoljenj

Brez dovoljenj

Brez dovoljenj
© Antonio Vidali

V izolski občini so se leta 2004 pogodbene stranke Občina Izola, ki jo je vodila županja Breda Pečan, Društvo za pomoč zasvojencem od nedovoljenih drog - Drevo življenja in Peter Štuva dogovorile za gradnjo nove kmetije - terapevtske skupnosti na Medljanu pri Šaredu na zemljišču, ki meri dva hektarja. Med pogodbenimi strankami ni bilo državnih ustanov. Občina je sofinancirala projekt predvsem z namenom uresničevanja javnega interesa zdravljenja bolezni odvisnosti od prepovedanih drog na širšem območju občin Piran, Koper in Izola. Stranke so se s pogodbo dogovorile, da bodo premoženjskopravna vprašanja uredile s sklenitvijo posebne pogodbe, a je še ni na vidiku. Zaradi nerešenih vprašanj v zvezi z lastništvom in upravljanjem Občina Izola projekta terapevtske skupnosti leta 2007 ne sofinancira. Objekt še nima potrebnih upravnih dovoljenj za uporabo, odgovorni na občini ne vedo, kdo ga upravlja, niti jim ni znano, ali se v objektu izvajajo kakršnekoli dejavnost.

V telefonskem imeniku RS za leto 2007 je na naslovu kmetije na Medljanu 28 b vpisano Društvo drevo življenja, ki pa ima sedež tudi v Izoli Ob starem zidovju 17. Z Občine Izola so odgovorili, da je tržna vrednost objekta določena s cenitvenim poročilom z dne 21. 4. 2006 in na dan 1. 5. 2006 znaša 1.180.041 evrov, delež oziroma vložek občinskih sredstev pa presega 90 odstotkov navedene tržne vrednosti premoženja in bo natančneje določen s sklenitvijo posebne pogodbe. Odgovorni v Društvu drevo življenja Milan Štuva je dejal, da je vložek občine v kmetijo oziroma terapevtsko skupnost le 400.000 evrov, čeprav jim je župan Tomislav Klokočovnik januarja letos obljubil vso podporo v zvezi s skupnostjo in z delovanjem društva, pa iz tega do danes ni bilo nič. Po besedah Milana Štuve skupnost deluje na kmetiji Medljan že dve leti, v njej je zdaj na zdravljenju osem zasvojencev iz Slovenije, finančno pa jih podpirajo ministrstvo za zdravje, ki jim plačuje strokovno osebje, in podjetja z donacijami. Milan Štuva je prepričan, da se projekt zdravljenja odvisnikov zavira predvsem zaradi političnih iger na izolski občini, odkar je oblast prevzela stranka Izola je naša.

Najbrž bi se moral Klokočovnik popeljati do kmetije, da bi se prepričal o delu skupnosti in videl, kakšna dejavnost se tam opravlja, če, kot trdi, ne ve, kaj se sploh dogaja na kmetiji.