"Denar bomo vrnili!"

Parlamentarne stranke, ki so se nezakonito financirale s sredstvi podjetij v večinski državni lasti, se kesajo

© Denis Sarkić

Na razkritje, da so vsaj štiri parlamentarne stranke na nezakonit način financirale volilne kampanje pred lanskimi lokalnimi volitvami, so se najprej odzvali mediji, nato pa tudi same stranke. Kot smo poročali, so štiri stranke, koalicijski SDS in Desus ter opozicijski LDS in SD, prejele sredstva za kampanjo od petih podjetij v večinski državni lasti, to pa zakon o političnih strankah izrecno prepoveduje.

Zakon o političnih strankah v 25. členu prepoveduje financiranje političnih strank iz gospodarskih družb v večinski državni lasti, v 29. členu pa predvideva sankcije v obliki denarnih kazni. Za podjetja od enega do petih milijonov tolarjev, torej od sedanjih 4166 do 20.833 evrov, z desetkrat nižjo denarno kaznijo pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori takšen prekršek. Kazni lahko doletijo le podjetja, ne pa tudi političnih strank, zato je državno premoženje dvakrat oškodovano. Prav zaradi tega je toliko aktualnejše vprašanje, ali bodo stranke nezakonito pridobljena sredstva vrnile.

Na hitro ponovimo, po doslej znanih podatkih so omenjenim strankam sredstva nakazala tale podjetja v večinski državni lasti: Acroni, Hit, Luka Koper, Talum in Mobitel. Na račun SDS je sredstva nakazalo vseh pet podjetij, SD je prejela predvolilno pomoč od Acronija, Taluma in Mobitela, LDS od Mobitela, Desus pa od Acronija. Hit sicer točne podatke o imenih političnih strank skriva, po naših podatkih pa je poleg SDS sofinanciral tudi politične kampanje LDS, SD, SLS in NSi ter še dveh zunajparlamentarnih strank.

Vsa omenjena podjetja so financirala več strank, vsem pa so namenila enake zneske. Acroni je trem strankam nakazal vsaki po 600.000 tolarjev (2500 evrov), Hit petim strankam po 825.000 tolarjev (3437,5 evrov), Mobitel pa trem po 2,5 milijona tolarjev (10.417 evrov). V Talumu točnega zneska niso razkrili, zagotavljajo pa, da znesek, ki so ga nakazali SDS in SD, ni presegel trikratne vrednosti povprečne mesečne bruto plače, torej 868.716 tolarjev (3619,6 evrov). Tudi v Luki Koper, ki je sredstva nakazala zgolj SDS, točnega zneska niso razkrili, ni pa presegel meje treh povprečnih plač.

Na naše navedbe so se že odzvala nekatera izmed omenjenih podjetij. Iz Luke Koper so sporočili, da kampanje SDS niso financirali oni, pač pa njihova odvisna družba Luka Koper Pristan, d. o. o. Hit je problematiziral naše navedbe o svoji lastniški strukturi in med drugi zapisal: "V članku Nezakonit davek za stranke je bila družba Hit večkrat omenjena kot gospodarska družba v večinski državni lasti, kar je v popolnem nasprotju z dejansko lastniško strukturo." Hitove navedbe sicer držijo, podjetje ni v več kot 50-odstotni državni lasti, vendar vseeno spada v kategorijo podjetij, ki po 25. členu zakona o političnih strankah ne smejo financirati političnih strank. Zakon pravi, da je takšno financiranje prepovedano gospodarskim družbam, ki so v več kot 50-odstotni lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. V Hitu ima 20-odstotni delež Kad, 20-odstotnega Sod, 20 odstotkov delnic pa imajo lokalne skupnosti, večino občina Nova Gorica. Skupaj torej 60 odstotkov. Prav tako ni sporno, da so v večinski državni lasti druga omenjena podjetja. Stoodstotni lastnik Acronija je Slovenska industrija jekla, ki je v 80-odstotni lasti Republike Slovenije. Luka Koper je v 51-odstotni lasti Republike Slovenije. Talum je v 80-odstotni lasti Elektra Slovenije, katerega stoodstotni lastnik je Republika Slovenija, tudi Mobitelov stoodstotni lastnik Telekom je v 62,5-odstotni lasti Republike Slovenije.

Če komu eksaktno navajanje lastniških struktur podjetij ne zadošča, pa navedbe o nezakonitem financiranju potrjujejo kar stranke same. Na vprašanje, ali bodo stranke denar vrnile, so v njih odgovorili pritrdilno. SDS je v sporočilu za javnost sicer zapisala, da je njen izvršni odbor presodil, da stranka ni kršila zakona, da pa bo "v izogib vsakršnim dvomom o moralnosti financiranja volilne kampanje sredstva, ki so jih donirala omenjena podjetja, vrnila. Sredstva so bila vrnjena na račune podjetij Mobitel, Acroni, Talum, Hit in Luka Koper Pristan." SDS je torej priznala napako in jo že popravila. Tudi iz SLS so sporočili, da bodo denar, ki jim ga je nakazal Hit, nemudoma vrnili. Iz NSi, ki je enako kot SLS finančna sredstva nezakonito prejela le od Hita, so najprej pojasnili, da so naše podatke preverili in ugotovili, da je ta denar prejel njihov lokalni odbor v Novi Gorici, zato za donacijo do sedaj niso vedeli. Ali so bili res financirani v nasprotju z zakonom, bodo še preverili, in če bodo to ugotovili, bodo sredstva vrnili, od koder so prišla. V Desusu obžalujejo, da pri pošiljanju prošenj za financiranje podjetjem niso bili pozorni na njihovo lastniško strukturo, in tudi oni nameravajo vrniti nezakonito pridobljeni denar: "Smo pripravljeni in želimo popraviti napako. Ravnali bomo po proučitvi predpisov, ki jih navajate, in se informirali pri računskem sodišču. Storili bomo vse, kar bo potrebno, da gospodarska družba, ki nas je podprla, zaradi tega ne bo imela težav." Spravne tone so prav tako ubrali v LDS, tudi oni bodo vrnili nezakonito pridobljena sredstva, a le, če bodo tako zahtevali njihovi donatorji. Še najtrdneje se pridobljenih sredstev oklepajo v SD, saj jih za zdaj ne nameravajo vrniti, vendar možnosti vračila povsem ne izključujejo: "V primeru, da bi nas ustrezni organi pozvali, da sredstva povrnemo, bi seveda to nemudoma storili."