1. 7. 2013, 11:10  |  Politika

Alenka Bratušek ostaja magistra znanosti

Magistra Alenka Bratušek ni plagiatorka

Magistra Alenka Bratušek ni plagiatorka
© Borut Krajnc

Senat Fakultete za družbene vede (FDV) je sprejel sklep o ustavitvi postopka za odvzem znanstvenega naslova predsednici vlade Alenki Bratušek, so sporočili s FDV. Kot so zapisali, je komisija za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva namreč ugotovila, da njeno magistrsko delo ni plagiat.

Komisija za preprečevanje korupcije je v začetku marca po prijavi o sumu plagiatorstva pri magistrskem delu Alenke Bratušek o tem obvestila Fakulteto za družbene vede. Mesec kasneje je Senat FDV začel postopek presoje pogojev za odvzem znanstvenega naziva. Komisija je ugotovila, da je "mag. Alenka Bratušek je v svoji magistrski nalogi avtorska dela drugih avtorjev sicer navajala v nasprotju z danes uveljavljenimi načini citiranja, vendar na podlagi kritičnega ovrednotenega zbranega gradiva in virov ni mogoče strokovno in znanstveno presoditi, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njenega lastnega dela."

Premierka Alenka Bratušek je odločitev komisije FDV, da njeno magistrsko delo ni plagiat, pričakovala, so za STA sporočili iz njenega kabineta. Kot navajajo, bi ob drugačni odločitvi odstopila s položaja, kot je obljubila ob svojem imenovanju. Premierka je vesela, da je s to presojo FDV zgodba končana.

Obrazložitev sklepa:

1. Mag. Alenka Bratušek je v svoji magistrski nalogi avtorska dela drugih avtorjev sicer navajala v nasprotju z danes uveljavljenimi načini citiranja, vendar na podlagi kritičnega ovrednotenega zbranega gradiva in virov ni mogoče strokovno in znanstveno presoditi, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njenega lastnega dela.

2. Poglavitni očitek, da naj bi bil del magistrske naloge prepisan iz vladnih gradiv, ki niso bila navedena med viri, in s tem predstavljen kot lasten prispevek avtorice, drži v delu, ki zadeva necitiranje vladnih gradiv. Vendar iz tega ni mogoče izpeljati sklepa, da si je prilastila tuje (skupinsko in v tem primeru neavtorsko) delo. Kot izhaja iz celotne dokumentacije, je bila Alenka Bratušek (so)avtorica teh gradiv. Ne glede na to bi seveda morala gradiva navesti med uporabljenimi viri in jih ustrezno citirati v besedilu naloge, vendar ta malomarnost ne more biti zadosten razlog za odvzem magistrskega naziva. Prav tako sta obseg in vsebinski pomen spornega dela besedila v primerjavi s celotnim besedilom magistrske naloge premajhna za takšno sankcioniranje.

3. Tudi zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti pri citiranju, povzemanju in uporabi virov, ko so slednji v besedilu nepopolno navedeni (manjkajo zlasti strani in/ali narekovaji), ki jih korektno znanstveno delo ne dopušča ter gredo vedno na račun diplomanta/-tke, pa tudi mentorjev/-ic, članov/-ic komisije in organov fakultete, ki potrjujejo taka dela, bi bil ukrep odvzema magistrskega naziva zaradi zagrešene malomarnosti nesorazmeren glede na težo in posledice storjenega dejanja. K temu velja dodati dejstvo, da so bila fakultetna pravila za pisanje diplomskih in seminarskih nalog v času, ko je nastal njen magisterij, precej bolj ohlapno zapisana, kot pa so danes.

4. Enako je mogoče presoditi o dejstvu, da je v magistrski nalogi navedeno večje število virov na koncu naloge, kot pa jih je bilo dejansko uporabljenih preko neposrednega citiranja. V tem kontekstu v magistrskem delu uporabljen izraz »temeljna literatura« vsebinsko, ne pa formalno, ni zavajajoč, kar izhaja že iz primerjave prijave in končnega besedila magistrske naloge, saj je mag. Alenka Bratušek spoznanja iz te literature aplicirala na svoj primer.

5. Končno je nujno tudi jasno opozoriti, da obravnavani primer v nobenem pogledu ni plagiat ali (sistematično in namensko) akademsko prisvajanje rezultatov tujega dela, če upoštevamo primerljive mednarodne (še zlasti nemške) standarde, ki so se uveljavili pri odkrivanju akademske nepoštenosti.

S sklepom Senata FDV o ustavitvi postopka je zadeva zaključena.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.