Knjiga v bunkerju

Cenzura in kazen za pisateljico Bredo Smolnikar

Avtorica knjige "Ko se tam gori olistajo breze" Breda Marija Zorec se je pokesala, opravičila in plačala kazen. Zorčeva je sicer bolj znana pod psevdonimom, Breda Smolnikar, ki ga je uporabila tudi za omenjeno knjigo, kaznovana pa je bila zaradi določenih zapisov v knjigi.

Smolnikarjevo so sicer tožile hčerke Frančiške Nakrst. Trdile so, da je v zgodbi mogoče prepoznati njihovo mamo Frančiško in njenega moža. Knjiga je sicer fikcija, a naj bi po mnenju tožnic opisovala prav zgodbo zakoncev Nakrst in z določenimi fikcijskimi vstavki blatila dobro ime Nakrstovih. Sodišče je namreč pritrdilo tezi, da se v sicer fikcijskih junakih dajo prepoznati določene resnične osebe. Fikcijski dodatki naj bi po mnenju tožnic in sodišča v javnosti hudo pokvarili podobo že pokojne Frančiške Nakrst. Glavna oseba v pripovedki "Ko se tam gori olistajo breze", Rosina, je med drugim sodelovala z nemškim okupatorjem, se ukvarjal z žganjekuho in se celo stepla z branjevko. Omenjeno pa naj ne bi veljalo za Frančiško Nakrst. Argument, da gre za fikcijo, ki si je osnovo zgodbe našla v resničnem življenju, je tudi naslednji - Rosika gre v pripovedki v nebesa, dokazov, da bi se podobno zgodilo z Frančiško Nakrst, pa ni.

Tako sodišče na prvi stopnji kot tudi višje sodišče je Smolnikarjevo spoznalo za krivo. Knjiga z naslovom "Ko se tam gori olistajo breze" je morala za vedno izginiti izpred oči javnosti, Smolnikarjeva pa je morala plačati 1,800.000 sit stroškov za odvetnika tožnic ter se javno opravičiti v dnevniku Delo in Domžalskem občinskem glasilu. Opravičilo se je glasilo: "Breda Smolnikar - avtorica knjige 'Ko se tam gori olistajo breze', se opravičujem družini Nakrst, predvsem hčeram Frančiške Nakrst, za vse v svoji knjigi zapisane neresnice, predvsem pa zaradi blatenja spomina in dobrega imena njihove matere in očeta." Poleg tega Smolnikarjevi grozi tudi kazen 2,400.000 sit zaradi distribucije knjige, katere pa Smolnikarjeva ne namerava plačati, saj kršitve ne izvirajo iz njenih dejanj. Pri vsem skupaj zbuja začudenje tudi dejstvo, da je bila v procesu, ki je trajal kar sedem let, javnost izključena. Smolnikarjeva je torej to bitko izgubila, zadeva pa je zdaj na ustavnem sodišču.