Vanja Pirc

5. 10. 2005  |  Mladina 40

(Nedosegljive) znanstvene ugotovitve frančiškanov

Za ugotovitve o družini, zakonu in starševstvu jim je država odobrila 5 milijonov SIT

Frančiškanska cerkev

Frančiškanska cerkev
© Denis Sarkić

Na spletnih straneh ministrstva za visoko šolstvo in znanost so nedavno objavili rezultate javnega razpisa, na katerem so se za sofinanciranje potegovali programi, ki bodo v letu 2005 promovirali znanost. Branje sklepa, v katerem so popisani izbranci in njihovi znanstveni programi, je vsekakor zanimivo. Tudi zato, ker so skoraj največji znesek med tistimi, ki so se prijavili kot organizatorji dogodkov (kar 5.161.544 SIT), dodelili Frančiškanskemu družinskemu inštitutu Ljubljana, in sicer za "Predstavitev znanstvenih odkritij na področju družine, zakona in starševstva". Seveda nas je zanimalo, do kakšnih odkritij so se prikopali pri frančiškanih. A na naša vprašanja žal niso odgovorili. Tako nam ni uspelo izvedeti, ali lahko na podlagi ugotovitev podajo tudi kakšne konkretne rešitve za reševanje tako zelo aktualne problematike nizke rodnosti v Sloveniji.

Več o programu so nam povedali šele na ministrstvu. Pravijo, da se je omenjeni inštitut letos prvič prijavil na ta razpis, da so glavni izvajalci prijavljenega programa dr. Christian Gostečnik, dr. Tomaž Erzar, dr. Lia Katarina Kompan Erzar in dr. Robert Cetko ter da želijo s projektom "udeležence seznaniti z najnovejšimi relevantnimi ugotovitvami na področju družine, zakona in starševstva, na način, da jih bodo bolje razumeli, da bodo spoznali, kako močno so jim lahko znanstvena spoznanja na tem področju v pomoč pri vsakdanjem življenju in kaj lahko od njih pričakujejo. Na predavanjih in delavnicah je bila in bo udeležencem omogočena pridobitev novih znanj na obravnavanih področjih. Udeleženci bodo tudi usmerjeni in spodbujeni, da iščejo nova znanja".

A za kaj natančno bodo sploh porabili več kot 5 milijonov podpore? Za predavanja in diskusije "o znanstvenih spoznanjih o družini, zakonu in starševstvu (30 srečanj po 2-4 ure), predavanja, diskusije in delavnice na teme znanost o zlorabah v družini (6 srečanj), znanost o vzgoji v družini (6 srečanj), znanost o nasilju v družini (6 srečanj), priprava na zakon (16 srečanj), razporočeni (ločeni) (16 srečanj) in zakonci v krizi (16 srečanj). Poleg opisanih srečanj bodo izvajalci projekta pripravili tudi promocijski material (brošure, zloženke, internetno stran, ipd.)".