Volja civilne iniciative

Zver je kritike sedanjega strokovnega sveta za splošno izobraževanje ignoriral, hkrati pa je oblikoval svet po svoji meri

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, eden najpomembnejših organov šolstva, je prejšnji teden soglasno zavrnil predlog meril za vpis v srednje šole, ki ga je pripravilo ministrstvo za šolstvo. Zapletlo se je že prej: ob nagli spremembi zakona o osnovni šoli, ki jo je izpeljal minister Milan Zver, ne glede na pripombe strokovnjakov, češ da bi bilo najprej pametno oblikovati merila za vpis v srednje šole in šele nato spreminjati zakon, ki je ukinil eksterce. Predsednik sveta Marjan Hribar je ob zavrnitvi dejal, da "gre že za žaljiv odnos predlagatelja, ki poskuša pomembne zadeve delati pavšalno". Marko Kerševan je merila označil kot šest vrstic, ki so žalostne. Vprašal se je, ali ob obstoječi zakonodaji ni mogoče vključiti ekstercev v merila. Drugi člani strokovnega sveta so opozarjali, da obstaja možnost, da so kršene človekove pravice učencev, kajti učenci ob vpisu v osnovno šolo niso bili seznanjeni z merili, ki se sedaj sprejemajo, poleg tega pa tudi v začetku šolskega leta niso vedeli, kako pomembne bodo ocene letošnjega leta za vpis naprej.

Nazadnje je strokovni svet sprejel sklep, da zaradi nejasnih strokovnih in pravnih vprašanj predlaganih meril ni mogoče sprejeti. Komisiji, ki jih je pripravila, in ministrstvu za šolstvo pa so predlagali, naj upoštevata pripombe s te seje in razmislita, ali ne bi bilo bolje upoštevati rezultatov eksternega preverjanja in jih vključiti v merila za vpis.

Hude in argumentirane kritike. In kako je nanje odgovoril Milan Zver? Izjavil je, da je nad strokovnim svetom razočaran, češ da ni sprejel nekaj, kar bi moral sprejeti. Še več: to, da merila niso bila sprejeta, je rekel Zver, je bolj stvar strokovnega sveta kot pa njega. Izjava v slogu, kakršnega je že uporabljal ob zahtevi, da naj več kot 300 ravnateljev spremeni svoje mnenje.

Zver je za javnost tudi dejal, da želi, da bi strokovni svet v novi sestavi sprejel merila čim prej in da bo zmogel toliko strokovne moči, da "bo to storil in se izognil raznim političnim razpravam, ki smo jim bili priča v dosedanji sestavi".

Po meri štirih ljudi

Vlada pa je ravno ta teden sprejela sklep o imenovanju novih članov strokovnega sveta, in to na predlog ministra Zvera. V sporočilu za javnost, ki ga je predložil Jernej Pavlin, je navedeno, da je kar sedem na novo imenovanih članov šolskemu ministrstvu predlagalo Društvo matematikov, fizikov in astronomov. Vendar pa je ta podatek Zvonko Trontelj, predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, zanikal, ter dejal, da je listo kandidatov poslalo društvo iz Kopra, ki deluje samostojno. Torej Zver ne samo, da je dajal prednost kandidatom le enega društva, zavajal je javnost in vlado, ker ni navedel, da to ni "vseslovensko društvo", ampak le lokalno združenje. Trontlja smo tudi vprašali, kako ocenjuje dejstvo, da nobeden od predlaganih kandidatov ni matematik, fizik ali astronom: "Moje osebno stališče je, da stanje najbolje opisuje slovenski pregovor 'Le čevlje sodi naj kopitar.'."

Med predlaganimi je Janko Kos - član Zbora za republiko in podpredsednik Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo SDS. Zgodovinar Stane Granda, ki ga je Milan Zver v enem od svojih intervjujev označil za "politično nemotiviranega" in torej zato primernega za sodelovanje. Iva Pučnik Ozmič je ravnateljica srednje šole Slovenska Bistrica in žena predsednika slovenjbistriškega občinskega odbora SDS. Vsa ta imena so že poznana in povsem jasno je, zakaj Zver pričakuje, da bo strokovni svet v novi sestavi nemudoma in brez odvečnih vprašanj sprejemal njegove predloge.

Zakaj in kako so se ti ljudje znašli na seznamu ravno koprskega društva? Poklicali smo predsednika koprskega društva Aljošo Žerjala in ga vprašali, kdo je predlagal kandidature. Odgovoril je: "Člani upravnega odbora, nobenega pa ne bi hotel izpostavljati." In koliko ljudi je izglasovalo kandidature? "Glasovali so člani upravnega odbora društva in smo dobili večino." Ob tem je zanimivo, da upravni odbor koprskega društva sestavlja vsega pet ljudi. Od teh je bil na dan glasovanja podpredsednik Renato Vouk odsoten. Poleg predsednika Žerjala, tajnice Suzane Pušnik in blagajničarja Loredana Sabaza pa je četrta članica koprskega upravnega odbora društva Eda Okretič Salmič, ki je zaposlena v kabinetu ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Kandidatno listo so torej izglasovali štirje posamezniki? "Veste, ne spomnim se točno, koliko nas je bilo, a je bila večina," je odgovoril Žerjal, ki je sicer podjetnik in s šolstvom nima tesnih vezi. Lahko dobimo zapisnik glasovanja in dokumentacijo, ki je argumentirala, zakaj ste se odločili ravno za te ljudi? "Zdaj nimam pri sebi, jutri pa ne bom dosegljiv ...," je še odgovoril Žerjal.

Po meri Zvera

Tudi ministrstvo za šolstvo smo zaprosili za dokumentacijo, ki naj bi obrazložila primernost predlaganih kandidatov. Poleg tega smo prosili za seznam vseh kandidatov. Tudi teh, ki jih je minister Zver zavrnil. Iz službe za odnose z javnostjo smo dobili naslednji odgovor: "Sporočam vam, da se bomo potrudili v najkrajšem možnem času preveriti in zbrati podatke v odgovor na kar zajetno povpraševanje po želenih informacijah."

Vse skupaj je postalo še bolj čudno, ko je potrjeni kandidat Janko Kos za Dnevnik izjavil, da ne pozna nikogar iz koprskega društva. Ob novici, da ga je predlagalo koprsko društvo, je bil začuden, na vprašanje, ali se je sploh s kom pogovarjal o svoji kandidaturi, pa je dejal, da so ga pred časom klicali s šolskega ministrstva in ga vprašali, ali bi želel sodelovati v strokovnem svetu za splošno izobraževanje. Kdo natanko, se ne spomni - piše v Dnevniku. Ko smo Kosa prosili za pojasnilo, je izjavil, da je za javno komentiranje stvar končana ter zanj nima več pomena.

Če k temu dodamo, da je med imenovanimi tudi soproga notranjega ministra, ki je sicer ni predlagalo koprsko društvo, ampak ministrstvo za zdravje - dobimo sliko selektivnega izbiranja ministrstva za šolstvo na predlog nekega lokalnega združenja. Dobimo vzorec delovanja, po katerem je bil sprožen punt v osnovni šoli Bršljin, v kateri so člani SDS s sporno peticijo sprožili "izredno stanje", na podlagi katerega je njihov strankarski kolega Zver uvedel delno ločeno šolanje romskih in neromskih otrok. Vzorec in načela, po katerih utegne vladajoča koalicija izbirati predstavnike civilne družbe za svet RTV ter na podlagi predlogov "civilnih združenj" uvajati druge odločilne spremembe.


Iz vladnega sporočila za javnost

Vlada RS sprejela Sklep o imenovanju članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje

S potekom mandata prejšnjim članom je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo in šport dr. Milana Zvera imenovala v Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje naslednje člane:

- akad. dr. Janka Kosa, ki ga predlaga Društvo matematikov, fizikov in astronomov,

- dr. Staneta Grando, ki ga predlaga Društvo matematikov, fizikov in astronomov,

- dr. Maksa Tuška, ki ga predlaga Društvo matematikov, fizikov in astronomov,

- mag. Ivo Pučnik Ozimič, ki jo predlaga Društvo matematikov, fizikov in astronomov,

- dr. Dušana Lesjaka, ki ga predlaga Društvo matematikov, fizikov in astronomov,

- Vladimirja Anželja, ki ga predlaga Društvo ravnateljev katoliških šol in dijaških domov Slovenije,

- dr. Božidarja Oparo, ki ga predlaga Društvo defektologov Slovenije,

- Angelco Likovič, ki jo predlaga Društvo Pobuda za šolo po meri človeka,

- Sama Repoluska, ki ga predlaga Univerza v Mariboru,

- dr. Blaža Zmazka, ki ga predlaga Univerza v Mariboru,

- dr. Jano Kalin, ki jo predlaga Univerza v Ljubljani,

- Alberta Scherianija, ki ga predlaga Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti,

- dr. Tanjo Mate, ki jo predlaga Ministrstvo za zdravje.

Mandatna doba imenovanih članov traja 6 (šest) let, to je od 25. 6. 2005 do 25. 6. 2011.


Ministrstvo za šolstvo "odgovarja"

Konkretna vprašanja in ministrovo izmikanje

Ker smo ugotovili, da se je minister Milan Zver pri spremembi zakona o osnovni šoli v javnosti skliceval na mnenja strokovnjakov, ki so pozneje jasno povedali, da sprememb niso podprli, smo na ministrstvo naslovili naslednja vprašanja:

Kateri strokovnjaki (prosili bi za poimenski seznam) so sodelovali pri pripravljanju novele zakona o osnovni šoli, ki je bila po hitrem postopku sprejeta v državnem zboru? Kateri strokovnjaki, ki niso sodelovali pri pripravi novele, so jo podprli?

Potem ko smo šolsko ministrstvo večkrat spomnili, da bi le radi videli odgovore, so nam poslali naslednje:

"Strokovnjaki ministrstva za šolstvo in šport imajo veliko znanja in izkušenj in so zato dobra podpora ministru pri sprejemanju odločitev. Sodelovali so tudi pri pripravljanju novele zakona o osnovni šoli. Spremembe so podprli vsi tisti, ki so spoznali, da so bile le te potrebne in nujne."