Frakcija z napako

Težave ob nastanku ljubljanske frakcije LDS Dost' mam

Vika Potočnik na kongresu LDS

Vika Potočnik na kongresu LDS
© Matej Leskovšek

Na kongresu LDS so poleg nekaterih volilnih dolžnosti svojo priložnost izrabili tudi člani ljubljanske odcepljene podružnice "Dost' mam", ki se je pred časom odcepila od ljubljanskih podžupanov Slavka Slaka in Igorja Omerze. Da bi Vika Potočnik, Peter Božič, Jani Moderndorfer, Roman Jakič in še nekateri lahko postali prava frakcija, so potrebovali dvajset podpisov članov sveta stranke in jih tudi dobili. Moderndorfer nam je ustanovitev frakcije takole pojasnil: "Frakcijo smo ustanovili, ker smo nezadovoljni z delom Mestnega odbora LDS v Ljubljani. Kot veste, je zavoljo tega devet svetnikov v Mestnem svetu izstopilo iz svetniškega kluba LDS. Poglavitne cilje naše politične frakcije - ustanovljena je skladno s statutarnimi določili naše stranke - smo opredelili v programu, ki smo ga naslovili Dost' mam. Delovanje frakcije je določeno s pravili, ki zagotavljajo njeno odprtost in demokratičnost. Skladno s statutarnimi določili LDS je frakcija ustanovljena, če k njej pristopi najmanj 10 % članic/članov ali 15 % članic/članov sveta. Naša frakcija je bila ustanovljena, ko je njej pristopilo zadostno število članov sveta in smo o tem obvestili predsednika sveta Antona Anderliča."

Da so se podpisi za frakcijo zbirali na kongresu, kjer je stranka volila novega predsednika, je vsekakor zelo pompozno odpiranje lokalnega problema. Roman Jakič pravi, da mu je to jasno in da so frakcijo v Ljubljani ustanovili že junija in da so hoteli to narediti z zbiranjem podpisov znotraj ljubljanskega članstva. Ko jih je Slavko Slak, predsednik ljubljanske LDS, obvestil, da morajo zbrati podpise znotraj cele stranke oziroma republiškega sveta stranke, pa se jim je zdel najboljši čas ravno kongres stranke. "Večina podpisov prihaja vseeno iz Ljubljane, kjer smo vse bolj nezadovoljni s politiko, ki jo vodi podžupan in predsednik Slavko Slak." In kaj si še želi ljubljanska frakcija Dost mam'? Peter Božič, eden najglasnješih v frakciji, vidi v ljubljanskem vodstvu LDS že kar kriminalno zgodbo, ki jo bo frakcija poskušala rešiti: "Če poznate zgodbo o SIB banki, ki sta jo LDS in DS , torej koalicijsko županstvo, podarila NLB, če poznate abotno zgodbo o štadionu, katere avtor je isto županstvo, če veste, da se zdaj dogaja Trg republike, ki ga požupan Igor Omerza noče razglasiti za javno dobro, če poznate zgodbo o Gratelu, kjer je občina podpisala v zadnjem času izjemno škodljivo pogodbo, potem je jasno, da si nekdo 'masti brke' in da se je temu treba postaviti po robu, pa četudi z ustanovitvijo frakcije." A če je vseeno mati vseh ljubljanskih afer ravno Vikin nakup SIB banke, se zdaj Potočnikova prek frakcije zavzema za več dialoga. ""Stranka potrebuje več dialoga in odpiranja prostora za soočanje z različnimi pogledi in vizijami. Zato za stranko LDS ne more biti presenečenje, da se ustanavljajo frakcije. Moje delovanje bo usmerjeno predvsem v podporo razvoju Ljubljane kot mesta kulture znanja in socialne senzibilnosti. Zavzemala se bom za stadion in večnamensko športno dvorano na Stožicah," pravi Potočnikova, ki je še v času svojega mandata velikopotezno obljubljala stadion in - izgubila volitve.

Imajo pa frakcionaši iz Ljubljane poleg predsednika ljubljanske LDS Slavka Slaka še en statutaren problem. Na kongresu, kjer so zbirali podpise, so podpisnikom namreč zagotavljali, da s svojimi podpisi zgolj omogočajo ustanovitev frakcije, ne pa da so s podpisom tudi avtomatično že člani ljubljanske frakcije. Med podpisniki je tako kar nekaj eldeesovcev, ki niso iz ljubljanske LDS. Roman Jakič pravi, da so podpisniki kljub vsemu postali nekako člani frakcije: "Gre za zmedo v statutu stranke. Formalnopravno so vsi podpisniki tudi člani frakcije, čeprav ne morejo biti, ker nimajo stalnega bivališča v Ljubljani." Nelogičnost, ki bi jo utegnil iskoristiti Slavko Slak, še bolj neprijetno pa bi bilo za frakcijo, če bi večina podpisnikov svoj podpis, zdaj ko vedo, za kaj gre, umaknila.

Tako recimo Jasmina Vidmar iz mariborske LDS pravi, da ni in noče biti članica nobene frakcije LDS: "Moj podpis je povezan samo s pravico do organiziranja frakcije, kot jo določa in omogoča 6. člen statuta LDS - s to prošnjo so se name na kongresu obrnili tudi kolegi iz Ljubljane. Torej omogočiti skupini članic in članov, da v skladu s statutom formalizirajo svoje delovanje. V tem kontekstu ni šlo za odločitev, za ali proti neki programski usmeritvi, niti za ali proti eni ali drugi skupini članic in članov stranke, temveč izključno za omogočanje pravice do uveljavljanja posebnih političnih interesov v LDS. Ali je nova frakcija potrebna ali ne? Zame osebno mogoče ni, za nekatere članice in člane stranke očitno je." Podobno trdi tudi Miha Kozinc, ki sicer je član LDS v Ljubljani, vendar se je podpisal samo zato, da omogoči nastanek frakcije, v kateri ne namerava sodelovati: "Pod tako imenovano 'peticijo' sem se podpisal, ker menim, da ni demokratično omejevati kogarkoli pri ustanovitvi frakcije. Ker veljavni statut določa, da morajo pobudniki za ustanovitev frakcije zbrati podpise 15 odstotkov članov Sveta LDS, menim, da je demokratično omogočiti vsem, ki to želijo, da se organizirajo kot frakcija." Tudi Slavko Gaber, ki ima sicer svoje bivališče v Ljubljani, misli, da se je podpisal zgolj pod peticijo in da ni član nobene frakcije: "Svoj podpis sem dal frakciji na kongresu, ker so me prosili iz ljubljanske frakcije LDS. Da lahko funkcionirajo, potrebujejo dvajset podpisov članic in članov sveta stranke. Svoj podpis sem jim dal, ker sem član sveta in sem se čutil dolžnega pomagati. Vse to je v skladu s statutom in programom stranke. Od tu naprej se s tem vprašanjem ne ukvarjam več. Omogočil sem, da se je frakcija lahko formirala, jaz pa se s tem ne ukvarjam ..."

Kljub temu Anton Tone Anderlič, predsednik sveta stranke, znotraj katerega so podpise "Ljubljančani" zbirali, misli, da so se podpisovali člani frakcije: "Kot predsednik sveta stranke sem v roke dobil podpise pod peticijo za frakcijo. Celoten postopek je legitimen. Frakcije, kot je podjetniška, so se začele oblikovati že v času Drnovškovega odhoda iz strankarske politike. Ne vem, kako bodo delovali, ker so z vseh koncev Slovenije, čeprav gre za ljubljansko frakcijo. Kljub temu je vse regularno." Andrelič torej razume, da bo frakcija, ustanovljena iz članov vse Slovenije, izpolnjevala program Dost' mam, ki govori o gradnji stadionov, dvoran, bolnic - jasno, v Ljubljani - in morda zamenjala predsednika ljubljanske LDS. A zdi se, da bodo najprej kljub vsemu morali ugotoviti, kdo se je samo podpisal pod peticijo in kdo je v resnici član frakcije.