Darja Kocbek

 • Darja Kocbek

  29. 4. 2012  |  Družba

  Vloga sodobnih medijev pri nastajanju in širjenju škandalov

  Kako se v sodobnem svetu širijo škandali in kako sodobni mediji vplivajo na njihovo nastajanje in pospešujejo njihovo širjenje, v knjigi Der entfesselte Skandal (Širjenje škandala) s podnaslovom Konec kontrole profesor Bernhard Pörksen analizira skupaj z medijsko raziskovalko Hanne Detel. Kaj imajo skupnega obtožbe o škandalih politikov in drugih javnih osebnosti, pa nasilni pretepi na javnih prevoznih sredstvih, ki jih nekdo posname z mobilnim telefonom in objavi na You Tube, pa zasebna elektronska pošta, ki postane verižno pismo? To je posledica popolne izgube nadzora, kar je mogoče razumeti kot skupen vzorec obnašanja. Več

 • Darja Kocbek

  24. 4. 2012  |  Politika

  Populiste ustvarja politika, ki je postala votel spektakel

  Evropska komisija je posvarila pred širjenjem populizma v Evropi, publicista Chrisa Hedgesa pa uspeh populistov in skrajnih desničarjev ne preseneča, kakor piše v članku Globalizacija votle politike. Bil je na predvolilnem zborovanju socialističnega kandidata Francoisa Hollanda, ki jo je označil kot depresivno izkušnjo. Kandidatove besede so bile prazne in klišejske, podobno, kot jih posluša od politikov v ZDA. Hollande je ponavljal besede »usoda«, »napredek« in »spremembe« in skušal oponašati zadnjega socialističnega predsednika Francije Francoisa Mitterranda. Več

 • Darja Kocbek

  23. 4. 2012  |  Ekonomija

  Razvojnih oddelkov ni mogoče vrniti v podjetja čez noč

  SID banka bo na podlagi posebnega razvojnega programa financirala tehnološko-razvojne projekte podjetij v višini 150 milijonov evrov. Lani je ta banka z Evropsko investicijsko banko (EIB) podpisala pogodbo v višini 100 milijonov evrov za financiranje razvojno-raziskovalno-inovacijskih projektov. Za financiranje takšnih projektov v podjetjih, ki so dobavitelji avtomobilski industriji, si je SID banka leta 2009 od EIB zagotovila 50 milijonov evrov. Skupaj to znese 300 milijonov evrov v zadnjih treh letih. Vlaganja v raziskave in razvoj so se od začetka krize (2008–2010) precej povečala tudi zaradi večjih izdatkov državnega sektorja za te namene v okviru tako imenovanih proti kriznih ukrepov, ugotavljajo na vladnem uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Več

 • Darja Kocbek

  20. 4. 2012  |  Ekonomija

  Znižajmo jim plače, pa bodo prisiljeni delati več

  Delodajalci stavke zaposlenih v javnem sektorju niso podprli. Da je krivična do ljudi v gospodarstvu, ki že več let prenašajo težo krize, je dejal predsednik Združenja Manager Dejan Turk. Da so za nov gospodarski razvoj potrebna odpovedovanja in premišljeno upravljanje z razpoložljivimi viri, pravijo na gospodarski zbornici. Tudi nekateri zaposleni v zasebnem sektorju, zlasti tisti, ki še zaslužijo dovolj, da ohranjajo svoj status v srednjem sloju, se strinjajo, da je bila stavka neupravičena, da je javnim uslužbencem treba znižati plače, jih začeti odpuščati in jim naložiti več dela. Več

 • Darja Kocbek

  17. 4. 2012  |  Ekonomija

  Problem železnice je tudi elektrika

  Za učinkovitejši in hitrejši prevoz tovora in ljudi po železniških tirih po Sloveniji, zlasti med Koprom in Divačo, kjer je predvidena dograditev drugega tira, in naprej do Maribora, kjer bo treba obstoječo progo nadgraditi, bo železnica potrebovala več električne energije. Medtem ko ima železnica v drugih evropskih državah zagotovljeno izmenično napajanje z napetostjo 25 kilovoltov, ima v Sloveniji zagotovljeno le napajanje z enosmernim tokom z napetostjo 3 kilovolte. Namesto napajanja prek 400-kilovoltnih daljnovodih ima železnica v Sloveniji na voljo le napajanje z električno energijo po 100-kilovoltnih daljnovodih. Več

 • Darja Kocbek

  9. 4. 2012  |  Ekonomija

  Bančne tarife previsoke in nepregledne

  Stroški, ki jih banke zaračunavajo svojim komitentom, so nepregledni, imetniki računov nimajo na razpolago celovitih informacij kaj in koliko jim banke zaračunavajo, poleg tega teh tarif med različnimi bankami tako rekoč ni mogoče primerjati, in razlike v zneskih med bankami so ogromne. Evropska komisija zdaj zbira predloge, kako ta problem odpraviti. V Sloveniji nanj opozarja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), ki bo pri pripravi predlogov za komisijo sodelovala s partnerskimi organizacijami v okviru Evropske potrošniške organizacije BEUC. Več

 • Darja Kocbek

  2. 4. 2012  |  Ekonomija

  Trošarina za alkohol deli države EU

  Trošarina je ena od dajatev, s katerimi države polnijo svoj proračun. Minimalna višina je določena na ravni EU. Določijo jo ministri za finance na zasedanju v Bruslju s soglasjem, kar pomeni, da nobeden ne sme biti proti. Veljavne minimalne zneske trošarine za alkohlne pijače so določili leta 1992. Za vlade držav članic, ki odločajo o višini trošarine na nacionalni ravni, je edina omejitev, ko odločajo o dvigu in znižanju trošarin, minimalni znesek, ki je določen na ravni EU. Več

 • Darja Kocbek

  27. 3. 2012  |  Ekonomija

  Načrt evropskih ključnih prometnic ne pomeni, da je denar zagotovljen

  EU ima zemljevid ključnih prometnic, za katere bodo članice EU lahko zaprosile za evropsko sofinanciranje. Ta zemljevid so po dveh letih pogajanj, katere projekte vključiti, na nedavnem zasedanju potrdili ministri za promet držav članic. A s tem pogajanja še niso zaključena, saj je treba zdaj zagotoviti še finančne vire, potrditev zemljevida seveda tudi ne pomeni, da so države članice za svoje projekte, ki so na zemljevidu, evropski denar tudi že dobile. Zanj se bodo potegovale prek razpisov, ki jih bo objavila evropska komisija. Več

 • Darja Kocbek

  20. 3. 2012  |  Ekonomija

  Z zaščito se zmanjšajo možnosti za ponaredke

  Sir tolminec je pravkar postal enajsto zaščiteno slovensko živilo oziroma proizvod v EU. Roger White, tiskovni predstavnik evropskega komisarja za kmetijstvo, nam je pojasnil, da je na seznamu 227 proizvodov, ki še čakajo na potrditev, 9 proizvodov iz Slovenije. Namen zaščite je, razlagajo na komisiji, zagotoviti evropskim proizvajalcem, da ohranijo sloves, da proizvajajo kakovostno hrano, kajti poleg zakonskih zahtev ji dodajo kvalitete, ki jih potrošniki posebej cenijo, recimo proizvodnja po tradicionalnih metodah in receptih. Več

 • Darja Kocbek

  13. 3. 2012  |  Ekonomija

  Domača proizvodnja obutve ima prihodnost

  Kopitarna Sevnica je pred kratkim napovedala, da je pripravljena sodelovati pri dokapitalizaciji Peka. Tako bi se povezali dve tradicionalni čevljarski družbi v Sloveniji. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj čevljarska panoga sploh danes pomeni v slovenskem gospodarstvu in kakšne so njene perspektive na dolgi rok. Več