Peticija

Preprečite razprodajo!

Prodaja je menjava blaga za denar; prodajalec običajno postavi ceno, kupec jo sprejme ali ne. Cena in s tem menjava naj bi bila pravična, takšna je le, če je prostovoljna in če tako kupec kot prodajalec menita, da je zanju koristna. Pri zdajšnji razprodaji slovenskega premoženja ni tako. Ceno postavljajo posredniki, ki so povezani s kupci in ki imajo od prodaje koristi. Večina prebivalstva, torej pravih lastnikov državnega premoženja, meni, da je prodaja škodljiva in jo zavrača. Tudi oblasti dvomijo v njeno koristnost, a trdijo, da morajo prodajati, ker so to obljubile evropskim oblastem in finančnim trgom. Prodaja torej ni ne poštena, ne prostovoljna in ne koristna. Dejansko ne prodajamo le podjetij, prodajamo ostanke gospodarske suverenosti. Čemu sploh smo se osamosvajali? Da bomo sami pa tudi naši otroci in vnuki postali poceni delovna sila multinacionalk? Oblasti prav tako pravijo, da nas v to razprodajo sili velik dolg, da bodo prodana podjetja učinkovitejša, saj bodo prodana strateškim partnerjem, ki bodo po prodaji zagotovili ohranitev delovnih mest, da le »privatizacija« omogoča, da se politika neha vtikati v podjetja in da to zahteva lani sprejeta odločitev državnega zbora.

Toda. Evropska komisija nima pravice posegati v naš pravni red, kaj šele zahtevati »privatizacijo«, a to počne zaradi naše klečeplaznosti. Da bomo razjezili kapitalske trge in izgubili verodostojnost, sta votla argumenta tujih in domačih špekulantov, ki s prodajo služijo. Mnogo bolj kot neuspeh Slovenije, jih skrbi njen uspeh, saj jim kvari zaslužke.

Gospodarskih razlogov za razprodajo ni. Finančna sredstva, pridobljena z dosedanjimi zadolžitvami, zadoščajo za odplačevanje dolgov; prilivi v proračun so večji kot lani, presežek na tekočem računu ostaja enako velik. Trditve, da bomo kupnino porabili le za zmanjšanje dolga, so prazne; vseeno je, ali jo porabimo za zmanjšanje dolga ali za pokrivanje primanjkljaja; le vrstni red računskih operacij je drugačen, rezultat pa je enak.

Govorjenje o strateškem partnerstvu in strateških lastnikih je nesmiselno. Partnerstva sklepajo enakopravni subjekti. Ko podjetje prodamo, postane lastnina kupca. Zaveze o ohranitvi delovnih mest so le metanje peska v oči; kupec bo zaposlenost prilagajal maksimiranju dobička, kar je normalno. Še slabše je, če so kupci finančni skladi, saj že kupijo zato, da bodo preprodali.

Razprodaja je vsiljena ideološka odtujitev, ki naj bi zagotovila prelom z »umazano« socialistično preteklostjo, v kateri so bila zgrajena podjetja, ki jih zdaj prodajamo, in ki bo Slovenijo uvrstila med druga nekdanja socialistična gospodarstva, o katerih usodi odločajo lastniki multinacionalk.

Najbrž podjetje, ki ga prevzame multinacionalka, res postane učinkovitejše, a družbeni (gospodarski, socialni, razvojni, ekološki) učinki niso pozitivni, kar potrjujejo empirične študije in dogajanja v gospodarstvih, ki so prodala vse, kar se je dalo prodati. Med krizo je prav zaradi prodaj podjetij pred tem iz nekdanjih socialističnih držav letno odtekalo 40 milijard evrov.

»Privatizacija« naj bi preprečila nedostojno vmešavanje politike v podjetja. A državna podjetja, na primer Telekom, bomo prodali državnim podjetjem drugih držav. Zdravilo za preprečitev nespodobnega vmešavanja pa je enostavno; vladajoča stranka ali koalicija naj se preneha nedostojno vmešavati.

Podpisniki pisma od prodaje ali neprodaje nimamo koristi. Razprodaji nasprotujemo, ker vemo, da je za Slovenijo dolgoročno škodljiva. Zato pozivamo vlado in poslance Državnega zbora, da jo preprečijo in prekličejo lani sprejeti sklep o prodaji petnajstih podjetij. Pred volitvami ste neposredno ali posredno obljubljali prav to.

To peticijo pošiljamo predsedniku vlade, ministrom in poslancem državnega zbora.

Dr. Jože Mencinger

_______


Mladina se obvezuje, da bo osebne podatke podpisnikov obdelovala zgolj za namen peticije.

Število podpisnikov peticije: 15.224

 • Podpiši peticijo

Podpisniki

 1. Jože Mencinger
 2. Slavko Splichal
 3. Simona Tanzig
 4. Matjaž Omladič
 5. Milica Antič Gaber
 6. Franjo Štiblar
 7. Maja Breznik
 8. Matevž Krivic
 9. Zdenko Kodelja
 10. Darko Brudar
 11. Sonja Lokar
 12. Gorazd Kovačič
 13. Andreja Bocko
 14. Ljubica Marjanovič
 15. Jernej Novak
 16. Rastko Močnik
 17. Igor Vidmar
 18. Renata Salecl
 19. Marjan Pavčnik
 20. Zvezdana Kompara
 21. Andrej Rus
 22. Katja Škrubej
 23. Božo Repe
 24. Damjan Mandelc
 25. Igor Grabec
 26. Ferdinand Trošt
 27. Nikola Damjanić
 28. Dušan Keber
 29. Andreja Hatner
 30. Nadja Železnik
 1. Peter Glavič
 2. Božo Flajšman
 3. Rudi Rizman
 4. Daša Bole Kosmač
 5. Bogomir Kovač
 6. Dragan Petrovec
 7. Igor Žagar
 8. Franco Juri
 9. Nada Bole
 10. Marko Lah
 11. Vojko Starovič
 12. Jože Vogrinec
 13. Zdravko Kobe
 14. Ana Podvršič
 15. Aleš Brecelj
 16. Zoran Kanduč
 17. Remzo Skenderović
 18. Vlado Miheljak
 19. Janko Lah
 20. Gregor Lah
 21. Miroslav Marc
 22. Niko Toš
 23. France Bučar
 24. Marjana Kožuh
 25. Ferdinand Gubina
 26. Tanja Rener
 27. Metod Bočko
 28. Magda Šmon
 29. Aleš Debeljak
 30. Majda Ručman
 1. Tine Stanovnik
 2. Andrej Ule
 3. Mojca Kovač Šebart
 4. Jože Pirjevec
 5. Igor Emri
 6. Vesna Leskošek
 7. Darko Štrajn
 8. Matjaž Gams
 9. Martina Šuhel
 10. Tatjana Belušič
 11. Valerija Korošec
 12. Peter Tanzig
 13. Janez Krek
 14. Franček Drenovec
 15. Marjan Povhe
 16. Ivan Kristan
 17. Vesna Mikolič
 18. Spomenka Hribar
 19. Boris Žemva
 20. Tone Stojko
 21. Srečo Dragoš
 22. Lojze Sočan
 23. Vito Turk
 24. Jadranka Vesel
 25. Alojz Mihelčič
 26. Ljubo Bavcon
 27. Pavel Zgaga
 28. Miha Jenčič
 29. Zoran Marinšek
 30. Borut Logar

Začetna stran | Predhodna stran | Stran: 1/170 | Naslednja stran | Zadnja stran