Peticija

PETICIJA: Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!

 

Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!
Podpisnice in podpisniki tega poziva smo resno zaskrbljeni vpričo trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije, saj menimo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.
Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh, od katerih v nadaljevanju navajamo le nekatere.
Prvič, nesprejemljiva je zaradi političnih vrednot, saj s svojo avtoritarnostjo, izključevanjem, težnjo po podrejanju družbenih sistemov, orbanizacijo in nacionalističnim populizmom pomeni veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi.
Drugič, nesprejemljiva je ekonomsko in socialno, ker želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva, svoj škodljiv vpliv na domače gospodarstvo in socialo pa je že dokazala v letih, ko smo v Sloveniji imeli prvo in drugo Janševo vlado.
Tretjič, nesprejemljiva je z vidika vpeljave potrebnih ukrepov proti dramatičnim podnebnim spremembam, saj je SDS večkrat pokazala, da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve. Naša država bi postala s takšno koalicijsko vlado edinstvena v Evropski uniji!
Četrtič, nesprejemljiva je z vidika politične in medijske kulture, saj se poslužuje odkrite retorike sovraštva, nestrpnosti, ksenofobije, homofobije in laži, pri čemer uporablja svoja medijska trobila za propagando, širjenje ideologije, lažnih novic in teorij zarot, diskreditacij posameznic in posameznikov ali političnih nasprotnic in nasprotnikov.
Petič, nesprejemljiva je zaradi neposrednih pritiskov na sodstvo, odkritih poskusov njegove lustracije, podrejanja in končno tudi zaničevalnega odnosa, ko gre za obisk sodišč in prevzemanje sodnih pozivov.
Šestič, nesprejemljiva je zaradi reinterpretacij in potvarjanj zgodovinskih dejstev, odnosa do NOB, rehabilitacije domobranstva, prisvajanja slovenske osamosvojitve, kar vse zlorablja v politične namene.
Sedmič, popolnoma nesprejemljiva je, ker svojo propagando nezakonito financira iz tujih virov, ki so najtesneje povezani z avtoritarno vlado sosednje države, s čimer sta resno ogroženi naša suverenost in finančna neodvisnost, ki sta nujni pogoj za obstoj pravne države in demokracije, pa tudi za boj proti korupciji.
Ob tem opozarjamo še na troje. Najprej na dejstvo, da obstoječe stranke, ki želijo skleniti pakt s SDS, kar je rešitev, ki jo po vsem sodeč podpira tudi predsednik republike, tega ne počnejo zaradi ničesar drugega kot lastnih političnih računic ali logike preživetja, kar pomeni, da bi vodenje Slovenije v celoti prepustili mešetarjenju s strankarskimi interesi namesto skrbi za dobrobit državljank in državljanov.
Nadalje na to, da lahko, glede na izkušnjo z delovanjem prve in druge Janševe vlade, utemeljeno domnevamo, da izogibanje predčasnim volitvam ne bo pripeljalo do večje stabilnosti in razcveta, ampak kvečjemu do novih konfliktnih stanj v različnih sferah družbenega sistema.
Končno pa velja, da je v domači praksi tip politike, kot je Janšev, navkljub zmedeni situaciji v Evropi, že prepoznan kot nevaren nacionalizem skrajne desnice, a je s pomočjo nekaterih oportunističnih množičnih medijev pri nas še vedno dojet kot »desnosredinski«. Pasivna medijska podpora avtoritarnim težnjam, retoriki odkritega sovraštva in razrastu propagandnih medijev z denarjem tujih političnih botrov zato utira pot normalizaciji škandalozne in nedopustne politične prakse.
Čeprav se zavedamo svojega omejenega vpliva in okoliščine, da lahko naša mnenja dosežejo javnost predvsem s pomočjo novinark in novinarjev, želimo s tem pismom pozvati vse razumne dejavnike v politični sferi, da storijo vse za obvarovanje občutljive slovenske demokracije pred grozečo avtoritarno oblastjo.
ddr. Rudi Rizman
s podpisnicami in podpisniki po abecednem vrstnem redu:
dr. Milica Antić Gaber
dr. Tomi Bartole
dr. Jana Batič
dr. Marcela Batistič Zorec
dr. Ljubo Bavcon
dr. Anton Bebler
dr. Milena Mileva Blažić
dr. Rado Bohinc
dr. Bojan Borstner
dr. Janez Bregant
dr. Valentin Bucik
dr. Sanja Cukut Krilić
dr. Lucija Čok
dr. Aleš Črnič
dr. Nenad Čuš Babič
dr. Božidar Debenjak
dr. Jasminka Dedić
dr. Bojan Dekleva
dr. Iztok Dolenc
dr. Srečo Dragoš
dr. Božidar Flajšman
dr. Marko Fonović
dr. Miha Fošnarič
dr. Slavko Gaber
dr. Peter Glavič
dr. Tatjana Greif
dr. Tomaž Grušovnik
dr. Miran Hladnik
dr. Andreja Hočevar
dr. Spomenka Hribar
dr. Hajdeja Iglič
dr. Vlasta Jalušič
dr. Maca Jogan
dr. Božidar Kante
dr. Dušan Keber
dr. Darja Kerec
dr. Friderik Klampfer
dr. Rudi Klanjšek
dr. Peter Klepec
dr. Matjaž Kmecl
dr. Igor Koršič
dr. Andreja Kocijančič
ddr. Zdenko Kodelja
dr. Tina Kogovšek
dr. Mirt Komel
dr. Bogomir Kovač
dr. Gorazd Kovačič
dr. Matjaž Krajnc
dr. Lev Kreft
dr. Ivan Kristan
dr. Roman Kuhar
dr. Marko Lah
dr. Tamara Lah
dr. Vesna Leskošek
dr. Uršula Lipovec Čebron
dr. Andrej Lukšič
dr. Sarah Lunaček Brumen
dr. Breda Luthar
dr. Oto Luthar
dr. Ljubica Marjanovič Umek
dr. Jasna Mažgon
dr. Metka Mencin
dr. Jože Mencinger
dr. Viljem Merhar
dr. Dana Mesner Andolšek
dr. Vlado Miheljak
dr. Vesna Mikolič
dr. Marko Milosavljević
dr. Zdravko Mlinar
ddr. Matjaž Mulej
dr. Rajko Muršič
dr. Boris A. Novak
dr. Tanja Oblak Črnič
dr. Luka Omladič
dr. Neda Pagon
dr. Stane Pejovnik
dr. Dragan Petrovec
dr. Jože Pirjevec
dddr. Andrej Pleterski
dr. Dušan Plut
dr. Martin Pogačar
dr. Marko Polič
dr. Olga Poljšak Škraban
dr. Martin Premk
dr. Igor Pribac
dr. Dušan Radonjič
dr. Barbara Rajgelj
dr. Špela Razpotnik
dr. Danijel Rebolj
dr. Tanja Rener
dr. Božo Repe
dr. Rado Riha
dr. Jana Rošker
dr. Blaž Rozman
dr. Andrej Rus
Stane Saksida
dr. Renata Salecl
dr. Mitja Sardoč
dr. Peter Simonič
dr. Boris Sket
dr. Božidar Slapšak
dr. Svetlana Slapšak
dr. Marjan Smrke
dr. Slavko Splichal
dr. Ivan Svetlik
dr. Marjan Šimenc
dr. Andrej Šorgo
dr. Iztok Šori
dr. Ivan Šprajc
dr. Renata Šribar
dr. Darko Štrajn
dr. Damijan Štefanc
dr. Jelica Šumič Riha
dr. Darja Tadić
dr. Peter Tancig
dr. Simona Tancig
dr. Veronika Tašner
dr. Marina Tavčar Krajnc
dr. Borut Telban
dr. Niko Toš
dr. Vito Turk
dr. Samo Uhan
dr. Andrej Ule
dr. Mirjana Ule
dr. Peter Umek
dr. Tomaž Vec
dr. Gregor Veble Mikić
dr. Mitja Velikonja
dr. Valerija Vendramin
dr. Matjaž Vesel
dr. Boris Vezjak
dr. Igor Vobič
dr. Aleš Vodopivec
dr. Barbara Vodopivec
dr. Nina Vodopivec
dr. Peter Vodopivec
dr. Žiga Vodovnik
dr. Joso Vukman
dr. Darij Zadnikar
dr. Anja Zalta
dr. Simona Zavratnik
dr. Aleš Završnik
dr. Vida Zei
dr. Tomaž Zupančič
dr. Pavel Zgaga
dr. Sonja Žorga

Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!

Podpisnice in podpisniki tega poziva smo resno zaskrbljeni vpričo trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije, saj menimo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.

Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh, od katerih v nadaljevanju navajamo le nekatere.

Prvič, nesprejemljiva je zaradi političnih vrednot, saj s svojo avtoritarnostjo, izključevanjem, težnjo po podrejanju družbenih sistemov, orbanizacijo in nacionalističnim populizmom pomeni veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi.

Drugič, nesprejemljiva je ekonomsko in socialno, ker želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva, svoj škodljiv vpliv na domače gospodarstvo in socialo pa je že dokazala v letih, ko smo v Sloveniji imeli prvo in drugo Janševo vlado.

Tretjič, nesprejemljiva je z vidika vpeljave potrebnih ukrepov proti dramatičnim podnebnim spremembam, saj je SDS večkrat pokazala, da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve. Naša država bi postala s takšno koalicijsko vlado edinstvena v Evropski uniji!

Četrtič, nesprejemljiva je z vidika politične in medijske kulture, saj se poslužuje odkrite retorike sovraštva, nestrpnosti, ksenofobije, homofobije in laži, pri čemer uporablja svoja medijska trobila za propagando, širjenje ideologije, lažnih novic in teorij zarot, diskreditacij posameznic in posameznikov ali političnih nasprotnic in nasprotnikov.

Petič, nesprejemljiva je zaradi neposrednih pritiskov na sodstvo, odkritih poskusov njegove lustracije, podrejanja in končno tudi zaničevalnega odnosa, ko gre za obisk sodišč in prevzemanje sodnih pozivov.

Šestič, nesprejemljiva je zaradi reinterpretacij in potvarjanj zgodovinskih dejstev, odnosa do NOB, rehabilitacije domobranstva, prisvajanja slovenske osamosvojitve, kar vse zlorablja v politične namene.

Sedmič, popolnoma nesprejemljiva je, ker svojo propagando nezakonito financira iz tujih virov, ki so najtesneje povezani z avtoritarno vlado sosednje države, s čimer sta resno ogroženi naša suverenost in finančna neodvisnost, ki sta nujni pogoj za obstoj pravne države in demokracije, pa tudi za boj proti korupciji.

Ob tem opozarjamo še na troje. Najprej na dejstvo, da obstoječe stranke, ki želijo skleniti pakt s SDS, kar je rešitev, ki jo po vsem sodeč podpira tudi predsednik republike, tega ne počnejo zaradi ničesar drugega kot lastnih političnih računic ali logike preživetja, kar pomeni, da bi vodenje Slovenije v celoti prepustili mešetarjenju s strankarskimi interesi namesto skrbi za dobrobit državljank in državljanov.

Nadalje na to, da lahko, glede na izkušnjo z delovanjem prve in druge Janševe vlade, utemeljeno domnevamo, da izogibanje predčasnim volitvam ne bo pripeljalo do večje stabilnosti in razcveta, ampak kvečjemu do novih konfliktnih stanj v različnih sferah družbenega sistema.

Končno pa velja, da je v domači praksi tip politike, kot je Janšev, navkljub zmedeni situaciji v Evropi, že prepoznan kot nevaren nacionalizem skrajne desnice, a je s pomočjo nekaterih oportunističnih množičnih medijev pri nas še vedno dojet kot »desnosredinski«. Pasivna medijska podpora avtoritarnim težnjam, retoriki odkritega sovraštva in razrastu propagandnih medijev z denarjem tujih političnih botrov zato utira pot normalizaciji škandalozne in nedopustne politične prakse.

Čeprav se zavedamo svojega omejenega vpliva in okoliščine, da lahko naša mnenja dosežejo javnost predvsem s pomočjo novinark in novinarjev, želimo s tem pismom pozvati vse razumne dejavnike v politični sferi, da storijo vse za obvarovanje občutljive slovenske demokracije pred grozečo avtoritarno oblastjo.

ddr. Rudi Rizman

s podpisnicami in podpisniki po abecednem vrstnem redu:

dr. Milica Antić Gaber

dr. Tomi Bartole

dr. Jana Batič

dr. Marcela Batistič Zorec

dr. Ljubo Bavcon

dr. Anton Bebler

dr. Milena Mileva Blažić

dr. Rado Bohinc

dr. Bojan Borstner

dr. Janez Bregant

dr. Valentin Bucik

dr. Sanja Cukut Krilić

dr. Lucija Čok

dr. Aleš Črnič

dr. Nenad Čuš Babič

dr. Božidar Debenjak

dr. Jasminka Dedić

dr. Bojan Dekleva

dr. Iztok Dolenc

dr. Srečo Dragoš

dr. Božidar Flajšman

dr. Marko Fonović

dr. Miha Fošnarič

dr. Slavko Gaber

dr. Peter Glavič

dr. Tatjana Greif

dr. Nataša Gregorič Bon

dr. Tomaž Grušovnik

dr. Mitja Hafner Fink

dr. Miran Hladnik

dr. Andreja Hočevar

dr. Marjan Hočevar

dr. Spomenka Hribar

dr. Hajdeja Iglič

dr. Vlasta Jalušič

dr. Maca Jogan

dr. Božidar Kante

dr. Dušan Keber

dr. Darja Kerec

dr. Friderik Klampfer

dr. Rudi Klanjšek

dr. Peter Klepec

dr. Matjaž Kmecl

dr. Igor Koršič

dr. Andreja Kocijančič

ddr. Zdenko Kodelja

dr. Tina Kogovšek

dr. Mirt Komel

dr. Bogomir Kovač

dr. Gorazd Kovačič

dr. Matjaž Krajnc

dr. Lev Kreft

dr. Ivan Kristan

dr. Roman Kuhar

dr. Marko Lah

dr. Tamara Lah

dr. Vesna Leskošek

dr. Uršula Lipovec Čebron

dr. Andrej Lukšič

dr. Sarah Lunaček Brumen

dr. Breda Luthar

dr. Oto Luthar

dr. Ljubica Marjanovič Umek

dr. Jasna Mažgon

dr. Metka Mencin

dr. Jože Mencinger

dr. Viljem Merhar

dr. Dana Mesner Andolšek

dr. Vlado Miheljak

dr. Vesna Mikolič

dr. Marko Milosavljević

dr. Zdravko Mlinar

ddr. Matjaž Mulej

dr. Rajko Muršič

dr. Boris A. Novak

dr. Tanja Oblak Črnič

dr. Luka Omladič

dr. Neda Pagon

dr. Stane Pejovnik

dr. Dragan Petrovec

dr. Jože Pirjevec

dddr. Andrej Pleterski

dr. Dušan Plut

dr. Martin Pogačar

dr. Marko Polič

dr. Olga Poljšak Škraban

dr. Martin Premk

dr. Igor Pribac

dr. Dušan Radonjič

dr. Barbara Rajgelj

dr. Špela Razpotnik

dr. Danijel Rebolj

dr. Tanja Rener

dr. Božo Repe

dr. Rado Riha

dr. Jana Rošker

dr. Blaž Rozman

dr. Andrej Rus

Stane Saksida

dr. Renata Salecl

dr. Mitja Sardoč

dr. Peter Simonič

dr. Boris Sket

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

dr. Marjan Smrke

dr. Slavko Splichal

dr. Ivan Svetlik

dr. Marjan Šimenc

dr. Andrej Šorgo

dr. Iztok Šori

dr. Ivan Šprajc

dr. Renata Šribar

dr. Darko Štrajn

dr. Damijan Štefanc

dr. Jelica Šumič Riha

dr. Darja Tadić

dr. Peter Tancig

dr. Simona Tancig

dr. Veronika Tašner

dr. Marina Tavčar Krajnc

dr. Borut Telban

dr. Niko Toš

dr. Vito Turk

dr. Samo Uhan

dr. Andrej Ule

dr. Mirjana Ule

dr. Peter Umek

dr. Tomaž Vec

dr. Gregor Veble Mikić

dr. Mitja Velikonja

dr. Valerija Vendramin

dr. Matjaž Vesel

dr. Boris Vezjak

dr. Igor Vobič

dr. Aleš Vodopivec

dr. Barbara Vodopivec

dr. Nina Vodopivec

dr. Peter Vodopivec

dr. Žiga Vodovnik

dr. Joso Vukman

dr. Darij Zadnikar

dr. Anja Zalta

dr. Simona Zavratnik

dr. Aleš Završnik

dr. Vida Zei

dr. Tomaž Zupančič

dr. Pavel Zgaga

dr. Sonja Žorga

Trajanje peticije: do 4.4.2022

Število podpisnikov peticije: 4.067

 • Podpiši peticijo

Podpisniki

 1. Borut Mekina
 2. Lado Ristić
 3. Luka Goršek
 4. Ema Mesojedec
 5. Tina Kolar
 6. Denis Bevc
 7. Natalija Visocnik
 8. Natasa Strozak
 9. Klemen Markelj
 10. Sandi Labinjan
 11. Luka Arzenšej
 12. Ema Herlec
 13. Sašo Vidergar
 14. Urška Krajnc Vrbič
 15. Luka Kristić
 16. Jernej Polovšek
 17. kelher zvone
 18. Monika Peček
 19. Desa Levstek
 20. Nada Pogačnik
 21. nika dobric
 22. robert pangerl
 23. Janus Ales Luznar
 24. Rok Centa
 25. Boštjan Oštir
 26. Anton Dolničar
 27. Vito Švab
 28. Tonko Sekulo
 29. Primož Laubič
 30. Milko Jazbec
 1. Eleni Vast
 2. David Zakelšek
 3. Eva Germ
 4. Leon Širec
 5. Laura Albreht
 6. Tomaž Dogša
 7. Mitja Babič
 8. Rok Janža
 9. Darja Kolar
 10. urban arsenjuk
 11. Vasja Progar
 12. Rafael Zupančič
 13. Sara Nuša Golob Grabner
 14. Vojko Kovačič
 15. Sergej Steblovnik
 16. Irena Petek
 17. Jure Poglajen
 18. Alma Portič
 19. Aljoša Jež
 20. Vlado Kotnik
 21. Tajda Blazinšek
 22. Dušan Lukša
 23. Nik Krivec
 24. Boris Kokalj
 25. Alenka Meden
 26. Luka Mesarec
 27. Rok Šalamun
 28. Jožica Jelen
 29. Igor Kofol
 30. Dejan Pretnar
 1. Gorazd Mauri
 2. Samo Koprivc
 3. Nino Vreča
 4. Vesna Gašper
 5. Gregor Flajs
 6. Jure Močnik
 7. Manja Podgoršek Mesarec
 8. rudi volk
 9. Bine Stanovnik
 10. Sergej Maršnjak
 11. Andrejka Rozman
 12. Klemen Bandelj
 13. Miha Mikelj
 14. Borut Kocbek
 15. Marjeta Grum
 16. Miha Kljun
 17. Nataša Močnik
 18. Mira Muršič
 19. Luka Dragić
 20. Polona Glavan
 21. Klavdijo Pilko
 22. Miljana Andrej Vidmar
 23. Ana Bajt
 24. Janez Bostič
 25. Romana Škrablin
 26. Jelka Sever Časl
 27. Miha Kunc
 28. Ljiljana Zupančič
 29. Franc Korotaj
 30. Primož Žigon

Začetna stran | Predhodna stran | Stran: 1/46 | Naslednja stran | Zadnja stran