Obsojeni politični direktorji

Ob obsodbi bivšega direktorja Luke Koper Roberta Časarja kaže nekoliko spregovoriti o stalnih trditvah, da je upravljanje z državnim premoženjem neučinkovito in da je edina racionalna lastnina, privatna lastnina. Potrebno je tudi spomniti, da denar, ki se prelije v zasebne žepe s pomočjo korupcije, umanjka za razvoj in povečanje blagostanja prebivalstva, zato moramo biti skrajno dosledni pri preganjanju korupcije, ne glede na to ali gre za »naše« ali »njihove«.

Učinkovitost upravljanja premoženja ni odvisna od narave lastnine, pač pa od sposobnosti poslovodstva, sposobnosti in vestnosti nadzornega sveta in resnosti lastnika sredstev. Ne nazadnje na uspešnost podjetja vpliva tudi to, da se poslovodstvo ne menja preveč pogosto. Namreč, poslovodstvo, ki se zaveda, da bo morda lahko opravljalo svoje delo le en mandat, bo nujno zasledovalo samo kratkoročne cilje za doseganje uspešnosti, ki so pa lahko škodljivi za dolgoročno uspešnost podjetja in lahko ogrožajo celo njegov obstoj.

Ob upoštevanju navedenih načel bi morali poklicati na odgovornost ne samo direktorja Luke Koper in Intereurope Koper, pač pa, v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, tudi člane nadzornih svetov. Zaenkrat mi ni znano, da bi kadarkoli doslej nadzorniki pri nas odgovarjali za slabo poslovanje gospodarskih družb in bank.

V primeru državne lastnine bi morale prevzeti odgovornost vladajoče politične stranke, ker so le-te tista »država«, za katero trdijo, da je slab gospodar. Pri tem se manjše koalicijske stranke ne morejo izgovarjati, da imajo premalo vpliva. Če imajo premalo vpliva naj pa izstopijo iz koalicije. Neresni lastniki niso samo vsakokratni upravljavci državne lastnine, pač pa tudi nekateri zasebni lastniki. Med te lahko štejemo oba lastnika Preventa iz Slovenj Gradca, vse tajkune in zasebne družbe za upravljanje, ki jim bilo najpomembnejše lastno okoriščanje, ne pa napredek in obstoj podjetij, kjer so bili (so)lastniki.

Kaj pomeni določena stalnost in tudi kontinuiteta v poslovodstvu, samo dva primera. V Krki Novo mesto je sedanje poslovodstvo nadaljevanje prejšnjega, zato lahko uspešno uresničujejo vizijo podjetja in njegov razvoj. Znanje in posebnosti v poslovanju se prenašajo iz generacije v generacijo, zato lahko dosegajo dobre poslovne rezultate. Ravno nasproten primer so Slovenske železnice, kjer poslovodstvo ne obstane običajno niti en poln mandat, ko se vodstvo komaj seznani s posebnostmi poslovanja železnic. Zato ne more biti učinkovito in zato je poslovanje železnic že precej let katastrofalno.

Trenutno so zopet aktualne cene komunalnih storitev. Občani kličejo na pomoč državo. Država lahko zamrzne cene, vendar se ob zamrznjenih cenah komunalna podjetja ne morejo optimalno razvijati in nuditi res kakovostne storitve prebivalstvu. Torej to ni rešitev. Rešitev je v dobrem poslovodstvu in nadzornem svetu ter v občinskem svetu, ki jih imenuje. Prebivalci morajo terjati nedvoumne dokaze, da je direktor komunale res ustrezen strokovnjak, ne pa samo dober prijatelj občinskih veljakov. Ugotoviti morajo tudi, ali so člani nadzornih svetov strokovno usposobljeni za nadzor poslovanja ali so postali člani nadzornih svetov samo po »ključu« političnih strank občinske koalicije. Žal je slednje skoraj pravilo. Zato bo treba prevetriti tudi delo občinskih svetov, če bomo hoteli dobiti ustrezne komunalne storitve po razumni ceni.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.