|  Družba  |  Upor

Odprto pismo:
»Javnega prostora ne damo!«

Halo, gospod notranji minister?

Halo, gospod notranji minister?
© Arhiv Mladine

Iz Mreže za neposredno demokracijo so danes na notranjega ministra Vinka Gorenaka naslovili odprto pismo z naslovom 'Javnega prostora ne damo!' Podpisniki v odprtem pismu med drugim izražajo skrb in ostro protestirajo glede informacij o nabavi opreme za vohunjenje za državljani, ki se udeležujejo protestov. Odprto pismo Mreže za neposredno demokracijo objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod minister,

definicija javnega prostora pravi, da je to območje, ki je dostopno vsem, ne glede na ekonomski, socialni in politični položaj. Je prostor družbene interakcije, kamor lahko pod enakimi pogoji vstopa vsakdo in kadarkoli. Omejevanje uporabe in vstopa v javni prostor pomeni poseg v ustavno zagotovljene pravice do zbiranja in združevanja, posredno pa krni tudi svobodo govora in izražanja.

Omejevanje dostopa na Trg republike v času miroljubnih protestov zato pomeni poseg v ustavne svoboščine. Pri postavitvi ograje sredi trga in njenem vsakokratnem pomikanju proti skrajnem delu ploščadi gre za pretirane ukrepe varnostnih organov, ki neutemeljeno in neupravičeno kršijo tudi pravico do političnega delovanja. Zato ob očitnem umanjkanju razloga ogrožanja javne in državne varnosti pristojne pozivamo k odstranitvi ograje, ki protestnikom onemogoča enakopravno uporabo javnega prostora.

Ob tem se naslanjamo tudi na 156. člen Kazenskega zakonika RS, ki pravi, da se z zaporom do dveh let kaznuje uradna oseba, ki z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic prepreči ali ovira sklicanje ali potek mirnega javnega shoda.

Preprečitev ali oviranje javnega shoda:

156. člen

 1) Kdor s silo, resno grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače protipravno prepreči ali ovira sklicanje ali potek mirnega javnega shoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

 (2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.

V oženju konkretnega javnega prostora vidimo tudi simbol splošnega krčenja socialne in pravne države v Sloveniji. To, kar se dogaja na Trgu republike, se dogaja v vseh sferah naše družbe, kjer je vedno manj prostora za svobodno izmenjavo mnenj. Ograja pred Državnim zborom hkrati postaja tudi simbol omejevanja soodločanja prebivalk in prebivalcev Slovenije ter represije trenutne oblasti. Prav tako pa jasno kaže, da se oblastniki bojijo dialoga s sodržavljani. Oblastnikom sporočamo, da imamo mnenja in imamo stališča. Izražali jih bomo še naprej javno in na civiliziran način. Politika ne domuje le za zaprtimi vrati, ni stvar tajnih sej, sprejemanja zakonov po hitrih postopkih ter izbranih posameznikov, pač pa se tiče vseh nas. Svoboda političnega delovanja je težko priborjena pravica prebivalcev Slovenije, ki si je ne pustimo vzeti nikoli več.

Opozarjamo še, da so nekateri udeleženci demonstracij, ki so skušali izvesti politično akcijo reapropriacije javnega prostora, prejeli visoke globe, grozi pa jim celo zapor. Ob tem pa tisti, ki z oškodovanjem državnega premoženja dejansko ogrožajo našo socialno varnost in politično suverenost, ostajajo nedotakljivi. Je to kondicija pravne države Slovenije za 21. stoletje. Je to družba, v kateri želimo živeti? Tudi zato smo se zbrali na ulicah in na družbenih omrežjih, kjer se pogovarjamo in iščemo trajnostne in človeku prijazne rešitve.

Mreža za neposredno demokracijo zato podpira vsako obliko mirnega in odločnega izražanja mnenj in stališč v javnem prostoru. Najostreje protestiramo proti vsem oblikam omejevanja svobode zbiranja in združevanja. Odgovorne, predvsem pa vas, kot ministra za notranje zadeve, kličemo na odgovornost. Javno vam postavljamo naslednja vprašanja:

1. Na kakšni zakonski podlagi in iz kakšnega razloga slovenska Policija krči javni prostor s postavljanjem ograj okoli Državnega zbora, ki se segajo do polovice Trga republike?

2. Na kakšni zakonski in etični osnovi izdajate plačilne naloge domnevnim organizatorjem protestov po Sloveniji?

3. Ali ste res naročili višjim policistom, da vohunijo po profilih družbenih omrežij v iskanju domnevnih organizatorjev protestov?

4. Kakšen je vaš pogled na fizični napad udeleženca Zbora za republiko na mirno protestnico v Mariboru? Je del policijske doktrine, da oba prejmeta plačilni nalog, čeprav je po izpovedi prič in dostopni video dokumentaciji šlo za očitno verbalno in fizično nasilje enega nad drugim, še več, šlo je za nasilje moškega nad žensko?

Ne glede na vaše odgovore, pa že sedaj izražamo skrb in ostro protestiramo tudi glede informacije, ki v zadnjem času močno odmeva v javnosti, tiče pa se nabave opreme za vohunjenje za državljani, ki se udeležujemo protestov (nabava lažnih baznih postaj, angl. IMSI catcher). Kakor je opozorila informacijska pooblaščenka, se tu zakonodajalec sprehaja po robu zakona, oziroma celo onkraj njega, pri čemer ignorira opozorila pravnih strokovnjakov ter institucij civilne družbe. Opozarjamo vas, da je navedeni odnos nesprejemljiv tudi za državljane Slovenije ter da bomo v zvezi s tem terjali pravno odgovornost vseh, ki slovensko državo vodite v protizakonito in protiustavno stanje.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.