23. 4. 2013  |  Družba  |  Upor

Koalicija solidarnih: Slovenija, zdaj (in tukaj?)!

Koalicija solidarnih je organizirala posvet, na katerem so govorili o prihodnosti Slovenije. Koalicija poziva javnost k aktivaciji proti težnjam politikov za spremembe ustave glede referendumske ureditve in fiskalnega pravila, politikom pa daje jasno sporočilo, da se z njimi ne strinja.

"Glavna sporočila posveta so bila: prav zaradi krize potrebujemo več neposredne demokracije, zato nasprotujemo spremembam ustave, ki bi pomenile manj pravic državljanov. Do spremembe ustave je treba priti s široko razpravo in posvetovanjem, dosedanji postopek pa je bil izrazito nedemokratičen," so zapisali v sporočilu za javnost. Hkrati so pozvali državljanke in državljane na naslednji shod vseslovenske vstaje, ki bo 27. aprila. Poslanci morajo izpeljati vse postopke za izvedbo referenduma o referendumskih spremembah ustave, v koaliciji pa prav tako nasprotujejo zapisu fiskalnega pravila v ustavo, saj bo to neposredno poseglo v socialno državo". "V Koaliciji solidarnih obenem poudarjamo, da so ekstremni varčevalni ukrepi zgrešen koncept, kar so javno priznale že institucije, ki so ga sprva promovirale"

O ustavnih spremembah referendumske ureditve je na posvetu govoril Marko Kržan z Delavsko-puknerke univerze, ki je opozoril, da je ustavna prepoved referendumov o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah nedopustna, saj številni taki zakoni (npr. o pokojninskem sistemu) določajo tudi socialno državo, hkrati pa bi onemogočali soodločanje ljudi o obdavčitvi.. Po njegovem je nedopustna je tudi ustavna prepoved referendumov o mednarodnih pogodbah, "saj se neoliberalna politika zadnja desetletja vse bolj poslužuje ravno takega vsiljevanja zase ugodnih družbenih sprememb". Koalicija nasprotuje tudi uvajanju 20-odstotne kvote vseh volilnih upravičencev za uspeh zavrnitvenega referenduma in odpravi vezanosti državnega zbora na rezultat referenduma, je opozoril Kržan.

Svetovalec ustavnega sodišča Igor Vuksanović je dodal: »To, kar se dela tukaj in zdaj, je pravzaprav globoko politično. Želi se preprečiti ljudem, da bi uveljavili drugačen odgovor na krizo, kot ga narekujejo elite. To je edini namen teh sprememb. Čaka nas obdobje pet, deset, petnajstih let razdolževanja, očitno so se na visoki ravni odločili, da bodo zasebne dolgove pretvorili v javne in da bodo javne dolgove odplačali s krčenjem socialnih in drugih izdatkov«.

Andreja Poje iz Zveze svobodnih sindikator Slovenije je govorila o vnosu fiskalnega pravila v ustavo in poudarila, da imamo v Sloveniji že nekaj fiskalnih pravil: "Pokojninska blagajna ne more imeti primanjkljaja, avtomatično se pokriva iz proračuna, zdravstvena blagajna se ne more zadolževati. Hkrati bi opozorila na to, da že zakon o javnih financah že od leta 1999 definira, da mora biti proračun uravnotežen med prihodki in izdatki.«

»Grčijo so v štirih letih z reševanjem uničili. S Slovenijo je ukvarjajo predvsem zato, ker se da tu še nekaj zaslužiti. Estonija ustvarja presežek in je najmanj zadolžena, vendar je to zato, ker je že vse razprodala. Ko bo to storila Slovenija, jo bodo mednarodni finančni trgi hvalili. Strukturni primanjkljaj ne sodi v ustavo, o tem lahko zaradi različne metodologije izračunavanja pišejo učbeniki in članki. Mnogi, ki to zlato pravilo promovirajo, pravzaprav ne razumejo kaj počnejo, gre za nepremišljeno ravnanje,«je kritiziral ekonomist Jože Mencinger.

Tudi Igor Vuksanovič je prerpičan, da v ustavo ni potrebno še posebej vpisati fiskalnega pravila."Ustava naj bi bila vrednostno nevtralna, ekonomske doktrine načeloma vanjo ne sodijo, ampak le vrednote o katerih obstaja širok družbeni konsenz. Pri predlagani ustavni spremembi je zaznati aroganco odločevalcev. Gre za depolitizacijo javnih financ, saj se odločanje o tem prepušča neki kasti," je bil odločen Vuksanović.

Koalicija solidarnih je združenje civilnodružbenih organizacij, v katerem so me drugim Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Dijaška organizacija Slovenije, Delavsko-punkerska univerza (DPU), Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, KOKS – Koordinacijski odbor kulture Slovenije, KNSS Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Študentska iskra ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.