Med realnostjo in fikcijo

Novinarka Urša Marn v svojem članku med drugim navaja mnenje ekonomista dr. Marjana Senjurja, da bi morali biti posojilo NLB-ju v višini 320 milijonov evrov in posojilo NKBM-ju v višini 100 milijonov evrov knjiženi v letu 2012, ne pa 2013. Dr. Senjur svoje mnenje dopolnjuje s trditvijo, da je statistični urad s takšnim knjiženjem »neupravičeno izboljšal rezultat primanjkljaja za leto 2012 in ga poslabšal za leto 2013«. V zvezi s tem Statistični urad RS (SURS) pojasnjuje naslednje:

Hibridno posojilo Republike Slovenije je bilo NLB-ju odobreno konec junija 2012 v višini 320 milijonov evrov. V podatkih uradne statistike in v proračunu RS je bila ta transakcija knjižena kot dano posojilo brez vpliva na primanjkljaj. SURS je o tem obvestil Eurostat, ki se je s takšnim knjiženjem strinjal. Pri tem je Eurostat opozoril, da se bo morebitna konverzija posojila v lastniški delež države knjižila kot kapitalski transfer z neposrednim vplivom na primanjkljaj države.

Konverzija posojila NLB-ju v lastniški delež države je bila izpeljana v februarju 2013; posledično je bil v napoved primanjkljaja za leto 2013 vključen kapitalski transfer v višini 320 milijonov evrov. Hkrati je bila na enak način v napoved primanjkljaja za leto 2013 vključena konverzija hibridnega posojila NKBM-ju v vrednosti 100 milijonov evrov.

Glede na to, da sta bili obe konverziji hibridnega posojila v lastniške deleže države izpeljani na podlagi izračuna količnika prvovrstnega temeljnega kapitala dne 31. 12. 2012, smo Eurostatu v marcu 2013 predlagali, da celotno konverzijo v skupni vrednosti 420 milijonov evrov prikažemo že v letu 2012 in s tem v primanjkljaju države v tem letu, saj ta transakcija dejansko odraža ekonomsko situacijo in dogajanje v letu 2012. Eurostat se s tem ni strinjal. Kot pravilo knjiženja je navedel dva pogoja: datum ugotovitve banke, da se sproži konverzija hibridnega posojila v lastniški delež (v primeru NLB je bilo to 29. 1. 2013, v primeru NKBM 11. 3. 2013) ter datum dejanske konverzije posojila v lastniški delež države (po razpoložljivih informacijah sta bili obe konverziji izvedeni v prvem polletju 2013). Na podlagi teh pogojev je Eurostat vztrajal na osnovni rešitvi, da sta obe konverziji prikazani v letu 2013, saj sta se obe dejansko zgodili in bili realizirani v tem letu. Slovenski računovodski postopek je torej usklajen z Eurostatom, o zadevi pa bomo z Eurostatom predvidoma ponovno razpravljali v okviru rednega skupnega sestanka septembra letos.

SURS pri izračunu podatkov upošteva zgolj profesionalne statistične standarde, zakonodajo in strokovne smernice EU-ja, ki določajo metodologijo izračuna vseh statističnih podatkov, vključno s primanjkljajem in dolgom države. Vsi uporabniki, ki želijo, pa lahko na SURS-u vedno dobijo vse relevantne strokovno utemeljene in nepristranske informacije o izvedenih knjiženjih.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.