Virant dobil eno okrog ušes

Ni hvalevredno, da se je vlada lotila določanja nadomestila izbrisanim šele po poteku končnega roka, ki ga je odobrilo Sloveniji Evropsko sodišče za človekove pravice kot rok za sprejetje zadevnega zakona o ureditvi krivic izbrisanim. Sedanja pobuda vlade o nadomestilu izbrisanim pa nima, kar zadeva znesek, oporne točke v pravnem sistemu, se ne sklicuje za neke primerljive standarde v pravu. Zato vlada ravna na podlagi popolnega prostega preudarka in tava za pravim zneskom. Dejansko pa obstaja pravna oporna točka v Zakonu o kazenskem postopku, v členih 538-44, ki obravnavajo neutemeljen odvzem prostosti s priporom in zaporom, za katere se naknadno ustanovi pravna neutemeljenost, bodisi v okviru rednega bodisi v okviru izrednega postopka. Državno pravobranilstvo pa ima prakso in standarde za takšno nadomestilo osebam, ki jim je bila prostost neutemeljeno odvzeta.

Uporabiti to prakso bi bilo smiselno kot minimum pri odmeri nadomestila za izbrisane. Namreč, odvzem prostosti po ZKP ima nek pravni temelj, za katerega se kasneje ugotovi, da ni vzdržal preizkusov (npr. obtožnica, ki ni potrjena). Izbrisani pa so bili izbrisani, kot je Ustavno sodišče ugotovilo že leta 1999, popolnoma brez pravne podlage in protiustavno. To okoliščino je Evropsko sodišče še bolj izpostavilo. Torej, pri izbrisanih je pravna kršitev hujša kot omenjena v ZKP. Po drugi strani pa je obseg pravic, ki je kršen in kraten izbrisanim večji kot v primeru neutemeljenega pripora, ker izbrisani niso mogli biti deležni zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zaposlitve, in številnih drugih pravic in seveda se niso smeli prosto gibati, pravica do družinskega življenja je bila prizadeta, za kar gre po ZKP.

Državno pravobranilstvo v svojem Poročilu za leto 2010 navaja znesek nadomestila 42 evrov na dan, po prvih treh dneh neutemeljenega odvzema prostosti. Torej, tisto, kar vlada predlaga za mesečen znesek, bi po pravnih standardih utegnilo biti dnevni znesek. Znesek za cel mesec približen znesku, ki je v kazenski praksi za en dan je nekaj, kar je v polnem nesorazmerju in bi ne mogel vzdržati pravne kritike. Sklicevanje na državno varčevanje je tukaj neprimerno.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.