Dobri stric iz Amerike

Spoštovani, v skladu s 1. odstavkom 26. člena Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 110/2006, ZMed – UPB1, Ur. list RS št. 47/2012, ZMed-B) vam pošiljamo zahtevo za popravek navedb v članku „Dobri stric iz Amerike“, ki ga je napisal Vasja Jager, in je bil objavljen v petek, 5. oktobra 2018, v tedniku Mladina in na spletni strani https:// www.mladina.si/187655/dobri-stric-iz-amerike/, ker so bile v objavljenem članku navedene neresnične in zavajajoče trditve, s katerimi je bilo neupravičeno poseženo v ugled in dobro ime AmCham Slovenija.

Popravek naj bo v skladu s 4. odstavkom 27. člena Zakona o medijih objavljen „brez sprememb in dopolnitev, na enakem ali enakovrednem mestu in na enak ali enakovreden način, kot je bil objavljen članek, na katerega se zahteva za objavo popravka nanaša, najkasneje v drugi izdaji medija po prejemu tega popravka«.

V popravku objavljenega članka se popravlja zatrjevane napačne in neresnične navedbe ter navaja dejstva in okoliščine z namenom izpodbijanja in bistvenega dopolnjevanja navedb v objavljenem članku.

Avtor članka nekatere stvari interpretira po svoje in jih predstavlja kot dejstvo, ne pa svoje mnenje. Razlika med dejstvi in komentarjem ni dovolj razvidna, da lahko bralci članka ločijo med dejstvi in avtorjevimi stališči. Vztrajno navaja, da je »AmCham Slovenija ključno lobistično združenje ameriških korporacij«, da »AmCham financira ameriški kapital in da AmCham Slovenija varuje interese ameriškega kapitala«, da predstavlja ameriške multinacionalke, ki naj bi posegale v delovanje slovenske demokracije, in da »AmCham v vlogi lobista tujih korporacij dejavno ruši nekatere osrednje projekte slovenske vlade«. Nadalje navaja, da »AmCham pomeni logično stopnjevanje pritiska ameriških vlagateljev, naj se odprodajo še zadnji ostanki državnega premoženja« in da so prireditve AmCham Slovenija namenjene »promociji pozivov k razširitvi privatizacijskega seznama in dokončnemu umiku države iz gospodarstva«, kar nikakor ne drži.

Avtor članka napačno piše tudi, da je »Partnerstvo za spremembe sredstvo za širjenje podjetniške miselnosti v javni sektor in odpravljanje ovir za zasebni kapital«, da je Partnerstvo za spremembe »izraz premišljenega, mehkega lobiranja, s katerim Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji načrtno utrjuje doktrino prostega trga in privatizacije« ter da gre za »vzvod neformalnega vpliva na vladne resorje«.

AmCham Slovenija ni lobistična organizacija, temveč je poslovna skupnost, ki povezuje več kot 370 slovenskih in mednarodnih podjetij, ki skupaj ustvarijo več kot 66.000 delovnih mest v Sloveniji. AmCham Slovenija je zasebni zavod, slovenska pravna oseba, ustanovljena s strani slovenskih in mednarodnih podjetij leta 1999. Delo AmCham Slovenija financirajo, vodijo in usmerjajo člani. Temeljni namen AmCham Slovenija, poslovne skupnosti priložnosti in optimizma, je soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. Smo člani U.S. Chamber of Commerce iz ZDA in člani organizacije AmChams in Europe, ki združuje 44 AmChamov v 42 evrazijskih državah, a omenjeni organizaciji na naše delo in namen delovanja nimata neposrednega vpliva in ne financirata našega delovanja. Prav tako na naše delo neposredno ne vpliva in nas ne financira nobena država.

Vodilo našega delovanja je povezovanje članov ter ustvarjanje novih idej in konkretnih rešitev. Ker smo prepričani, da je za spremembe v družbi potreben odprt dialog gospodarstva, znanosti, države in civilne družbe, v AmCham Slovenija skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog povezujemo znanje in delujemo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij. Verjamemo v dialog in sodelovanje, zato tudi smo vedno odprti za pogovore in priložnost, da se skozi pogovor rodijo nove ideje in pobude. Podobno je nastalo tudi Partnerstvo za spremembe, izjemen projekt sodelovanja med gospodarstvom in javno upravo, kjer so mladi, vključeni

v AmCham Slovenija, predlagali, da izmenjamo zaposlene med gospodarstvom in javno upravo, da ne bomo le govorili, ampak se bomo znali tudi slišati. Partnerstvo za spremembe je v petih letih prineslo številne dobre ideje, prakse in uporabne rešitve, predvsem pa premaknilo meje in porušilo nemalo stereotipov. Partnerstvo za spremembe dokazuje, da sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom na nov, drugačen in inovativen način deluje, skrbi za prenos znanj in odprt dialog, in še naprej se bomo trudili, da to sodelovanje še okrepimo.

S spoštovanjem.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.