Intervju: Samo Fakin

Primarni pediatri se pridružujemo apelom gorenjskih, mariborskih in celjskih kolegic in kolegov družinske medicine in jih v njihovih zahtevah po odpravi nepotrebnih administrativnih obremenitev iz naših ambulant povsem podpiramo. Primarni pediatri skrbimo za petino državljanov Slovenije. Naše poslanstvo je primarna preventiva, torej ohranjanje zdravja otrok in mladostnikov ter zgodnje odkrivanje znakov bolezni, tako da jih lahko pozdravimo brez posledic. Žal pa otroci in mladostniki, ki so na papirju naše največje bogastvo, v vsakdanjem življenju postajajo žrtve vse bolj neurejenih razmer. Te se kažejo na številnih področjih družbe – v zdravstvu, izobraževanju, (ne)zaposlenosti njihovih staršev in za razvito državo nedopustno velikem deležu revnih. Njihove in njihovih staršev stiske se odražajo v naraščanju tako telesnih kot duševnih bolezni pri njih in tako večajo naše vsakdanje obremenitve.

Opozarjamo vas, da smo tudi primarni pediatri prekomerno obremenjeni. V primarni zdravstveni službi za otroke in šolarje je pediatričnih programov premalo in so neenakomerno razporejeni. Ugotavljamo hudo pomanjkanje primarnih pediatrov. Starostna struktura zdravnic in zdravnikov, ki smo nosilci zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, je skrb zbujajoča, saj je tretjina slovenskih pediatrov in šolskih zdravnikov starejša od 60 let. Marsikje pa celotno skrb za otroke in mladostnike izvajajo (celo kolegi) pediatri stari 70 let in več. Zanimanje mladih specialistov pediatrije za delo v ambulanti na primarnem nivoju izrazito upada tudi zaradi naraščajoče nepotrebne administrativne obremenitve, ki nas odvrača od neposrednega dela z otroki in njihovimi starši in nam onemogoča izkoristiti naše znanje najbolj vseobsegajoče stroke medicine.

Hkrati opozarjamo na dolgoletni mačehovski odnos Ministrstva za zdravje, ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih državnih ustanov, katerih naloga je skrb za zdravje najšibkejšega dela populacije - otrok in mladostnikov. Pediatri smo začudeni, ker je ZZZS ob dejstvu, da je namenil dodatnih 25 milijonov evrov letno za izvajanje preventive v ambulantah družinske medicine (Delo, sobota 15.12.2018), pozabil na preventivo otrok in mladostnikov na primarnem nivoju, saj v zadnjih letih skorajda ni vlagal sredstev v izboljšanje le-te. Vsekakor pozdravljamo finančno stimulacijo preventive pri odraslih, vendar opozarjamo, da tudi preventiva otrok in mladostnikov na primarnem nivoju potrebuje prenovo, ki v zadnjih dvajsetih letih (razen zagotovitve nekaterih novih cepiv) ni bila izvedena. Dobra preventiva otrok in mladostnikov je namreč izjemnega pomena, saj se njene pozitivne posledice bolj zdravih otrok kažejo tudi kasneje v odrasli dobi z manjšo in kasnejšo obolevnostjo. Stroka je namreč leta 2016 že tretjič pripravila prenovljen preventivni program, katerega pa Ministrstvo za zdravje ponovno ni uspelo uveljaviti. Pediatri smo tako prisiljeni izvajati preventivo po principih in pravilniku, ki je bil ob osamosvojitvi povzet po starem jugoslovanskem zakonu o zdravstveni dejavnosti. Povrhu vsega pa se nam zelo zaskrbljujoče zdi dejstvo, da nikogar v državi ne moti, da kljub doslednemu izvajanju preventivnih pregledov s strani pediatrov in šolskih zdravnikov na državni ravni praktično ne beležimo podatkov o zdravstvenem stanju otrok in mladostnikov. Vse to kaže na namerno ignoriranje podatkov o zdravstvenem stanju otrok in ob tem se vprašamo, ali država deluje po principu »Česar ne veš, ne boli«.

Pediatri ZZZS in drugim odgovornim institucijam sporočamo, da v svojih ambulantah vsak dan zaznavamo številne javno-zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, ki bi jih ob pravočasni prepoznavi na državni ravni lahko reševali sistemsko. Denarni vložki v zdravje otrok in mladostnikov so bistveno manjši, kot jih zahteva zdravljenje kroničnih bolezni in izvajanje sekundarne preventive pri odraslih, obolelih zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili z doslednim izvajanjem preventive v mladosti. Poleg zagotovitve manjkajočega števila pediatričnih programov in pediatrov ter takojšnje razbremenitve zdravnikov in medicinskih sester nepotrebnega administrativnega balasta je nujno, da državne inštitucije nemudoma zagotovijo učinkovito analizo zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov, ki bo osnova za načrtovanje in izvajanje primarne preventive za ohranitev zdravja otrok.

Kot odvetniki otrok in mladostnikov, ki nimajo pravice voliti in biti voljeni, apeliramo na državne inštitucije, da povzamejo takojšnje ukrepe za izboljšanje dostopnosti primarnih pediatrov vsem otrokom in mladostnikom in s tem uresničitev njihove pravice do zdravja kot najpomembnejše dobrine človeka. V nasprotnem primeru se bojimo, da ne bomo mogli več zagotavljati znanstveno dokazanih uspehov naše stroke, po katerih se želijo zgledovati pediatri v tujini. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.