Karierni heroji

V kolumni z dne 5.4.2019 avtor nekaj prostora nameni projektu Postopkovna pravičnost, ki ga za vse osebe, ki stopijo v stik s slovenskimi sodišči, pripravlja Vrhovno sodišče RS. Veseli nas, da je avtor v besedilu prepoznal pomembnost omenjenih aktivnosti. Ne drži pa podatek, da je Vrhovno sodišče za spletno stran namenilo skoraj dvesto tisoč evrov. Vrednost spletnega mesta nasodiscu. si, o katerem je govora, je namreč 36.441 EUR.

Znesek 193.236 EUR se nanaša na celoten projekt Postopkovne pravičnosti, ki je financiran z evropskimi sredstvi. Pri pripravi projekta, katerega namen je približati delo sodišč državljanom in jim omogočiti boljše razumevanje sodnih postopkov, je Vrhovno sodišče izhajalo iz zavedanja, da samo ne more poznati vseh težav in dilem, s katerimi se srečujejo uporabniki sodnih storitev, zato jih je v skladu z načeli oblikovanja storitev z različnimi metodami vključilo v raziskavo. Izvedena je bila vrsta delavnic z različnimi skupinami deležnikov (sodniki, sodno osebje, odvetniki, tožilci, izvedenci, tolmači, itd.), opravljeni so bili poglobljeni intervjuji z ljudmi z neposredno izkušnjo na sodišču, na različnih mikrolokacijah na sodiščih se je opazovalo uporabnike naših storitev, pregledalo se je številne spletne strani in forume, od sodišč se je pridobilo podatke o vsakodnevnih aktivnostih z zunanjimi obiskovalci. Natančni podatki o izvedenih raziskavah in udeležencih, ki služijo kot podlaga za vse nadaljnje aktivnosti za prihodnja štiri leta, so bili predstavljeni v 220 strani obsegajoči analizi, ki vključuje tudi primere dobrih praks iz tujine in predloge rešitev za analizirane težave.

Za navedeni znesek je torej sodišče poleg spletne strani nasodiscu.si prejelo že omenjeno obsežno analizo, oblikovanje in vsebinsko pripravo 19 brošur, načrt z označenimi dostopi do vseh sodnih stavb v Ljubljani, animacijo O slovenskem sodnem sistemu ter animacijo Na sodišču kot priča. Pri vsem naštetem je izvajalec sodeloval tudi pri prilagoditvi strokovnega gradiva (pravnega jezika) v enostaven in razumljiv jezik. Na pripravi vsebin spletne strani je več ljudi delalo več mesecev, zato navedbe, da bi lahko tako vsebino pripravili za nekaj sto evrov, pomenijo nerazumevanje kompleksnega dela, ki je bilo potrebno za pripravo vseh vsebin.

Izvajalec je pripravil tudi priročnik za sistem označevanja sodnih prostorov in poti do njih, načrta izvedbe sistema označevanja na dveh pilotskih sodnih stavbah, predloge za vzpostavitev novega sistema prijaznejših in preglednejših sodnih pisanj ter priročnik za kontrolo uspešnosti delovanja predlaganega sistema.

Gre torej za širši in dolgoročnejši projekt, ki še ni zaključen. Vrednost spletne strani pa, kot že navedeno, predstavlja le majhen del vrednosti celotnega projekta. Verjamemo, da bodo državljani prepoznali uporabnost pripravljenih vsebin. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.