Pia Nikolič

31. 1. 2020  |  Politika

O poskusu diskreditacije direktorice muzeja

Tehniški muzej: Natalija Polenec, je javnost obvestila, da nobeden od drugih kandidatov ni ustrezal razpisnim pogojem za direktorja muzeja

Minister za kulturo iz vrst SD Zoran Poznič

Minister za kulturo iz vrst SD Zoran Poznič
© Uroš Abram

Od v.d. direktorice Tehniškega muzeja, Natalije Polenec, smo prejeli pismo v zvezi z nepravilnostmi v postopku imenovanja Tehniškega muzeja Slovenije in poskusa diskreditacije nekdanje direktorice z namenom opravičevanja izbora nove. "Ob poslušanju odgovora ministra za kulturo, Zorana Pozniča, ter poskusa javne diskreditacije, sem se čutila globoko prizadeto tako osebno, kakor tudi kot (še vedno) predstavnica nacionalne institucije," je zapisala vršilka dolžnosti direktorice muzeja.

Polenec je bila zadnjih nekaj mesecev zaradi zavlačevanja z imenovanjem novega kandidata, na mestu vršilke dolžnosti. V pismu Natalija Polenec piše, da se je postopek ponovnega izbora direktorja začel prepozno, kljub obvestilom odgovorne sekretarke na ministrstvu, za potrebo po sprožitvi postopka. Ministrstvo je po tem pozivu, pravi, oktobra izdalo odločbo o imenovanju za vršilko dolžnosti do imenovanja novega direktorja. Decembra sta nato Strokovni svet in Svet Tehniškega muzeja Slovenije obravnavala prispele vloge, za katere je ministrstvo ocenilo, da izpolnjujejo razpisne pogoje. Od obeh svetov je pozitivno mnenje prejela le Polanec. Piše tudi, da po informacijah članov svetov, nobeden od drugih kandidatov ni ustrezal razpisnim pogojem, "še najmanj izbrana kandidatka, prevajalka Barbara Juršič".

Odločitev ministra o izboru zato ocenjuje za presenetljivo in nerazumno. Nadalje omenja, da je njen primer kot poslansko vprašanje na 15. redni seji državnega zbora ta ponedeljek izpostavila Violeta Tomič. Minister za kulturo, Zoran Poznič, naj bi v odgovoru poskušal njeno delo diskreditirati in s tem opravičevati svoj izbor. Pismo, ki smo ga prejeli je nekaj dni po seji Natalija Polenec poslala v javnost in na naslov poslanke Violete Tomič, zato da bi posredovala konkretna dejstva in demantije izjav ministra. Meni, da vsa mnenja ministra in stališča v zvezi z njenim delovanjem muzeja, ne opravičijo izbire, kjer kandidat nima ustrezne izobrazbe, kompetenc in vodstvenih izkušenj. Za ministra pravi, da preverljivo govori neresnice. Postopek izbire direktorja v Tehničnem muzeju, da je že končan in je bil po uradni poti poslan v muzej že 17. januarja. Minister je dokončnost imenovanja na seji namreč še zanikal. Izbor kandidata Polenec označuje kot nezakonit, ker izbrana oseba ne izpolnjuje v razpisu zahtevanih pogojev glede izobrazbe, poznavanja dela muzeja in vodstvenih izkušenj.

Natalija Polenec izbor kandidata označuje kot nezakonit, ker izbrana oseba ne izpolnjuje v razpisu zahtevanih pogojev glede izobrazbe, poznavanja dela muzeja in vodstvenih izkušenj. Obenem meni, da je bila v postopku oškodovana in diskreditirana z neresnicami.

Natalija Polenec odgovarja tudi na očitke ministra o podhranjenosti vodenja zavoda v smislu implementacije pojmov kulturnega turizma. Glede tega pravi, da rezultati dela kažejo na povečanje obiska muzeja za petino, glede na leto 2014, ko je nastopila mandat. Obisk tujih turistov v Bistri pa so v tem času dvignili za 10 odstotkov, kar je, kot pravi, za lokacijo brez javnega prevoza zelo dober rezultat. V letu 2019 pa da so pridobili skoraj 30 odstotkov več lastnih sredstev in uspešno izpeljali več projektov, pridobljenih s strani Evropske unije. Hkrati ob tem opozarja, da je težko razbrati o kakšnih pojmih kulturnega turizma je minister govoril. "Ob tem pa je potrebno poudariti, da prioritetna naloga muzeja ni kulturni turizem, temveč poučevanje, interpretiranje in hranjenje premične dediščine."

Ker je minister omenjal področja, ki naj jih v muzeju ne bi pokrivali, kot so informatika, tiskarstvo, pismene tehnologije in nesnovna dediščina, se sprašuje ali ne gre morda le za nepoznavanje dejavnosti in področij dela v muzeju, glede na to da v zadnjih desetih letih muzeja ni obiskal noben minister. V njenem mandatu naj bi povrh vsega po 25 letih muzej prejel Valvasorjevo nagrado za razstavo Znanje brez meja, v letu 2020 pa naj bi muzej z razstavo gostoval še v Clevelandu v ZDA, kar je bilo podprto tudi s strani Strokovne komisije za področje premične kulturne dediščine na ministrstvu za kulturo. Ob koncu pisma se dotakne še nestrokovnosti komisije, ki je izbor pripravljala, za katero pričakuje, da bi v njej zasedali kompetentni ljudje. V njenem primeru je bil le en član predstavnik stroke, oziroma je pokrival poznavanje dela muzejev. To je bila Nada Zoran, zaposlena na ministrstvu za kulturo na Direktoratu za kulturno dediščino. "Druga dva člana sta bila vodja kabineta ministra in pravnik."

Natalija Polenec zato meni, da je bila v postopku oškodovana in diskreditirana z neresnicami. Upa, "da bodo stanovska združenja prepoznala neustreznost izpeljanih postopkov in namer, ter v skladu s pooblastili tudi ustrezno ukrepala z namenom zaščite integritete muzejev". 

O političnih pritiskih oziroma menjavah direktorjev kulturnih institucij obsežnejo pišemo tudi v novi številki Mladine. Članek z naslovom Prekarni direktorji, v katerem se sprašujemo, zakaj »materno« ministrstvo, namesto da bi še bolj skrbelo za kulturo, zavlačuje z imenovanjem direktorjev zavodov, si lahko preberete na tem spletnem naslovu. >>

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.