Objava pojasnila glede netočnih podatkov

V članku »Vlada je namenoma kupila 200 milijonov neustreznih zaščitnih mask«, ki ste ga na spletnem portalu www.mladina.si objavili 13. 6. 2020, so bili objavljeni številni neresnični podatki, ki zavoljo korektne obveščenosti javnosti zahteva objavo naših pojasnil.

Članek se nanaša na pogodbo, ki jo je Zavod RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: Zavod) 3.4.2020 sklenil s podjetjem Hmezad TMT d. o. o.. Gre za pogodbo o dobavi 22 in ne 200 milijonov zaščitnih mask za splošno rabo. Pogodba je bila sklenjena v obdobju, ko smo beležili že preko 700 okuženih, zaščitne opreme pa je primanjkovalo. Odločitev države, da gre v enega večjih nakupov mask, namenjenih splošni populaciji, je bila zato več kot utemeljena.

Pri oddaji naročila se je podpisnikom na obeh straneh – tako pri naročniku kot dobavitelju – zgodila napaka, ki pa na izvedbo naročila ni in tudi ne bi mogla vplivati. Po pogodbi bi morale imeti maske CE in ISO certifikat, kar pa se je izkazalo za nepotrebno, saj maske, ki so namenjene splošni populaciji, potrebujejo zgolj ISO certifikat. Za odpravo te napake je Zavod z dobaviteljem sklenil aneks k pogodbi (prvega od dveh), za kar je pridobil tudi ustrezno pravno mnenje.

Podjetje Hmezad TMT d. o. o. je 9. aprila 2020 zaradi težav pri dobavi mask zaprosilo za spremembo dobavnega roka naročila. Z dodatkom št. 1., sklenjenim 14. aprila 2020, je Zavod ugodil podaljšanju roka dobave do 30. aprila 2020. Maske so bile dobavljene v dveh delih, datum dobave za 1.000.000 kosov mask je bil 16. aprila 2020, za dodatnih 1.000.000 kosov mask pa 23. aprila 2020. Ta sprememba je bila predmet dodatnih pogajanj z dobaviteljem in drugega aneksa, v katerem je Zavod 22. maja 2020 dosegel znižanje prvotne cene za posamezno masko iz 0,56 na 0,52 evrov na kos oz. 0,49 evrov na kos v primeru uveljavljanja izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev za vse še nedobavljene maske. Na sestanku pred podpisom dodatka št. 2. je bilo dogovorjeno, da za dobavljeno blago in blago, ki je bilo že ocarinjeno, Hmezad TMT d. o. o. ne bo zahteval izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev. Za preostalo blago pa bo Zavod predložil izjavo za znižanje plačila uvoznih dajatev.

»Namige, da gre pri tem poslu za favoriziranje dotičnega podjetja, težko komentiram, saj je pogodba bila sklenjena za časa direktorja Zavoda, g. Antona Zakrajška. Lahko pa povem, da gre v primeru podjetja Hmezad TMT d. o. o. za dolgoletnega dobavitelja Zavoda«, je povedal Tomi Rumpf, v.d. direktorja Zavoda. Nadalje pojasnjuje, da se je, zaradi že omenjenih sprememb okoliščin pri realizaciji pogodbe, osebno zavzel za dodatna pogajanja z dobaviteljem pri katerih je dosegel znižanje cene tega posla za kar 800.000,00 evrov. »Prvotna cena za 22 milijonov zaščitnih mask je znašala 12.320.000 evrov, znižali pa smo jo na 11.520.000,00 evrov (brez DDV). V primeru uveljavljanja izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev se bo še dodatno znižala in sicer na 10.920.000,00 (brez DDV). Na podlagi naše zahteve potekajo s podjetjem tudi pogajanja za izdajo dobropisov za znižanje cene na 0,49 evrov na kos (brez DDV)«, je še dodal v.d. direktorja Zavoda.

Umeščanje posla s podjetjem Hmezad TMT d. o. o. v kontekst, kot ga omenja novinar, je torej v celoti neresničen. Zavod je omenjene maske naročil izključno in samo z namenom zagotavljanja zadostne zaščitne opreme za slovenske državljanke in državljane. Nihče si ne želi, da bi jih morali uporabiti kmalu in v znatnem obsegu, a če nam novi koronavirus ne bo prizanesel, bomo nanj tudi po zaslugi teh mask bolje pripravljeni.

Prav tako ne držijo navedbe, da država v nekakšni »tajnosti« skriva ogromne zaloge neuporabne zaščitne opreme. Vsa oprema, ki jo Zavod hrani, ustreza zahtevanim standardom.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.