Uredništvo

4. 4. 2021  |  Družba

Peticija za pitno vodo in prost dostop do obale

V društvu Eko krog pozivajo vlado in poslance, da zaščitijo našo pitno vodo in prost dostop do obale, obenem pa javnost opozarjajo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine

V društvu Eko krog pozivajo vlado Republike Slovenije in poslance v Državnem zboru, da zaščitijo našo pitno vodo in prost dostop do obale, tako da zavrnejo ali umaknejo predlagane spremembe 69. in 37. člena Zakona o vodah. V ta namen so objavili peticijo, ki jo lahko podpišete na tej spletni povezavi

"Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah, so življenjskega pomena tudi za varovanje podzemne vode in glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti mestoma drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in nekje drugje napajajo podzemno vodo s ponikanjem skozi dno struge v podtalje," so zapisali v obrazložitvi.

"Za vodonosnik Ljubljanskega polja je napajanje iz reke Save ključno za obnavljanje zalog in kakovosti podzemne vode. Zato je potrebno varovati tudi celotno zaledje reke Save. Tega varovanja ne izvajamo z vodovarstvenimi območji, ampak z varovanjem obrežnega pasu in vodnega prostora Save. Podobno velja tudi za druge vodne vire pitne vode, še zlasti pa na Krasu, kjer reke tudi v celoti ponikajo v vodonosnik in tečejo proti izvirom in zajetjem," so dodali v društvu Eko krog.

"Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah, so življenjskega pomena tudi za varovanje podzemne vode in glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti mestoma drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in nekje drugje napajajo podzemno vodo s ponikanjem skozi dno struge v podtalje."

Eko krog

Ministrstvo za okolje in prostor je po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe umaknilo sporno točko 69. člena, po kateri bi se v novem Zakonu o vodah omogočilo gradnjo proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih.

Strokovna združenja in civilna družba spremembo sicer pozdravljajo, toda v noveli še vedno ostaja sporen 37. člen, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Umik sprememb glede 37. člena Zakona o vodah podpira tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v svojem stališču v zvezi z novelo Zakona o vodah.

"Poudarjamo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča 'gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja 'graditev objektov' in 'drugih objektov', odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjamo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine," so še poudarili v društvu Eko krog.

Peticijo lahko podpišete na tej spletni strani >>

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.