Narobe svet

V članku ste navedli: »Toda državni svet se ni dal motiti in Skledar TV je tudi za letos dobila svojo tradicionalno pogodbo za prenose, ki jih ne gleda nihče. Ker je Alojz Kovšca pač presodil, da si državni svet zasluži več pozornosti.« Državni svet je 7. 12. 2021 izvedel javno naročilo male vrednosti Storitve snemanja in fotografiranja dogodkov v Državnem svetu, NMV-2021/2, na katerem je najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje Fixmedia, Zavod za razvoj filmske ustvarjalnosti Ljubljana, Suhadolčanova ulica 065, Ljubljana, 1231 Ljubljana – Črnuče in ne Skledar, Zavod za promocijo kulture in kmetijstva.

Od februarja 2022 Skledar, Zavod za promocijo kulture in kmetijstva, torej ne opravlja več storitev snemanja in fotografiranja v Državnem svetu, zato je omenjena informacija očitno napačna.

V zvezi z obveznimi prenosi na RTV Slovenija pojasnjujemo, da Zakon o radioteleviziji Slovenija v 3. členu določa, da javna služba, skladno z ZRTVS-1, obsega tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih teles ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

Omenjena zakonska določba Državnemu svetu ne zagotavlja snemanja in predvajanja vseh plenarnih sej in sej delovnih teles Državnega sveta, temveč je snemanje in predvajanje sej Državnega sveta in njegovih delovnih teles pogojeno s parlamentarno aktivnostjo Državnega zbora. Ker imajo omenjene aktivnosti prednost pred aktivnostmi Državnega sveta, slednji ni pravočasno seznanjen, katere seje Državnega sveta in njegovih delovnih teles se bodo snemale. Navedeno dejstvo onemogoča načrtovanje aktivnosti Državnega sveta na omenjenem področju in onemogoča naročanje storitev samo v primeru, ko omenjenih storitev ne izvaja javna radiotelevizija. Odločitev, kaj se predvaja na tretjem programu RTV Slovenija, je stvar sprotne uredniške politike parlamentarnega programa, na katero v Državnem svetu nimamo vpliva. Državni svet je tudi Računskemu sodišču pojasnil, da zaradi nezagotavljanja neposrednih prenosov sej Državnega sveta, njegovih komisij in posvetov v Državnem svetu s strani RTV Slovenija, ta mora poiskati druge načine zagotavljanja javnosti dela Državnega sveta.

V zgoraj navedenem članku ste tudi navedli: »Državni svet je k vetu pozvala Inženirska zbornica Slovenije, ki pa dejansko nasprotuje le majhnemu delu predpisa, to je tistemu, ki posega v nov gradbeni zakon, ki ga je sprejela Janševa vlada.« V Državnem svetu pojasnjujemo, da smo že večkrat predlagali Državnemu zboru spremembo Poslovnika Državnega zbora tako, da bi lahko Državni svet predlagal amandmaje k zakonu in da bi lahko Državni zbor v postopku ponovnega odločanja zakon tudi spremenil (in ne samo ponovno glasoval o zakonu). Žal takšen predlog ni bil sprejet, zato ima Državni svet na voljo le vložitev veta na celotni zakon, tudi če se ne strinja le s posameznim členom zakona.

V zgoraj navedenem članku ste še navedli, da je bil državni svetnik Janoš Kern naknadno imenovan, vendar so vsi državni svetniki, vključno z Janošem Kernom, izvoljeni na funkcijo državnega svetnika.

V zgoraj navedenem članku ste povzeli besede predstavnice Inštituta 8. marec gospe Tanje Matijašević, da je bila »udeležba na seji Komisije za državno ureditev izjemno nizka«. Iz liste prisotnosti članov te komisije je razvidno, da se je seje komisije dne 20. 7. 2022 udeležilo osem od devetih članov Komisije za državno ureditev. Manjkal je le državni svetnik Branimir Štrukelj.

Nadalje ste navedli, da je predsednik Državnega sveta na seji Državnega sveta dne 20. 7. 2022 odvzel besedo gospe Niki Kovač, vendar to ne drži, saj jo je le prekinil, ker je kršila drugi odstavek 44. člena Poslovnika Državnega sveta in ni govorila o zadevi, ki je bila na dnevnem redu, to je o predlogu odložilnega veta na Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ampak o vlogi in pomenu Državnega sveta ter svojem osebnem mnenju glede članic in članov Državnega sveta. Z obrazložitvijo je lahko nadaljevala po opozorilu predsednika Državnega sveta, vendar se je sama odločila, da po kratki uvodni obrazložitvi na seji ne bo več sodelovala.

S spoštovanjem.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.