Specialni pedagogi ponujajo Vodeba

V Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije za izvedbo seminarjev izbirajo provokatorje med nestrokovnjaki

Roman Vodeb

Roman Vodeb
© RTVSLO / YouTube

V Sloveniji še obstajajo cehovska društva, ki cenijo magistra Romana Vodeba. Eno takih je Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, ki nas vabi na plačljiv seminar »Vzgoja med nasiljem in nemočjo«, namenjen izobraževanju strokovnjakov z omenjenega področja. Kotizacija zanj je 146,40 evrov, na prvem mestu med nastopajočimi pa so pri društvu, ki ga vodi magister Marko Strle, izpostavili prav Vodeba.

Pričakovali bi, da je širša družboslovna stroka v Sloveniji poenotena: vsaj doslej so se cehovska društva, predvsem sociološka in psihološka, do Vodebovih nevzdržnih mnenj, povezanih s psihologijo in vzgojo otrok, predvsem pa glede številnih seksističnih in antifeminističnih izpadov, že nekajkrat opredelila. Razen tega omenjeni samozvani psihoanalitik nima nobenih referenc s področja vzgoje in izobraževanja.

Protest stroke

Tudi tokrat, poroča Mladina, so organizatorji v društvu prejeli protest, ki so ga spisali »na Pedagoški fakulteti, ljubljanski Filozofski fakulteti in v Slovenskem socialnem društvu«. V njem opozarjajo, da iz različnih javnih nastopov in objav Vodeba že dobro poznajo in zato njegovim stališčem očitajo »nekaj temeljnih nestrokovnosti: redno izraža stališča, poniževalna do žensk, ter na skrajno neprimeren in strokovno osmešen način razlaga odnose med spoloma, ki jih banalizira, psihoanalizo pa uporablja na vulgariziran in ideologiziran način.« K temu so še zapisali izražajo osuplost in obžalovanje, da so se visokim strokovnim merilom v društvu očitno odpovedali.

Še bolj indikativen je odziv društva. Organizatorji so v njem pojasnili, da gre zgolj za ponovitev seminarja, ki so ga uspešno izpeljali leta 2019, kakor da bi to, ponovitev kot taka, karkoli spremenilo na bolje, ne na slabše! K temu so še dodali, da je bila njihova izbira načrtna, kar po svoje obarva njihovo začetno odločitev, za katero vidimo, da ni bila plod kakršne koli nevednosti: »Kar se tiče izbire predavateljev, lahko povemo, da je naša sekcija že v preteklosti vabila k sodelovanju predavatelje, ki so s svojo provokativnostjo spodbujali udeležence k predvsem kritičnemu razmišljanju glede vsebine seminarja. Tokrat ni nič drugače.«

V Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije potemtakem za izvedbo seminarjev zavestno izbirajo provokatorje med nestrokovnjaki, nato pa slušateljem, ki bi jih vendar morali izobraževati, za to uspešno zaračunavajo!

Sklicevanje na kritično mišljenje

Če so v Strletovem društvu šli tako nesramno daleč, bi zdaj smeli upravičeno pričakovati dodatno razlago, kako konkretno na dogodku samem odpirajo prostor kritičnemu mišljenju. Morda gosta vsaj na seminarju napovedo kot provokatorja, če so to pozabili na vabilu, potem pa od udeležencev pričakujejo, da se do njega med nastopom ali po njem kritično opredelijo? Jim jasno signalizirajo, da slušatelja dejansko ne smejo jemati čisto resno, ker nima referenc in ker podaja neutemeljena mnenja, zaradi česar so cilji seminarja najbrž drugačni? Kakšno metodologijo kritičnega mišljenja pri izvedbi uporabljajo in na kakšne načine merijo dosežene cilje?

© In Media Res

Če so morda precenili uporabljeni pojem kritičnosti in želijo povedati zgolj, da računajo z izražanjem nasprotovanja Vodebovim spornim stališčem o otrocih, šoli in vzgoji, na kakšen način jim bodo to sporočili? Jim bodo dejali, da predavatelja niso povabili zato, da bi jim prenesel znanja, temveč iz čisto drugega razloga?

Še najbolj verjetno drži, da je pojasnilo društva izraz večje stiske ob gorih očitkov, v kateri so se znašli skupaj z vsemi Vodebovimi sopredavatelji, ki očitno ne bodo aktivno oporekali njegovi udeležbi. Razen tega so, kar je res malo protislovno, ob tem še zapisali, da je Vodeb vendar že prvo predavanje »izpeljal znotraj predvidenih okvirov, ki so bili zastavljeni«, v anketnem vprašalniku, ki ga ob koncu vsakega seminarja izpolnijo udeleženci, pa nanj ni bilo večjih pripomb.

Ali to pomeni, da je bila že prvič uspešno uporabljena metodologija kritičnega mišljenja, na katero se sklicujejo ob odkritem seksističnem in šovinističnem provokatorju? No, potem širši javnosti in sploh potencialnim udeležencem še bolj dolgujejo razlago o kompetencah, ki jih bodo na seminarju pridobili, pa tudi, kako jo merijo: morda po odzivnem času na Vodebove nebuloze ali po številu minut, ko protestno zapuščajo prostor seminarja?

Delujejo etično?

Sicer ima društvo tudi etični kodeks. V njegovem 19. členu ugotavljajo, da mora specialni in rehabilitacijski pedagog upoštevati svojo poklicno identiteto in strokovno avtonomijo, pri svojem delu pa v celoti ohranja specifično strokovno in človeško odgovornost. Vsak lahko sam presodi, če tovrstna izobraževanja sledijo zapisanim postulatom.

Ker v 24. členu piše, da specialni in rehabilitacijski pedagog usklajuje svoje ravnanje v skladu s cilji in usmeritvami institucije in mora upoštevati etična načela in strokovno znanje drugih, je dodatna težava, ker v društvu očitno ne delajo veliko na opozorila, s katerimi se pred izvedbo seminarja na njih obračajo prav strokovne organizacije.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.